Se

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„To Se udělá.“

- Lidové úsloví
Digitální fotoaparát.png Temuto článku se nedostává fotka. Chtělo by to najít nějaký obrázek, není ale důvod k smutku, to Se udělá.

Se je velice populární jméno, i když dnes nepříliš užívané. Jeho nositelé jsou tak proslulí svým intelektem, schopnostmi, dovednostmi a všeobecným umem, že se stali předmětem mnoha lidových úsloví a přísloví.

Každý jistě alespoň jednou slyšel nějakou větu, která obsahovala jméno Se, mnozí takovou větu sami použili a někteří je používají dokonce často. Jedná se obvykle o zcela prosté, jednoduché věty bez nějakých zbytečných příkras a zbytečností. Jako příkladný příklad uvedeme například větu To Se zvládne, či To Se spraví. Jak vidno, obě věty plně reflektují důvěru vkládanou v nositele jména Se a vyjadřují jistotu, že Se vše dokáže, že vše udělá. Kde ale leží počátky kultu jména Se?

Se Miramis[edit]

Prvním nositelem jména Se v historii je kupodivu žena, zato ale samotná vládkyně Babylonukrálovna Se Miramis, zvaná také Mirakulózní Se či Zrcadlová Se.[1] Krom svých čísel u tyče a zajímavou poezií, která údajně velice inspirovala židovského krále Šalamouna, proslula svými neotřelými nápady. Jeden z nich – postavit ve vyprahlé poušti botanickou zahradu jako zástěrku pro pěstování opia – dal dokonce vzniknout jednomu ze sedmi divů světa.[2] Královna byla známá svou pohotovostí a úspěšnou politikou, což pravděpodobně vedlo ke vzniku kultu osobnosti a představě, že Se všechno zvládne, že Se všechno udělá.

Vliv jména Se na dětskou psychiku[edit]

Na konci sedmdesátých let dvacátého století proběhl v Československu detailní dlouhodobý měsíční výzkum vlivu jména Se na psychiku dítěte. Zjišťovala se dětská reakce na fakt, že všude slýchají věty, které tvrdí, že to dokážou, to udělají. Jak ukázaly výsledky, děti mohou nejen trpět komplexem méněcennosti, když vidí všechnu v ně vkládanou důvěru, kterou jim mnohdy nezbývá než zklamat, ale také mohou cítit nespravedlnost vyplývající ze skutečnosti, že jsou jim přenechávány prakticky všechny úkoly, do kterých se jiným nechce.


  1. Z anglického mirror – zrcadlo.
  2. Zahrady byly totiž vyřešeny jako velice originální a zajímavé terasovité cosi, což mělo za účel odlákat turisty od pěstovaných plodin, výsledkem ale bylo, že netradiční stavby lákaly turistů čím dál tím více, až bylo nakonec pěstování zamýšlených plodin zcela znemožněno.