Vlak Necyklopedie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Vlak Necyklopedie je označení pro některou vlakovou soupravu, kterou používají výteční necyklopedisté. V provozu je obvykle maskována. Vlak se používá v Evropě na kratší, ale zároveň důležité vědecké nebo relaxační jízdy.

Vlaků může být vypraveno vícero. Ale každý je složen z lokomotivy, vozů-laboratoří, a vozů pro sezení účastníků.

Řazení[edit | edit source]

Řazení vlaku není nikdy a nikde stejné, ale řazení vozů se řídí pravidly:

  • Císař Necyklopedie má k dispozici celý několikavozový vlak. Jeho součástí měl být původně i komfortní bazén, ale tento požadavek nebylo možné realizovat pro příliš vysokou hmotnost i objem Jeho Veličenstva.
  • Imperátoři mají k dispozici vlastní vůz, jehož součástí jsou 2 ložnice, oddíl pro sluhu anebo služebnici, konferenční salonek, a kuchyně.
  • Správci se vozí v luxusním voze třídy 1+ s uspořádáním sedadel 1+1.
  • Doktoři Necyklopedie (NUDr.) a členové Vědeckého týmu se vozí ve standardním voze 1.třídy.
  • Běžní registrovaní uživatelé se přepravují v oddílových vozech 2.třídy.
  • Ostatní (tedy anonymové) nemají na přepravu nárok.
  • Laboratoře, např. chemická, fyzikální, sexuologická... jsou plně vybaveny pro provádění standardních praktik i nestandardních experimentů, samozřejmě i během jízdy. Za tím účelem jsou stěny vyvatovány, aby si osazenstvo neublížilo při náhlé změně směru vlaku (zejm. do strany)
  • Pro necyklopedisty postižené nezvladatelnou bachofilií může být na požádání zařazen i speciální organologický vagon vybavený malými, ale účinnými "zwiling-orgel". Ten může být rovněž zařazen pro případ výzkumu v katolických zemích pro doprovod bohoslužeb (kvalitnější než klávesy apod.)

Pokud je k dispozici, může být zařazen i imperátorský vyhlídkový vůz.

Výbava vozů[edit | edit source]

V současné době si Necyklopedie pořizuje vlastní železniční flotilu. Jako dopravce má zkratku "NEC". Všechny vozy mají rozchod 1435 mm a maximální rychlost 250 km/h.

Výkonné připojení k internetu je samozřejmostí ve všech vozech.

Galerie[edit | edit source]