Slovo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo "cifix, tady je tma!"“

- Bible

Že je slovo mocnější meče, to věděli již naši předkové a nám nezbývá než doufat, že to budou vědět i naši zadkové. Takové slovo má totiž moc vás naplnit neskutečným štěstím (např. "výplata") či naopak uvrhnout do nekonečných bolestí a muk nicoty pekelné na věky věkův ("ano" pronesené před oltářem).

Definice[edit | edit source]

Slovo je shlukem písmen, kterým říkáme písmena, jsou-li napsaná, jinak jim říkáme hlásky. Ne, nejedná se o ty tenké hlasy ve vaší hlavě, které vás vybízejí ke zkompostování vaší tchýně, ale o zvuky, které jsou schopné vaše hlasivky vydat. Máme opět na mysli zvuky normální, prosté, nikoli sofistikované chroptění či sténání, když se omylem trefíme do brňavky například příklepovou vrtačkou.

Jinými slovy je slovo slovo, kterým označujeme jakékoli slovo.

Slova jako taková dokáží vyjádřit širokou škálu významů a ba i emocí. Záleží ovšem na situaci, přízvuku a důrazu. Uveďme si příklady a začněme od nejjednodušších:

 • ano - excitované slovo vyjadřující nadšení z úlovku budoucího živitele / mužovo odevzdání se v plén ženě pod mrzkým příslibem občasných sexuálních radovánek
 • ne - záporné vyjádření k jakémukoli dotazu, v případě mluvčího-ženy záleží na postavení slunce, měsíce, ročním období, fázi menstruačního cyklu a výsledku kvantových rovnic o patnácti neznámých v neheterogenním prostředí při extrémní gravitaci. Čili něco mezi "ne", "ano, "vyluxuj", "nesnáším tě" a "fofrem mi kup boty".

Rozdělení slov[edit | edit source]

Slova se dělí. Na konci řádku zpravidla podle slabik, ale když nám to nevyjde a my jsme estét a nechceme škrtat, tak potom jak to tak vyjde. Ze je možné posléze spatřiti opravdové lingvistické perly jako například:

 • jeb-líčko = Zde není úplně jasné, zdali se jedná o přelepk či o rozkazovací slovo vyzývající ke koitu s tváří. Což na jednu stranu zní divně, ale v dnešním světě se člověk nemůže divit ničemu.
 • kapr-adí = Opět existuje nenulová šance, že se jedná o chybku, ovšem s největší pravděpodobností zde spojovník nahrazuje písmeno "k".
 • duc-hovno = (zasedá hnědomagická nejvyšší rada a jedná jak s tímto odhalením naložit)
 • kni-hovna = dtto.

Spojování slov[edit | edit source]

Je možné ale slova naopak spojovat, čímž se napodobuje nejmalebnější ze světových jazyků - němčina - například staročeské "smrkonosočistoplena", "hlubozník", nebo obvyklý pozdrav na konci šichty "zasráno". Zajímavou nářeční variantou jsou posléze "krvík'", což je přání krásného víkendu a různé zkratky a akronymy. Uveďme si například ty z prostředí tvrdé práce:

Své typické akronymy mělo i prostředí někdejších kádrováků, dnes tedy manažerů lidských zdrojů:

 • ukvaprd = úplně kvalifikovaný průmyslový dělník
 • čakvaprd = částečně kvalifikovaný průmyslový dělník
 • čaprduch = částečně pracující důchodce
 • klapoklidez = kladný poměr k lidově demokratickému zřízení

Akronymy mají i své nezastupitelné místo při úsporném vyjádření pozdravů či zdvořilostních přání:

 • HEPRD! = Hezký příjemný den!
 • KRAVEČ! = Krásný večer!
 • DORA KRADE! = Dobré ráno, krásný den!
 • KRÁVA ŠŤAVENOR! = Krásné Vánoce a šťastný veselý Nový Rok!

Komprimáty[edit | edit source]

Protože ovšem některá slova mohou též vyjadřovat celé sdělení, jedná se o tzv. komprimáty, čili věty zkomprimované na nezbytné minimum.

 • hovado = "Nesdílím váš názor, kolego." - vyjádření náklonnosti k partnerovi v diskusi.
 • hlad = "V mém organismu nastává deficit cukrů a je nutné něco vpraviti do ústního otvoru, jinak zkolabuji." - vyjádření základní emoce muže a jeho hlubokých obav ze smrti.
 • F6 - viz samostatný článek.

Lingvistické zajímavosti[edit | edit source]