%

From Necyklopedie
(Redirected from Procento)
Jump to navigation Jump to search
Dnešní znak
Kam nejlépe investovat své úspory (použití znaku % v reklamní kampani českých investičních poradců)

%, neboli procento je prapodivný znak, určující podíl „něčeho“ v „něčem“. V Česku převážně určuje podíl lihu v alkoholických nápojích.

Historie[edit]

Původní znak

Světové veřejnosti doposud není známa informace o historickém vzniku znaku %. Je to dáno tradiční českou malostí, nejen co se rozměrů týče. Češi si také rádi přizpůsobují svoji historii. Fakta o vzniku procenta zůstávala světu utajena.

Procento vynalezl mistr Jan Hus. Stalo se tak před odjezdem do Kostnice. Mistr Jan tehdy zkoumal poměr hořlavých a nehořlavých částí na svém těle. Podle nejméně hořlavé části určil původní znak a taktéž popsal základní matematický postulát. Katolická církev se však v Kostnici celou svou vahou postavila proti tomuto znaku. Mistr Jan hrdě trval na svém a neodvolal. Proto byl upálen. Po mistrově smrti papeženci znak změnili.

Příklady použití[edit]

Součet je skoro vždy 100 %.