Blb

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Bl8.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Vrchní rada blbů ČR

„Blbové!“

- Neznámý student politologie při psaní své diplomové práce snažící se definovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR pomocí sledování záznamu jejího jednání.

„Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.“

- Murphyho 4. logický závěr

„Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská blbost. To první ale není tak jisté.“

- Albert Einstein

„Já si nemohu pomoct, já jsem byl na vojně superarbitrován pro blbost a prohlášen ouředně zvláštní komisí za blba. Já jsem ouřední blb.“

- Josef Švejk

Blb obecný, (latinsky Idiota communi) je zvláštní poddruh člověka obecného. Blb se vyskytuje snad všude a je prakticky nevymýtitelný, čímž se řadí mezi druhy, kteří jsou v evoluci jako doma. Ba co víc, evoluce hraje, jak blbci pískají.

Výskyt blba[edit]

Blb se obvykle vyskytuje tam, kde nejvíce vadí. To samozřejmě není náhoda. Díky své přizpůsobivosti se blb dokáže dostat na jakoukoli pozici v kterémkoliv oboru lidského konání. Platí zde ovšem přímá úměra mezi důležitostí funkce a množstvím blbů tuto fukci vykonávající. Krásným a názorným příkladem tohoto úkazu je např. česká politická scéna.

Blbové se ale vyskytují po celém světě, a ačkoli se více či méně liší názvem (naprosto logicky závisí označení blbů na jazyku země, ve které se nacházejí), ve výsledku jsou naprosto stejní, fenomén blbů je tedy doslova multikulturální.

Vývojové formy blba[edit]

Jako každý tvor, tak i blb prochází různými stádii vývoje. Problém ale je, že díky rozšířenosti a diverzifikaci existuje nespočet variant a stádií blbů, které se kevšemu různě prolínají, doplňují a vynechávají, že není možno tuto problematiku ani v nejmenším pojmout kompletně. Uvádíme proto jen několik obecně se vyskytujících variant:

  • Kripl není blb v pravém slova smyslu; jedná se totiž pouze o člověka, jehož specifickou vlastností je schopnost dělat věci, které se ostatním lidem nelíbí.
  • Blb důležitý (idiotica egoicus) - má tendenci stahovat se na místa a pozice, které mu dávají nějakou moc nad ostatními lidmi. Tuto moc dávají svým podřízeným moc rádi najevo.
  • Blbprcek je dětské stádium blba. Rád šíří svou moc na pískovišti a hřištích, kde přes mrtvoly a zničené bábovičky rozkazuje, co se smí a nesmí dělat. Velice rád se vtírá do přízně autorit, jako jsou vychovatelky a učitelky a získává od nich oficiální pověření dozorovat a bonzovat.
  • Šprťák je blb adolescent, který se vyznačuje vysokou schopností šplhavosti u pedagogů, kterou projevuje například připomínáním domácích úkolů a zkoušek, na které by se jinak zapomnělo. Někdy má také široce rozvinutý organizační talent, jímž ovšem neslouží blahu kolektivu, nýbrž kterým se duševně ukájí.
  • Blbcucák je nově nastoupivší do pracovního procesu, který se ale nebojí kybicovat starší kolegy, ignorovat dříve pracně vymyšlené metody ulévání se a vyskakovat si na všechny, kteří nestojí nad ním.
  • Čurák je specifický druh blba stižený chorobou zvanou "čuráctví".
  • Blbšéf je druhé nejhorší stadium blba. Je to autoritativní, vám nadřízený egoista shopný čehokoli, aby působil povýšeně. Jeho specialitou je vymýšlení nejrůznějších nařízení, která jsou buď naprosto nesmyslná, nebo alespoň nesplnitelná.
  • Politik je naprosto nejhorší druh blba, který existuje. Vzhledem k jeho mediální popularizaci snad není potřeba tuto variantu dále rozepisovat.