Aslan Rozbuško

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Aslan Rozbuško (latinsky fousus maximus) je typickým zástupcem čeledi Kníratých. Laik by ho mohl považovat za křížence mrože a orangutána, ale zasvěcený odborník se tomuto faktu směje. Oproti orangutánovi má totiž tento živočich menší mozek. Za to se ovšem může pochlubit ještě robustnějším knírem, něž který vlastní mrož.

Vizualizace dle pozorování Dr.Diensbacha

Výskyt[edit | edit source]

Ve volné přírodě můžete Aslan zahlédnout jen opravdu vzácně. Jen zřídka totiž opouští své doupě, které by se pravděpodobně mělo nacházet kdesi na východním okraji Prahy (nikomu se ale ještě i přes dlouhosáhlé bádání nepodařilo zjistit přesnou polohu, tudíž berte tuto informaci s rezervou).

Pravděpodobný výskyt Aslana Rozbuška

K východu má Aslan již od prenatálního stádia velmi blízko. Konspirační teoretici tvrdí,že se v raném mládí (odhadem byl vysrán kolem roku 1980) pohyboval v blízkosti ukrajinského městečka Černobylu (kterému mimo fakt, že je místem původu tohoto živočicha, přidala na slávě i událost z roku 1986). Této skutečnosti by odpovídalo jeho nápaditě bílé zbarvení kůže a nadměrné ochlupení.

Přirozené chování[edit | edit source]

Aslan je plachý tvor. Víme pouze o pár případech interakce s lidskou osobou (které až na pár vyjímek končily záhadným zmizením daných "šťastlivců"). Což ale neznamená, že by se nikterak neprojevoval.

Při blízkosti samice (jiného druhu, jelikož pro Aslana na zemi neexistuje samice jeho typu) můžeme pozorovat rozšíření očních bulv a mikroskopické chvění jeho knírku. Bohužel žádná z námluv doposud neskončila pozitně. Byli bychom totiž následně (v případě že je Aslan schopný inseminace) svědky vzniku nového druhu.

Aslan je živočich pomalý a neobratný. Jakékoliv pokusy o rychlejší pohyb či změnu směru vždy končily ublížením na zdraví jeho či okolí.

Aslan má dle výpovědi blíže nespecifikovaných lidí (na jejich žádost z bezpečnostních důvodů zůstane jejich identita skrytá) tendenci zakládat vlastní sídla. Žádné z těchto sídel (říkejme jim pracovním názvem Buškystánů) ale ještě nebylo objeveno. Vědci po jednom takovém (pakliže již bylo některé vůbec založeno) pátrají v blízkosti Paláce Malta v italském Římě (v současné době v této budově úřaduje Suverénní řád Maltézských rytířů). Zda pro to mají nějaké odůvodnění je diskutabilní.

Strava[edit | edit source]

Aslan zdá se býti tvorem dobře živeným. S mrožem si ho totiž lidé pletou nejen kvůli kníru, ale i tělesné konstrukci. Po laboratorním zkoumání neonově svítících exkrementů, které jsme objevili při pátrání po doupěti, jsme zjistili rámcové složení jeho jídelníčku.

Nemalou složku toho vzorku tvořily kakaové boby. Hledali jsme tedy způsob, jakým Aslan mohl přijít do styku s touto surovinou (Aslan totiž nemigruje. Jeho výskyt v tropickém pásmu je tedy nemožný). Po

Původ Aslanovi stravy??

rocích výzkumu se pouze objevila shoda mezi tímto vzorkem kakaového plodu a práškem v automatech na kávu v blízkosti Letiště Václava Havla. Nakolik pravděpodobné to tedy je, vzhledem k poloze letiště a Aslanova doupěte, zůstává otazníkem.

Jinak se převážně živí čímsy, co konzistencí a složením připomíná lidský pařížský salát. Větší senzací jsou ovšem produkty značky McDonald, které jsou skutečně další částí jeho stravy. Nad touto podivností se dodnes podivuje řada odborníků. Samotná firma se k této skutečnosti odmítla vyjádřit.