Je peklo exotermické nebo endotermické?

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)?

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě. Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste.

Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona, pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti:

  1. Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.
  2. Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne.

Která z těchto možností je správná?

Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se včera se mnou vyspala, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je mimochodem jednoznačný důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci opakovaně křičela "Ach, můj Bože!!!"


Tereza, jedině Tereza. měla by slyšet píseň mou
ostatní prominou, nestojím o jinou
jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat, hm...
Tereza, jedině Tereza, je toho pravou příčinou
že tady statečně, hrdě a zbytečně,
do větru zpívám píseň mou

Možná, za rok za dva že pozná,
kdo měl její úsměvy rád
láska, že je sladká a hrozná,
když se dostaví nečekaně, a jednostranně...
Terezo, přečti si Terezo, otázku kterou v očích mám
nápisem tiskacím, k tobě se obracím
a ty víš předem nač se ptám...