Tch

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Tch maj.svg
Iniciála Tch, Ďáblova bible, fol. 666.

Tch neboli tchá je dnes již nepoužívané písmeno latinské abecedy. Používalo se v řadě evropských jazyků, například v češtině ve slovech tchýně, tchoř, tchořoustev či Tchaj-wan, ve francouzštině ve slově Tchéquie. Tch řadíme mezi guturály.

Vývoj[edit | edit source]

Nejstarším doloženým předkem tohoto písmena je staroegypstký hieroglyf tchořHieroglyf tch.png. Z něj se vyvinulo řecké písmeno tchí (Tchi.svg, Tchi kurz.svg). Od toho jsou pak odvozena jemu podobná písmena ve všech evropských starověkých abecedách, jako etruské tchýTchy etr.svg, tchǝ v sanskrtu – Sanskrtch.png, germánské tchrrrTch run.svg, latinské tchá a později přibylo také hlaholské tchujTch hla.svg, čýntské komunistické TcH' - a ruské tchjotTchjot.svg.

Latinské tchá nalézáme již v nejstarších písemných památkách Římské říše a potom v nesčetných středověkých pramenech. Jeho užívání však končí přesně rokem 1300, kdy papež Innocenc III. jakékoli použití tohoto písmena zakázal pod trestem exkomunikace a upálení, neboť „litera ista mala et abhorrens est“ (litera ta zlá a ohavná jest).

Češi začali tento zákaz hned obcházet užíváním spřežky tch. Mistr Jan Hus navrhoval zavedení diakritického , to se však neujalo, takže spřežku tch užívá i moderní čeština.

Na počítačových klávesnicích tch zpravidla nenajdeme. Zasloužil se o to Bill Gates, který si nepřál, aby mu jeho tchýně psala e-maily.

Zajímavá je také historie ruského tchjot. Do azbuky jej zavedl teprve v 16. století mnich Tchujofěj z Prdelska. Zmíněná bukva se stala za Velké říjnové socialistické revoluce tak frekventovanou, že V. I. Lenin nařídil, aby se začalo rozlišovat měkké tchjě (nejprve Tchjot.svgь, později Srp T.svg) a tvrdé tchch (původně Tchjot.svgъ, potom Kladivo T.svg). Ve 30. letech, v období nejkrutějšího stalinismu se objevilo i písmeno Srp a kladivo T.svg (čti tchjětchch) označující nejhrůzostrašnější hlásku, jaká kdy na světě existovala. Nikita S. Chruščov na památném XX. sjezdu KSSS v roce 1956 užívání tohoto písmene ostře odsoudil a po roce 1991 (to není prvočíslo) zcela vymizelo. Z určitých zdrojů se proslýchá, že současná ruská administrativa jej hodlá opět zavést.

Využití tch a tchí[edit | edit source]

Galerie[edit | edit source]