Neviditelný Imperátor

From Necyklopedie
(Redirected from Imperátor)
Jump to navigation Jump to search


Nešlápněte do hovna.jpg Tento článek má jisté nedostaky, ale to nikoho nepřekvapuje. Jak je možné popsat člověka, kterého nikdo nikdy neviděl a se kterým nikdo nikdy nemluvil?

A existuje vůbec?


Neexistuje smrtelník, který by spatřil Imperátorovu tvář

Neviditelný Imperátor je vládcem celého lidstva a celé planety, který byl zvolen skrze světovládu klubu Bilderberg, je také jediným kandidátem na vládce celého vesmíru. Často mu lidé, kteří o něm ví, říkají Big Brother (neboli Velký Bratr) či jednoduše Strejda. Křesťané mu říkají Antikrist a milovníci Pána Prstenů Temný pán Sauron kvůli symbolu vševidoucího oka, symbolu Iluminátů, které sice nevypadá jako oko Sauronovo, ale i tak je v tom určitě nějaká souvislost.

Nikdo ho nikdy neviděl a nikdo s ním nikdy nemluvil, nikdo nezná jeho pravé jméno, přesto ovládá všechny a všechno. Imperátor je moc nevypočitatelná, dělá si vše co se mu zlíbí, ale jen v souladu s programem světovlády. Všichni a všechno tu jsou od toho, aby vykonávali imperátorovu vůli. Kdo tak nečiní, bude odstraněn policejním komandem, na dálku řízeným dronem či přímo imperátorovým zabijákem, nebo zavražděn prostřednictvím uměle vyrobené choroby (AIDS, prasečí chřipka, mor, rakovina... nebo něco ještě horšího). Imperátor také nakazil rakovinou jihoamerické vůdce včetně Huga Cháveze, ten na ni zemřel v roce 2013. Důkazů kolem nás je nepřeberné množství.

Žádná jiná autorita nedala světu toho tolik co neviditelný imperátor. V historii lidstva neexistovala mocnější autorita.

Imperátor ovládá svět skrze peníze a své loutky - zkorumpované politiky a jejich podřízené, takže je defacto neviditelný, mnohdy ani jeho loutky neví o jeho existenci, avšak jeho vliv je zřejmý. Vše co se stalo, děje a bude dít je v přímé režii imperátora a jeho nikým nevolené světovlády. Důležité je, že s tím nikdo nic nenadělá, svoboda ani suverenita států již neexistuje. Vše je ovládáno neviditelným imperátorem a světovládou.

Můžete si stěžovat, ale nikdo vás nevyslyší. Můžete se pokusit veřejnost informovat o Imperátorově existenci, ale nikdo vám neuvěří. Jediné co máte je jistota, že kamkoli půjdete a cokoli uděláte, to se imperátor dozví a nakonec si vás najde.

Imperátor a jeho světovláda mají pro nespokojence, rebely a výtržníky připravené speciální koncentrační tábory, kde jsou vězňům tajně vymývány mozky a odnímány orgány. Někdy jsou vězni brainwashingem přeprogramováni v neškodné blázny a zavíráni do ústavů, jindy ve vrahy, pedofily či teroristy, aby poté mohli být posíláni do různých částí světa, kde by mohli páchat zlo.

Světovládný Imperátor nestrpí neposlušnost a jakoukoli byť jen sebemenší konkurenci!

Původ imperátora a světovlády[edit | edit source]

Dnes existuje mnoho teorií a mýtů o původu neviditelné světovlády a jejího imperátora. Ta nejznámější teorie praví, že světovláda byla na svém počátku tajným spolkem bavorských Iluminátů, kteří se později infiltrovali do katolické církve a Řádu svobodných zedníků, odtud se pak jejich vliv šířil světem jako nákaza za pomoci francouzské revoluce a osvícenství. Mnozí američtí prezidenti byli členy tohoto spolku bavorských osvícenců, tajně se scházeli a organizovali ve sklepeních společností Skull and Bones a na pohanských obřadech v lesích Bohemian Grove prováděli své iniciační rituály provázené homosexuálními orgiemi. Československý prezident T. G. Masaryk jim po vzoru Washingtonu na počest vystavěl na Pražském hradě obelisk - symbol představující vztyčený falus, který je symbolem jejich zednářské světovlády. Do československé vlajky také umístil modrý trojúhelník (pyramidu) - obojí má dávat na vědomí, že Češi jsou již navždy podřízeni světovládě iluminátů.

Ve skutečnosti však jejich původ je mnohem starší a sahá až k zakladatelům iluminátů, farizejským potomkům áronovců - Židům, kteří ukřižovali Ježíše Krista, pronásledovali a vraždili první křesťany. Oni jsou tím sémětem ďábla, původci všeho zla a nepřátelé lidstva.

Světovládný Imperátor[edit | edit source]

Znak Neviditelného Imperátora
Neviditelná ruka Imperátora vládne světu
 • Imperátor je génius. Má vždycky pravdu, všechno ví a všechno zná, není nic co by nevěděl.
 • Imperátor může vše, vy nemůžete prakticky nic. On je nadčlověkem, vy jen červy.
 • Imperátor je vše, takže vedle něj si připadáte jako nic. Imperátor je Pánem, vy jste jen hovna.
 • Imperátor vidí vše, ale vy jeho nevidíte.
 • Imperátor je borec. Už jen když mluví, tak stěží ze sebe dokážete vypravit jedno slovo, natož jednu smysluplnou větu.
 • Imperátor je úchyl. Rád se dívá, když se sprchuješ ve sprše, nebo když obcuješ s jinou osobou.
 • Imperátor dal světu řád když jej ovládal chaos. Bude-li chtít třetí světovou válku, bude ji mít.
 • Imperátor je vládcem a autoritou. Žádný smrtelník nedokáže odporovat jeho vůli.
 • Imperátor bydlí hluboko pod povrchem Země, ale o víkendech odlétává na oběžnou dráhu, aby se mohl z dálky kochat každodenními problémy a marnostmi hloupého plebsu.
 • Imperátor je jeden z mála lidí na světě (včetně pralesních indiánů), který nepotřebuje peníze.
 • Imperátor je jediný člověk na světě, který může mít jakoukoli ženskou.
 • Imperátor je skutečný nadsamec, protože má největší a nejdelší penis.
 • Imperátor je jedním z mála lidí na světě, který nepotřebuje pracovat.
 • Imperátor nejraději přemýšlí o budoucnosti lidstva.
 • Imperátor se svými odpůrci nemá slitování.
 • Imperátor je největší dobro a zároveň zlo tohoto světa.

Imperátorova rozhodnutí[edit | edit source]

 • Byl to Imperátor, který dal přednost demokracii před absolutismem.
 • Byl to Imperátor, který ze své laboratoře vypustil prasečí chřipku do celého světa.
 • Byl to Imperátor, který rozhodl zbourat World Trade Center v New Yorku, aby tak dal Americe záminku k napadení arabských zemí.
 • Byl to Imperátor, který nakazil Huga Cháveze rakovinou.
 • Byl to Imperátor, který rozhodl verdikt ústavního soudu o zrušení předčasných voleb, protože si nebyl jist, zda ve volbách by měla vyhrát ODS nebo ČSSD.
 • Byl to Imperátor, který poslal papeže Benedikta XVI. do ČR.
 • Byl to Imperátor, který přinutil papeže Benedikta XVI. k abdikaci.