Komunisté

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Veselé bolševické

„Komunisti jsou prasata“

- Ester Kočičková

Nikdy jsi nechtěl nikam vsoupit. Jakmile ale vstoupíš 3 týdně do psího lejna, budeš stejný, ale lidé si všimnou té změny. (podstata šíření ideologické myšlenky)

Komunisté[edit]

Je to zájmová skupina lidí, která se zabývá především ochranou zvířat. Tito ochránci zvířat jednají při prosazování práv zvířat přímo fanaticky a nemají naprosto žádné zábrany. Jejich cílem je vytvoření Komunismu, to jest celosvětové velké zvířecí tlupy, kde se bude vše společně dělit, především potrava. vid KLDR

KSČ[edit]

Zkratka KSČ znamená „Krysy, Svině, Červi“. Tato odnož extermistické organizace vznikla v Československu ještě před 2. světovou válkou a největší rozmach zaznamenala v 50. a 70. letech XX. století.

Úkolem této organizace bylo bojovat za práva zvířat všemi prostředky. Jakmile někdo propagoval, jenom náznak lidství, nebo humanity, byl okamžitě označen za zrádce a uzavřen do klece (vězení) aby poznal, jak je chudákům zvířatum v ZOO. Též vegetariánství bylo zejména v 50. letech velmi prosazováno.

Jednotlivé zájmové skupiny[edit]

Krysy - jsou v podstatě velmi plaché. Když jich ale bylo více, dokázaly na jednotlivce rychle a učinně zaútočit. Hlavní předností této skupiny bylo, že každého, kdo se k nim přiblížil, nakazily též myšlenkou komunismu. Kdokoliv kdo jim uvěřil, byl infikován a stal se novým členem, nebo alespoň příslušníkem Fan-clubu.

Svině - to byly pěkné svině! Hlavním zájmem této skupiny bylo být stále u koryta. Jejich ambicemi bylo, stát se vlivným velkým zvířetem - velkou sviní. Svině jsou velmi přispusbivou samostatnou frakcí ochránců zvířat , která může fungovat i v normální politické straně. (Tisíce členů se svého ideologického přesvědčení nikdy nevzdalo a působí i v dnešní postkomunistické politice dodnes).

Červi tato umírněná skupina chtěla spolek ochránců zvířat stále reformovat. Nahlodávali ho zevnitř. Přestože také souhlasili s myšlenkou ochrany zvířat, stejně jako Krysy a Svině, narozdíl od obou zmíněných, chtěli aby i člověk měl stejná práva jako zvířata. Říkali tomu komunismus s lidskou tváří. Nejvíce se prosazovali v roce 1968. Bohužel ihned po příchodu velkého Medvěda ze SSSR se většina Červů zavrtala a ukryla do země. Někteří z nich, kteří se nechtěli zavrtat, přešli raději ke Sviním a tam často následně udělali velikou kariéru.

Hierarchie[edit]

Uspořádaní společnosti bylo následovné: V čele byl náčelník Komanč a pod sebou měl několik vysoce postavených podřízených , kteří byli též lidově nazývaní velká zvířata.

Stát se velkým zvířetem bylo pro většinu běžných lidí naprosto nemožné. Většina lidí, byla proto raději ovcemi nebo králíky. Pro průměrné králíky se stavěly velké králíkárny, většinou na předměstí (přezdívané též panelová výstavba).

V sousedním SSSR zase vládnul velký medvěd který si říkal Brežněv, ten si dokonce na důkaz loajality k zvířatům nechal transplantovat chlupy z mrtvé vydry nad oči.

Výchova mládeže[edit]

Organizace se věnovala hlavně mládeži. Stále jim vtloukala do hlavy, jak má správně zvíře vypadat. Mladí lidé se často oslovovali na základě vládní propagace: Ty vole, ty krávo a podobně.

Také se říkalo: „Kdo nekrade, okrádá rodinu“. Kdo kradl jak straka, byl společností uznávaný.

0956.jpg

Konec vlády ochránců zvířat?[edit]

V roce 1989 byla všechna velka zvířata sesazena ze svých pozic, včetně náčelníka Komanče. Nová vláda odsoudila veškerá zvěrstva.

Ochránci zvířat se však lehce vzdát nechtějí. Založili novou zájmovou skupinu KSČM (Krysy, svině, červi, mimikry) jejimž úkolem je nenápadně se infiltrovat znovu do společnosti.

Jední z propagátorů, této organizace je například i známý zpěvák Jan Kalousek který ve své skupině s výstižným názvem ZOO zpívá:

Už jim podléháš, ztratil jsi všechno cos měl a teď máš spoustu dluhů...

Tím se snaží přesvědčit mladou generaci, že ta stará doba byla mnohem lepší.