Etruskové

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Canon.png Chybí autentická fotka
My všichni jsme Etruskové.

Etruskové čili Tyrhénové jsou původními obyvateli. Co na tom, že nikdy neexistovali. Jejich identitu si v současnosti přivlastňují Toskánci a krtci. Toskánci jsou ovšem podle genetických analýz Turci, takže se jim nedá věřit. Na Tyrhény lze balit nezletilé kun... baby, jak v jedné povídce píše veliký Kundera.

Etymologie[edit]

Jméno Tyrhén pochází ze starokeltského slova struska. Co toto slovo znamená novočesky se dozvíte, zadáte-li do YouTube vyhledávání spojení "Mac Háček Struska". Popravdě řečeno, celé současné Toskánsko je jednou vekou rekultivací po hutnické činosti dávných Tyrhénů. Stopy vysokých pecí dosud tváří tamní krajinu a minerální látky ze strusky jsou důvodem úrodnosti půd tohoto koutu Itálie.

Věda[edit]

Et-Struskové, jak jim říkali staří Řípané, rozvíjeli celou řadu exaktních oborů. Kupříkladu:

  • Numerologie - čili věštba budoucnosti z čísel. Díky ní dokonce Etruskové dokázali předpovědět zánik své civilizace. Tento výkon se znovu povedl až civilizaci úplně moderní a to pod tíhou takových argumentů, že už to nelze považovat za věštbu. Uvažovaly (jejich vědmy) tenkrát zhruba takto: jest-liže jsem teď a tady průměrným kusem Et-strusky a moje civilizace existuje nějakých x set let, tak s pravděpodobností 99,999% vydrží ještě minimálně do příští středy a zároveň se stejnou pravděpodobností nepřežije déle než do roku 19 729 412. Tato věštba se vyplnila, neboť poslední tyrhénské město se Galům vzdalo až příští čtvrtek ráno.
  • Astrologie - Etruskové samozřejmě věštili i z hvězd. Vzali obvykle nějakou popovou hvězdu, rozřízli mu/jí břicho a z tvaru vnitřností pak usuzovali (jejich vědmáci) na stav ekonomiky. Pokud jste kdy chtěli vědět, proč se ve starověku vyskytovalo tak málo zpěváků pop music, tak teď už to víte. Tato metoda se víceméně udržela do dnes, jen se už více nepitvají hvězdy a nepropírají jejich střeva, nýbrž se rozebírá a propírá jejich soukromí.
  • Aviatika - Etruskové navíc jako první vynikali ve věštbách ze směru letu, konkrétně tedy letadel. Někdo může namítnout, že to tehdy musilo býti nepoměrně snadné, ale již z té doby je dochována okřídlená věta: „Je to pták? Nebo letadlo? Ne, to je...“ Každopádně je tak dědictvím po etrusské invenci, krom oblouku, betonu a římského práva, i Aktivní radiolokátor Věra. Úřad takového věštce se latinsky nazýval auspicium. Etruským odkazem se řídí i rektor Univerzity Karlovy, a o tom, zda někomu udělí akademický titul, se rozhoduje pohledem do nebe. Proto se na diplomech píše „summis auspiciis Rei publicae Bohemicae“.

Ekonomie[edit]

Tyrhénský obchod směřoval svého času i k nám, do divoké střevní Evropy. Etruskové přiváželi své artikly, jako laciné demižony (z mechanických důvodů plněny pro bezpečnější převoz laciným kyselým vínem), plechové konvice a zobákové konvice, a odváželi si suroviny jako kožešiny, jantar, domorodé turecké otroky a železnou rudu ze Železné Rudy.

Místním obyvatelům platili etrusské karavany za bezpečný průchod. Tedy oficiálně za ochranu. Druidský zákoník přitom zapovídal olupovat kupce v obydlených oblastech a čest velila neolupovat kupce, který mi platí. Z těchto důvodů byli tyrhénští kupci celkem v bezpečí po celou dobu, kdy tyto služby poskytoval jediný klan, což trvalo celých patnáct minut.

Smutný konec[edit]

Tradiční podání zaprášených historiků mluví o trudném rozpoštění Etrusků v galimatyáši světovládné Řípské říše.

Podle Yegočika Slováneka ovšem zlikvidovali et-strusskou civilizaci Turci. Přesněji řečeno turečtí civilizovaní otroci Tyrhénů zničili své barbarské pány. Prá proto, že se Tyrhéni i po osmi stech letech turecky holubiččího soužití odmítali naučit písmo Turků, takzvané rumy (zvané tak proto, že se leptaly do měďených desek). Netřeba říkat, že klasická paleologariasmologie na to má diametrálně odlišný názor.

Pravda, kterou vám jako pravý Etrusk zprostředkuje autor tohoto článku, je poměrně prozaická, proto vám bude naordinována v nesrozumitelné řeči poezie:

Skákal pes,
přes oves.
Přes zelenou louku.
A kdyby byla Siena,
jako je Kladno,
dala bych ti...