Chalupoida

From Necyklopedie
(Redirected from Chalupa)
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Metro v Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochu.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Yin and Yang.svg

Tento článek na téma "Chalupoida"

pojednává o opačném tématu než článek Dolínkoida.

„K Vaší kritice vedení prodloužené trasy metra A ze stanice Dejvická nutno zdůraznit, že podstata prodloužení nespočívá v rychlém dosažení konečné stanice Letiště Ruzyně.“

- Radovan Šteiner

Chalupoida je úsek metra, tedy páteřní dopravní systém, který se kroutí stejně jako páteř starosty Prahy 666 Tomáše Chalupy. Chalupoida má zelenou barvu. Pro Chalupoidu existuje mnoho různých návrhů, jejichž cílem je co nejlépe porýt všechny části Prahy 666, proto se téměř o každém místě v okolí dá říci, že tam se tam uvažuje o stanici metra, i když třeba toto místo není na oficiálních plánech uvedeno (viz obrázek stanice Hvězda). Při plánování trasy metra se vyskytly některé malé technické problémy.

Například pokud by v hustě zalidněných oblastech vzdálenost stanic měla být maximálně 50 metrů (jak požaduje starosta Chalupa, aby uspokojil všechny voliče), musely by se křížit jejich eskalátorové tunely. To se ale dá vyřešit buďto tak, že do stanic bude přístup jenom výtahem, a nebo (což je levnější varianta) že se vstupy do stanic v těchto kritických místech úplně zruší. Naopak v takových oblastech, jako je zmíněná Hvězda, problém s prostorem není, čili tam bude možné vstupy do stanic zachovat. (oficiální mapa)

Zjednodušený návrh chalupoidy
Hvězda - Jedna z navrhovaných stanic metra v rámci Chalupoidy

Historie[edit | edit source]

Za časů, kdy byl starostou Prahy 666 Pavel Bém, se plánovala modernizace železniční trati na Kladno. Pan starosta se chtěl předvést před voliči tím, že nechá prodloužit metro ze stanice Dejvická, ale obával se, že pokud by stejným směrem vedla moderní železniční trať, nebyl by už o metro zájem. Proto založil teroristickou organizaci jménem Chceme pomalé metro, ne rychlodráhu, krytou jako občanské sdružení, jejímž cílem bylo za použití jakýchkoli prostředků zabránit modernizaci železnice a prosadit stavbu metra. Sdružení "metrochcáků" předložilo následující argumenty pro metro:

 • Ve všech evropských městech vede metro na letiště.
 • Železnice by rozdělila Prahu 666 na dvě části a došlo by k občanské válce.
 • Cestující v rychlodráze by si mohli zadarmo prohlížet krásy Prahy 666.
 • Cestující v rychlodráze by viděli i hnusy Prahy 666, které jim ukázat nechceme.
 • Je vědecky dokázáno, že při jízdě vlaku rychlejší než 60 km/h se cestující udusí.
 • V Praze 7 by to vedlo pod zemí a u nás ne.
 • Železnice by byla mnohem hlučnější, než automobilový provoz na Evropské ulici.
 • Metro bude třikrát dražší.

Metro mělo tehdy z Dejvické vést přímo na letiště, aby bylo jasně vidět, že je rychlejší než železnice.

Zlom nastal v momentě, kdy se uvolnilo místo pražského primátora. Pavel Bém vycítil příležitost a než bys řekl ODS ho obsadil. Na místo starosty Prahy 666 dosadil svého oblíbence Tomáše Chalupu. Ten se rozhodl zvolit jinou strategii a podle hesla Metro do každé Chalupy slíbil voličům, že metrem bude obsloužené celé území Prahy 666, vše podle osvědčené strategie Tady máte všichni metro, hlavně mě příště znovu zvolte. Tak vznikla Chalupoida - zatím velmi proměnlivá křivka na mapě, která má ukazovat budoucí vedení metra.

Další zajímavý zvrat nastal v průběhu roku 2008, kdy se začala vážně zvažovat myšlenka, že se bude současně budovat metro v trase chalupidy (pro ty, kdo chtějí podniknout „vyhlídkovou jízdu“ celým podzemím Prahy 666) a současně železniční rychlodráha (pro ty, kdo se potřebují rychle dostat na letiště).

Idea[edit | edit source]

Dolínkoida naopak příliš nebezpečně připomíná přímku

Další institucí, která se návrhem musela zabývat, je Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Tento úřad usoudil, že projednávaná verze trasy je příliš drahá a navrhl způsob, jak ušetřit až 5 miliard korun (metro by tak stálo pouze 75 miliard). Tento návrh spočívá v tom, že se nepostaví některé vestibuly stanic. Tak třeba stanice Motol či Ruzyně (a pět dalších) nebudou mít vzhledem k obtížným geologickým podmínkám žádný výstup.

Je pravda, že obyvatelé Prahy 666 to pak nebudou mít k metru blíže, ale aspoň nebudou vlaky metra přetížené. Odpadnou také v úvodu zmíněné problémy s křížením eskalátorových tunelů. Při stavbě stanic bez vestibulů také nebude nutné, aby stanice byla blízko povrchu tam, kde je výhodnější, aby byla třeba 150 m hluboko.

Zmíněnými stanicemi Praha 666 získá unikátní prostory pro kulturní akce nebo náboženské rituály, které budou snadno dostupné několik minut jízdy metrem z Dejvické. Například o dlouhodobý pronájem nejlukrativnější stanice Červený Vrch projevily zájem ČSSD a KSČM, které v nich hodlají vykonávat své stranické rituály. Je třeba přiznat, že se zde projevila jejich znalost neveřejných informací z pražského magistrátu, takže se svou žádostí předběhly Náboženskou společnost českých menstruantek. Stanic však bude dost pro všechny.

Dolínkoida je postavena na úplně opačném principu – spojit minimum míst nejkratší trasou.

Realizace[edit | edit source]

Jak už bývá v matematice zvykem, popisuje pouze ideální objekty, které se nikde v reálném světě nevyskytují. Tak jako nikde v přírodě nenajdeme dokonale přímou přímku, nenajdeme ani dokonale chalupoidovitou chalupoidu. Snaha pražského magistrátu o dosežení co největší chalupoidovitosti byla ohrožována mnoha nepřáteli vnitřími i vnějšími. Z těch vnitřích zmiňme Útvar dopravního inženýrství (ÚDI), který spočítal, že stanici Petřiny využije pouze pět cestujících denně. Tento problém vyřešil primátor Bém tím, že ÚDI zrušil. Z vnějších nepřátel zmiňme Evropskou unii, která byla sice ochotna podpořit jakkoli dlouhou trasu metra, požadovala však zcela nesmyslně, aby někam vedla. Když tedy ne na letiště, tak aspoň k nemocnici v Motole.

Tak byla naplánována konečná tam. Kvůli tomu byl vykácen motolský les a zbořena podzemní tajná nemocnice určená pro případ války. Konečná měla být pouze provizorní. Mezitím však došlo ke změně vedení města. Primátor Bém už nebyl primátorem, zatímco starosta Chalupa se se stal ministrem životního prostředí. Starostkou Prahy 666 se stala domovnice a uklízečka Marie Kousalíková. Také se zjistilo, že na další pokračování trasy nebudou peníze, takže se z provizorního ukončení stane trvalé. Podařilo se také zamaskovat nevhodné umístění stanic, a to tím, že se přejmenovaly.

Výstavba byla vcelku úspěšná, alespoň ve srovnání s tunelem Blanka. Prodražila se jenom o deset miliard, zpozdila jen o rok a v průběhu stavby došlo pouze k jednomu propadu. V průběhu výstavby došlo k několika změnám ve vedení města. Ani primátor Hudeček se ve funkci nedočkal otevření trasy, tak alespoň uspořádal den otevřených dveří. Slavnostní zahájení tak připadlo na nové vedení města. Radní Dolínek napsal do letáčku k otevření metra: Zároveň však vždy budu trvat na tom, aby se všechny [příští] změny a plány realizovaly s ohledem na potřeby Pražanů a rozvoje našeho města, čímž naznačil, že u chalupoidy to tak nebylo. Poté přišel se svým vlastním konceptem tzv. Dolínkoidy.

Provoz[edit | edit source]

Vzhledem k řídké hustotě obyvatelstva Prahy 666 jezdí za Dejvickou pouze vybrané spoje, z nichž jich většina končí na Petřinách a do Motola nejezdí pak vůbec nic. Média zaujala též absence eskalátorů ve stanici Nádraží Veleslavín, což znamenalo, že cestující s bagáží těžší než Miloš Zeman museli chodit po schodech. Letiště proto zavedlo "dva chlapy na pomoc" kteří vám bagáž vynesli (a občas ukradli). Po 5 letech se proto vedení Prahy 666 spolu s DPP rozhodli tyto eskalátory vystavět, eskalátory fungují dobře, pomineme li poruchu nejméně 1x za měsíc.

Chalupoida v matematice[edit | edit source]

Přes snahu radnice pod vedením Tomáše Chalupy se zatím nepodařilo prosadit chalupoidu mezi základní křivky v analytické geometrii. Problém pravděpodobně spočívá v tom, že přesný tvar chalupoidy nikdo nezná, může se měnit podle konkrétní potřeby (obzvlášť před volbami) a tudíž se ani nedá matematicky definovat. Stále též panují nejasnosti ohledně zařazení chalupoidy jak z hlediska jejího geometrického významu, tak jejího objektového charakteru. Geometricky může jít o nejdelší vzdálenost mezi dvěma body bez opuštění světadílu, bez opuštění státu či též nejbezpečnější trajektorii z místa instituce nálevnového charakteru do místa trvalého bydliště manželky. Pokleslé existence dokonce tvrdí, že chalupoida nemá význam žádný, a že jde pouze zhmotnění deliriových vizí. Objektový charakter též není podpořen důkazem, tvrdí se mimojiné, že chalupoida je čtyřdimenzionální fuzzy objekt, totiž křivka vedoucí třírozměrným prostorem, která se v čase mění a v dané chvíli není možné s jistotou určit, kudy přesně prochází. Dle některých matematiků je chalupoida fraktálním útvarem, neboť má pokrývat celou plochu Prahy 666. Její dimenze je pak 4,666.

Časová proměnlivost chalupoidy souvisí s Banachovou větou o pevném bodu. Jedním z takovýchto pevných bodů je dům bývalého řepského starosty Fencla, osobního přítele Tomáše Chalupy. V závěrečné fázi mírného oblouku chalupoida prudce mění křivost, vyhýbá se na poslední chvíli pětadvacetitisícovému sídlišti Řepy a vzdaluje se od Ruzyňského letiště, aby se těsně přimknula jednou ze svých stanic k Fenclovu domku na Bílé Hoře.

Chalupoidovitost[edit | edit source]

Jediným alespoň trochu spolehlivým indikátorem souboru znaků, které se dají souhrně nazvat jako kvalita chalupoidy tak je index chalupoidy, zvaný též chalupoidovitost, moravsky chajdovitost. Chalupoidovitost se označuje písmenem , nověji také malým řeckým tchíTchi kurz.svg.

Motivace pro index chalupoidy[edit | edit source]

Ač stále neutuchají spory jak okolo geometrického charakteru chalupoidy, tak okolo jejího významu, kvůli jejímu stále častějšímu výskytu ve veřejném životě a stále větší lidové popularitě bylo nutné nalézt alespoň základní indikátor souboru znaků, které se dají nazvat kvalitou chalupoidy. Těmito znaky jsou zejména, nikoli však pouze, přímá vzdálenost mezi dvěma body, jejich vzdálenost po chalupoidě, počet zakřivení mezi těmito dvěma body dále kvantifikovaný dle úhlu, který svírají dvě po sobě následující tečny inflexních bodů chalupoidy. Zároveň bylo pro blaho lidstva zajištěno, že index průmětu chalupoidy do roviny je spočitatelný velice rychle, bez nasazení i té nejslabší počítačové techniky.

Index chalupoidy lze počítat nejen pro chalupoidu, ale obecně pro všechny křivky.

Výpočet indexu chalupoidy[edit | edit source]


kde proměnné jsou:

 • v - vzdálenost dvou bodů ležících na chalupoidě
 • vc - vzdálenost stejných dvou bodů po chalupoidě
 • rs - počet křivostí > 45°
 • rd - počet křivostí > 90°
 • rb - počet křivostí > 180°
 • ri - počet křivostí > 270°
 • ra - počet křivostí > 360°
 • rk - minimální poloměr křivosti chalupoidy
 • rp - průměrný poloměr všech křivostí chalupoidy

a konstanty:

 • A - Bémův koeficient vykutálenosti; A=112,53
 • B - Chalupův koeficient křivosti; B=542,1
 • C - Burgemeisterův koeficient padlosti; C=1312,5
 • D - Klausův koeficient ostrosti; D=1577,94562
 • E - Sidecarův koeficient zatáčky; E=3117

Všechny veličiny se zadávají v základních jednotkách SI, výstupní hodnota indexu je bezrozměrná

Obor hodnot chalupoidovitosti[edit | edit source]

Minimální hodnotou chalupoidovitosti je nula. Nula jako taková vyvolává v myslích lidu strach, proto vyvstala potřeba ji kodifikovat. Norma která by uváděla povinné minimální hodnoty chalupoidovitosti podélných os nejen veřejných staveb se právě schvaluje, i když první předzvěstí příchodu této normy byla Evropská směrnice uvádějící dovolenou křivost banánů.

Příklady minimálních hodnot indexu chalupoidy dle nové směrnice Evropské unie:

 • Hlaveň tanku – 47221
 • Rohlík - 12055463
 • Přistávací dráha bez inflexního bodu ve vzdálenosti do 1/11 své délky od své příčné osy – 2,425
 • Přistávací dráha s inflexním bodem ve vzdálenosti do 1/11 své délky od své příčné osy – 2,2272

Teoreticky možnou maximální hodnotou indexu chalupoidy je nekonečno. V praxi se této hodnotě nejvíce blíží nepravidelně smotané klubko a jeho průmět do roviny, kdy dosahuje hodnot okolo 22 kvadrilionů. Tento konec spektra hodnot zatím eunie nenormalizuje.

Chalupoidovitost projektovaných staveb[edit | edit source]

V budoucnosti budou všechny veřejné stavby v České Republice splňovat podmínku minimální chalupoidnosti dle směrnic EU, a před jejich stavbou bude muset být vypracována studie o vlivu stavby na chalupoidovitost prostředí.

Na druhou stranu, Dolínkoida nabývá velmi nízkých hodnot (okolo 0, někteří jsou schopni uvažovat dokonce i o záporných hodnotách, což může být dáno Dolínkovým indexem a Poměrem Krnáčové).

Chalupoida ve fyzice[edit | edit source]

I když stále panují pochybnosti o charakteru i významu chalupoidy, objevila se již fyzikální teorie superchalupoid. Bez zajímavosti není, že tato teorie neodporuje teorii superstrun (tzv. M-teorie, čti metroteorie). V důsledku to znamená, že by bylo možné postavit až desetirozměrnou chalupoidu (oproti současným trapným trojrozměrným řešením) a navýšit její hodnotu na 250^10, čili 953674316406250000000000 stanic. Metro by tak mohlo mít v každé domácnosti i několik zastávek, dokonce by měla zůstat malá rezerva. Zbývá jen maličkost, totiž potvrdit správnost teorie superstrun. Na základě grantu, který radnice Prahy 666 poskytla místnímu učňáku (čti ČVUT), je však v nejbližší době očekáván závěr výzkumu s pozitivním výsledkem.

Chalupoida a Moravská Osvobozenecká Armáda[edit | edit source]

Moravská osvobozenecká armáda tvrdí, že původní verze chalupoidy je pouhou sprostou cajzlovskou kopií meandrujícího toku řeky Moravy Litovelským Pomoravím.

Související smysly[edit | edit source]

Související nesmysly[edit | edit source]

Google uncyc.jpg Chalupoida na googleTohle je nejlepší článek na téma „Chalupoida“ na celým internetu.
Krtek v Československu a ve světě
Holstrab.png POZOR ! Tento článek je pod vlivem - MODRÉ TOTALITY - nebezpečí nákazy Holstrab.jpg

BSOD | Chalupoida | Václav Klaus | Křižník Václav Klaus | Klausovec obrovský | Leoš Heger | Modrá totalita | Modrák bělohlavý | ODS | Pavel Bém | Primátor Pavel Bém | Pavel Pavel | Praha 666 | Radovan Šteiner | Robin Oil | Roman Janoušek | Šestsetšedesátšestka | Šmoulové | Vlastimil Tlustý | Velké zatýkání politiků a lobbistů 2013 | Velký modrák | Zimní olympiáda v Praze     

šde  
ROPID
Bus jede jinam.JPG Dopravci

ArrivaČeské dráhyČSADČSAD KladnoDP PrahaICOMJaroslav ŠtěpánekŠrotliner

JirkaPar.jpg Krtek

D (linka metra v Praze)Dějiny metra v PrazeDepo HostivařDolínkoidaChalupoidaJulča z metraKladenské metroLetňany (stanice metra v Praze)Metro do každé domácnostiMetrolinkaMetrem do BohnicPoslanecké metroPražské metroŠkoda 6MtTransflorenská magistrálaWaldorfská škola (stanice metra v Praze)Zámky (stanice metra v Praze)

Zastavkalhotka praha.jpg Autobusy

X-AX-BX-22140150165174177200666Autobusová doprava BenešovAz magyar szuper autobusz IkaruszKarosa C 954EIrskýbusSORVrakosa

Nehoda-tramvaj.jpg Električky

Automatizace tramvajové dopravyFordCityNízkopodlažní tramvajPorschetraTramvaje v Práglu1789121418202241

810666b.jpg S-Bahn

Esko PrahaEšusPražský SemmeringCity ElefantŠukafonNádraží Praha-HolyněNádraží Praha-SmíchovVršovické nádražíPohlavní nádražíŽabotlam

Jak40dpp.jpg Letadla

A380L1L2Letecké linky PID

JÁ MÁM PRÁVO SEDĚT! Ostatní

Blíž PražanůmDoprava v PrazeJízdenka pražské hromadné dopravyLítačkaOpencardPatrik KokotasPrázdninový provozSeznamka v pražské MHDŠotoušTrambusUbliž PražanůmVertikální chrlič intelektuálůZastávka na znamení