Skákal pes

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Selepp.jpg

Česky[edit | edit source]

Skákal pes přes oves,
přes zelenou louku.
Šel za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš,
žes´tak vesel stále, nevím sám,
řek´bych vám,
hop a skákal dále….

Ostravak[edit | edit source]

Skače čuba přes obile
šibko hupe přes luku.
Za ňu chachar v kamizole
fajne brko v klobuku.
Kaj se vališ, co se chlameš,
co se ščuřiš jako cyp?
Prd ti řeknu, take zname
a zas vali do kajsik.

Brňák[edit | edit source]

Bere čokl glajze grýnó
hópe lúpink přes Kajzec.
Za nim kópe plótve rýnó
plotňák jégr na Oltec.
Co se pecní, těžké lochec?
Kvaltuj fligny, haltni vály.
Žádné ánunk, čokl borec
migne cemrem a de pali.

Moravskoslovák[edit | edit source]

Skákáuo psisko cez réž,
cez zelenú lúku.
Išéu za ním pytuáčisko,
s pérečkom na kuobúku.
Psisko náš, co děuáš,
že tu včíl hépeš jak hajtra zpěééněná,
nevím sám, ríkám vám,
a odhépáu ďalej.

Politik[edit | edit source]

Skákal Klaus,
přes Bauhaus,
přes minový pole,
šel za ním Miki Maus,
utrhl mu koule.

Nadstrážmistr Policie ČR[edit | edit source]

Služba cizinecké a pohraniční policie[1]

Dne 18.8. t.r. jsem prováděl spolu s nstrm. Hyhlíkem pravidelnou obchůzku. Na konci ulice Polní jsme zjistili osobu mužského pohlaví konající chůzi po poli spolu s jeho psem, který skákal přes ječmen proso obilí. V osobě byl námi zjištěn M. Slivec v uniformě zaměstnance správy lesů. Oba jevili známky rozjařenosti. Na přímý dotaz po příčině jejich veselí uvedl pes, že sám neví a pokračoval ve výše zmíněné činnosti. M. Slivec k dotyčné věci doznal, že pes skáče proto, že se nažral tzv. trávy. Provedli jsme zajištění obou pachatelů a sdělení obvinění z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů podle paragrafu 187 tr.zák "v množství větším než malém".

Václav Klaus[edit | edit source]

V rámci logiky vývoje environmentálních, škodlivých ekologických ideologií, vyskakoval pes, chtěje ukázat dynamické pojetí konkurence, kterou zemědělství pojímá jako permanentní inovační proces. Za ním s pasivitou jakési dějinné nevyhnutelnosti kráčel myslivec, ozdoben symbolem ptačího rozletu, jenže mráčky na obloze jsou. Na otázku, zda-li pes symbolicky vyskakuje v rámci vstupu do tak zvaného Schengenu a přípomenutí, že se naše hranice otevírají v podstatě absolutně, pes odvětil, že to jistě bude mít pozitivní efekty, ale přináší to i rizika, na která nesmíme zapomínat. Nebo se nám připomenou sama a nečekaně a jejich preanalytické vize – originální vidění ekonomického světa, nabídnou novou „surovinu“ ke zpracování.

Vědec[edit | edit source]

Domestikovaný jedinec druhu canis lupus se pohyboval za pomocí odrazů svých končetin přes monokluturu druhu avena sativa a následně přes zemědělsky neudržovaný biotop vlhkomilných travin odrážející světlo o vlnové délce 550 nm. Po jeho minulé trajektorii vykonávala pohyb po zadních končetinách osoba oprávněná k výkonu myslivosti. Tato osoba položila jedinci poddruhu canis lupus familiaris zjišťovací otázku po důvodu jeho kontinuálního pozitivního emocionálního stavu. Živočich odpověděl, že tento důvod není součástí jeho kognitivního vědomí, a pokračoval v extrapolaci svého původního pohybu.

Pes sibiřský skáče poněkud obtížněji

Oponentní botanický posudek ( opoposudek ) na předcházející práci:[edit | edit source]

V předloženém referátu je několik chyb: Za prvé je ve vědeckých kruzích hrubou chybou psát latinská jména s malým písmenem, jak je v textu několikrát uvedeno, takže se tato chyba nedá pokládat za překlep. Týká se to jmen zoologických i jmen botanických. Správně má být uvedeno Avena sativa, Canis lupus. Další připomínkou je to, že z uvedeného textu nevyplývá, že louka byla vlhká, jak autor text interpretuje. Mohlo se jednat i o mezofilní nebo xerotermní trávník, například biotop T3.4, svaz Bromion erecti. V původním textu také není nikde zmíněno, že louka byla udržovaná - mohla být i nekosená se zanedbaným managementem, což autor pojednání také nevzal v úvahu. Dále je potřeba zmínit, že chybí obvyklá část vědecké práce, a to oddíl Diskuse. Do diskuse by bylo potřeba zařadit odstavec o nejistotách při určení druhu ovsa. V původním textu nejsou uvedeny determinační znaky (v tomto případě chlupatost pluch, rozpadavost klásků, počet osinek na pluše, délka plev a délka plodů), z původního textu tedy nevyplývá, že šlo o druh oves setý Avena sativa. Stejně tak se mohlo jednat i o druhy oves hluchý Avena fatua, oves nahý Avena nuda nebo o oves hřebílkatý Avena strigosa. Ze všech těchto důvodů pokládáme předloženou práci za velmi slabou a nedoporučujeme k publikaci.

Historik[edit | edit source]

  • 1640: Podle kroniky panství Opočno pes skákal přes oves, který byl poničen krupobitím.
  • 1642: Berní rejstříky Hradeckého kraje uvádí, že pes skákal přes zelenou louku, která byla zdaněna 15 krejcary.
  • 1645: Matrika fary Častolovice uvádí, že myslivec Franz Rausch šel za psem.
  • 1649: Rukopisná marginálie ve zpěvníku uchovávaném v Národním muzeu v Praze uvádí, že se myslivec zeptal psa, proč je tak veselý.
  • 1651: Soupis poddaných podle víry eviduje psa jako protestanta, který se odmítl zpovídat a místo toho uprchl do Slezska.

Číňan[edit | edit source]

Skákal pes,
Přes hrnec,
Přes zelenou pánev,
Spadnul tam, usměji se
Naleju naň nálev.
Pejsku náš,
Co děláš,
Žes tak syrov stále?
Nevím sám,
Řek bych vám,
Šup a bublal dále.[2]

Angličan[edit | edit source]

The quick brown dog jumped over the lazy oats

Over the green meadow

A thinker followed him

Dick on hat

Bitch our what are you doing

That you're oars always

Id tell you

I don't know alone

Hop and he jumped come in

Pokud toho ještě nemáš dost[edit | edit source]