Lanovka

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Lanovka je druh dopravního prostředku, který se vyznačuje tím, že se zpravidla pohybuje s pomocí lana. Výjimkou je situace, kdy se konkrétní lano přetrhne, a tehdy se lanovka pohybuje většinou silou gravitace, a to jenom po omezený čas. V takovém případě lanovka prodělá bleskový přechod v padovku, která ale není předmětem tohoto článku.

Účelem lanovek je překonání určitého výškového rozdílu a z toho důvodu se zpravidla pohybují po šikmé trase. Vyskytují se i lanovky s vodorovnou trasou, ale to je spíše určitá konstrukční nedokonalost, protože tak samozřejmě nemůžou dost dobře plnit svůj výše zmíněný účel. Lanovky, které se pohybují po svislé trase jsou často nesprávně nazývány výtahy.

Ukázka přetržení lana visuté kabinové lanovky.

Lanovek existuje spousta různých druhů:

  • Visutá lanovka – vozidlo se nepohybuje po zemi, ale je během jízdy jen zavěšeno na lanech. Tím pádem po přetržení lana následuje svislý pohyb směrem dolů.
  • Kabinová - vozidlem jsou kabiny, zpravidla pro čtyři a více lidí. Většina lanovek je vybavena sedačkami, jejichž počet zhruba odpovídá počtu cestujících, a proto má v lanovce člověk na rozdíl od vlaků, autobusů, tramvají, metra a jiných dopravních prostředků šanci si sednout. Ale například lanovka z Liberce na Ještěd (důvodem je evidentně to, že je provozována ČD) neobsahuje sedačky téměř žádné, a přesto je podobně jako tramvaj schopna pojmout teoreticky neomezený počet stojících cestujících (prakticky je omezený jenom tím, že pravděpodobnost přetržení nosného lana je přímo úměrná počtu cestujících).
Sedačkovou lanovku lze využít i v létě, hlavně k překonávání překážek. Na obrázku - zdolávání dřevěné bariéry
  • Sedačková – na nosném laně jsou zavěšeny v řadě sedačky, určené pro jednu nebo větší počet osob. Obvykle jsou nejvýš čtyřmístné, takže pokud se chce na sedačku vejít víc osob, musí někdo někoho vzít na klín. Ale podle ověřených informací od výrobců lanovek se chystají novinky, jako například dvou až třípatrové sedačky. Nejčastěji se sedačkové lanovky používají v lyžařských areálech pro přepravu lyžařů směrem nahoru na kopec (směrem dolů o to většina lyžařů nemá zájem, což je jistě výzva pro marketingové odborníky, jak zefektivnit provoz lanovek). Na většině sedačkových lanovek cestující sedí čelem ve směru jízdy. Zajímavou výjimkou je lanovka na Sněžku - při její konstrukci uklízečka omylem otočila jednomu z projektantů rýsovací prkno s detailem sedačky o 90 stupňů, takže se na ní jezdí bokem.
  • Pozemní lanovka – obvykle dva vozy pohybující se po kolejích každý v opačném směru. Oba ve stejném směru se pohybují pouze v případě přetržení lana. Narozdíl od visutých lanovek se ale v takovém případě nepohybují svislým směrem dolů, ale šikmým směrem blízkým své původní dráze.

Mezi lanovky se obvykle nezařazují lyžařské vleky, tím se ale nesmíte nechat zmást, protože to je vlastně pozemní varianta sedačkové lanovky, stavěná těmi provozovateli areálů, kteří nemají dost peněz na klasickou sedačkovou lanovku.

Rovněž trest smrti oběšením není považován za lanovku, ačkoli jeho výkon splňuje výše popsaná kritéria. Důvodem je to, že podle závazmého přepravního řádu si na každou lanovku můžete koupit zpáteční jízdenku.

Lanovky v Praze[edit | edit source]

Zkušební jízda lanovky po tramvajové trati ve Vodičkově ulici

Jedna z pražských lanovek se nachází v zoologické zahradě. Neslouží ovšem k přepravě zvířat, jak by se dalo na takovém místě předpokládat, ale k přepravě líných návštěvníků. Další lanovka spojuje dvě budovy hotelu Mövenpick na Smíchově a slouží zase k přepravě líných hotelových hostů.

Nejznámější pražská lanovka vede na Petřín. Vyznačuje se zejména tím, že většinu doby od svého postavení byla mimo provoz, a že staví i mimo zastávky (což má za následek, že všichni neznalí turisté se začnou okamžitě bát poruchy).

Na základě dobrých zkušeností s lanovkou na Petřín se rozhodl Dopravní podnik Praha rozšířit využití lanovek v městské dopravě. Konkrétní použití se přímo nabízí: Každý se jistě všiml spousty trolejí nad ulicemi, kde jezdí tramvaje. A právě ty zamýšlí Dopravní podnik využít jako nosná lana pro nové linky lanovek. Zatím se uskutečnilo jenom několik zkušebních jízd, ale podle všeho stačí odstranit jen pár technických maličkostí, a lanovky se budou moci stát plnohodnotnou součástí pražské MHD.

Černohorský expres[edit | edit source]

Černohorský expres

Zajímavou lanovku představuje také Černohorský expres, jezdící v Krkonoších na trase Janské lázně - Černá hora. Nejenže je to jediná osmimístná kabinová lanovka u nás (což není zase tak velký úspěch; výše zmíněná lanovka na Ještěd pojme při troše snahy mnohonásobně víc lidí), ale díky tomu, že spojuje Česko a Černou Horu, se jedná také o jedinou mezistátní lanovku u nás.