Vlak

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Wikitext.png

Je třeba doplnit vnitřní odkazy (wikilinky). Nápověda

A i celkový štýl. Včera už bylo pozdě…

Vlak (známý také jako ultrabus či bartoškodrtič) je specifický typ křesťanského přízraku, jehož svatý duch se vznáší nad speciálními kusy oceli ve formě dlouhých tyčí, vzdálených od sebe 1 435 000 000 nanometrů. Vlak není narozdíl od kurvy všudypřítomný, jelikož před přibližně 50 bambiliony let ho svatý duch automobilizmu proklel a navždy způsobil, že vlak si nemůže vybrat, kam se pohybuje. To za něj rozhoduje Ježíš Kristus Nazaretský, obsluhující speciální oltář, takzvaný JOJOP (Ježíšem obsluhované jednotné obslužné pracoviště), pomocí něhož řídí osud vlaků. Svatý duch vlaku se za tento počin duchu autobilizmu dodnes mstí a pokud se dostane přízrak autobilizmu do místa výskytu svatého ducha vlaku, vlak se zhmotní a ve jménu našeho spasitele hospodina přízrak automobilizmu odešle do jiné dimenze (do svatého věčného vrakoviště)

Energetické vlastnosti vlaku[edit]

Vlak je nejenergetičtější entitou pod správou Ježíše Krista. Nad všemi ostatními přízraky transportního typu vládne velmi přísnou a tvrdou rukou. Svatý duch vlaku je velmi nerad rušen pozemskými bytostmi. Byť má často velmi velkou trpělivost, někdy ho vstup obyčejných smrtelníků do prostoru jeho výskytu natolik rozlítí, že svou magickou mocí hříšného smrtelníka promění v hromádku mletého masa. Někdy se vlak svou silou dokonce stane chvíli nezávislým na Ježíši Kristu. Proto Nejsvatější trojice se na některých místech výskytu svatého ducha vlaku zhmotňuje v nejsvatější bytost výkolejky, jež svou nesmírnou mocí dokáže zhmotněný vlak uvést zpět do amorfního stavu ducha svatého.

Pohon zhmotněného vlaku[edit]

Vlak a dotek Boží.jpg

Vlak, jakožto přízrak vyžadující obrovské množství energie Boží, musí tuto odněkud čerpat. První možností je využití dlouhého vodiče Boží energie (nejsvatější bytost trakčního vedení), jež je natažen nad prostorem výskytu svatého ducha vlaku. Zhmotněný vlak se poté může ke zdroji této nekonečné pravdy Boží připojit a čerpat ji. Tento způsob pohonu neprodukuje žádné zplodiny. Frekvenční měnič, jež upravuje energii Boží z nejsvatější bytosti trakčního vedení je u svatého přízraku vlaku složen z oganesonových silnoproudých hovnod, Boží energie se změněnou frekvencí (která se dá variabilně měnit v rozmezí od 33 do 665,99999999999999 Hz) dále putuje do skoroasynchroních motorů s infinitezimálním počtem pólů. Kontrola frekvence měniče a tím výkonu nejsvatějších bytostí trakčních motorů je prováděna modlitbou ve tvaru (verifikační kód Boží)(požadovaná frekvence měniče)(amen). Další možností je použít zkapalněné Kristovo vědomí, takzvanou Nejsvatější naftu Boží, a čerpat energii z ní. Nevýhodou je. že po extrakci energie ze zkapalněného Kristova vědomí jsou do prostoru jako spaliny vypouštěny plynné hříchy. Poslední možností, jak se zhmotněné svaté vědomí vlaku může pohybovat, je využít přihřáté, stlačené a vysušené slovo Boží v plynném stavu. To se získává z kapalného slova Božího jeho ohřátím pekelným plamenem. Byť je plynné slovo Boží velice ekologický zdroj energie, plamen pekelný vypouští do prostředí vysoce koncentrované plynné hříchy stejně jako jiskry, jež šíří pekelný oheň do prostředí okolo vlaku. Proto se i zde všudypřítomná Nejsvatější trojice ztělesňuje v podobě nejsvatějšího jiskrového filtru, jež dokáže jiskry odfiltrovat, a také jsou hříchy z pekelného ohně míseny v svaté dýmnici Boží s vysokotlakým slovem Božím, jež s hříchy anihiluje.