Hadice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hadice
Hadice.jpg
Chovný jedinec hadice zahradní

Stupeň ohrožení
neohrožený
Vědecká klasifikace
Říše: živočichové
Kmen: členovci
Třída: hadicovití
Rod: hadice
Druh: zahradní
Binomické jméno
hadicus gardensis

Hormonální hybrid homosexuál Horáček hladí hubici hasičské hadice hýžděmi.“

- z reportáže Vlasty Redla požáru hospody Hrbatý Hrozen

Hadice je samička od hada, která, narozdíl od něj, není úplně k ničemu.

Charakteristika[edit | edit source]

Pohlavní dimorfismus některých živočichů je velmi výrazný. U genderového páru had/hadice [1] tomu tak není. Vzhled je velmi podobný, obě pohlaví jsou výrazně špagetoidního tvaru a obě se umí bezvadně válet v trávě. Zatímco ovšem had je plně špagetizovaný, tj. vyplněný, samička hadice je výrazně makaronizována, tj. převážná část jejího organismu je dutá jako hlava voliče SPD a tudíž neobsahuje zhola nic.

Člověk této vlastnosti umně využívá již od starověku, kdy života zbavené hadice s úspěchem používal pro transport tekutých tělesných výměšků, coby velmi primitivní náhražku nemocničního bažanta. Starověcí obyvatelé Egypta byli známí spáči a tak večer hned po Televizních novinách na ČT1 [2] připevňovali na své penisy hadice a druhý konec vyhodili z okna. Ráno, když paprsky Slunce ozářily prostor před chýší, nebylo nic poznat, jen písek byl o něco více žlutý. Je s podivem, že staří Egypťané takto transportovali toliko tuto bezcennou tekutinu, ale na vodu to nezkoušeli. Opakuje se situace s kolem. Zatímco v Římě už dávno znali kolo a umně jej využívali, obyvatelé úrodného údolí Nilu chodili stále pěšky, případně na oslech, velbloudech a jiných smrdutých věcech a žádný bicykl se při vykopávkách nenašel.

První sysluplné využití hadic nastalo až na území tehdejší Sámovy říše, konkrétně v Mikulově, kde se pomocí hadic transportovalo kvalitní víno určené pro Pražáky. Při koštu se do ústního otvoru nasadil trychtýř, aby se to svinstvo nerozcmrndalo po koberci ve sklípku a na druhou stranu se namontoval papundeklový demižón krabicoidního tvaru. Splašky poté protekly hadicí, natekly do připravené krabice, přiskočil pohůnek a otvor rychle utěsnil za pomocí dehtu a korkového špunta. Špunt poté zoxidoval, čímž došlo k hermetickému uzavření a bezpečnému transportu do zájezdních hostinců a vyhlášených restaurací ve Stověžaté matičce.

Kontroverze[edit | edit source]

S nástupem průmyslové revoluce na našem území počátkem 19. století vystala zvýšená potřeba hadic kvůli transportu všemožných tekutin, například kaprů z chovných rybníků do kádí a potažmo do bříšek podviživených občanů Česka v období Vánočních svátků. Metalurgie dodala tolik potřebné odolné trychtýře, jemné kovářství potřebnou techniku mlunem hnaných čerpadel, ale hadicový průmysl zklamal odběratele zklamal jako dítě rodiče. Na území C. K. mocnářství nebyl dostatek hadic a import i kvůli přebujelé byrokracii vázl.

Horní Uhersko, do té doby tradiční dodavatel, vyhubilo poslední volně žijící hadici kroužkovanou na popeleční středu r. 1824 a od té doby se nepodařilo hady donutit k rozmnožování v zajetí. Roli dodavatele převzaly méně rozvinuté země, např. Polsko, státy Jihovýchodní Asie a kočovné kmeny území, které označujeme dnes jako Balkán.

Pokusy na hadech jsou přísně regulovány směrnicemi EU kvůli takzvanému pančování. Široce dostupní, a tudíž levní, hadi byli totiž vyvrtáváni a prodáváni jako echt pravé, nefalšované a vysoce kvalitní hadice. Nutno říci, že pro některé účely zhadicovaní hadi postačovali, ale had je narozdíl od hadice méně pružný, méně ohebný, nedá se tak snadno ohnout, je mnohem méně flexibilní a také obvykle více absorbuje alkohol a jiné drahé substance. Hodí se tedy maximálně tak k transportu surového dihydrogenmonoxidu nebo olejnatých látek, například másla, které jej uvnitř lubrikují a snižováním tření urychlují transport produktu.

Hadicová krize, plně propuknuvší s nástupem období front, pořadníků, všeobecného nedostatku a plánovaného hospodářství dala za vznik náhražce, která dodnes nachází své uplatnění v transportu fekálií a to trubek. Trubka je zpravidla kovová hadice, která se obvykle dělá z kameniny nebo plastu, protože je to levnější a děti v Číně se při výrobě mnohem méně častěji pořežou a znečistí tak celou dodávku, kterou rozmařilý západní kapitalista reklamuje. Trubky se tvoří ve válcovně trub a kontrolu nad výrobou drží hlavní trouba.

Hadice kroužkovaná, čerstvě odeslaná z líhně. V průběhu transportu je pevně svázána, čímž krotne.

Druhy hadic[edit | edit source]

Hadice se šlechtí ve zvláštních detenčních zařízeních pod dozorem zootechniků. Díky stachanovskému úsilí a bystrým mozkům vedátorů z celého spřáteleného světa, zejména z subsaharské Afriky se podařilo vyšlechtit hned několik nových druhů. Jmenujme si některé:

  • prostá - lat. hadicus gumensis - díky speciální mutaci se hadice nezbavuje svého obvyklého osrstění a nepřevléká kábát, zato výrazně vulkanizuje. Obvykle se používá pro transport krve, brzdové kapaliny a jiných fujtajbl komodit.
  • kroužkovaná - černá nebo červená odrůda s velmi výrazným žebrováním a jemným buketem. Teritoriální instinkty jsou velmi výrazné, proto se jim někdy (nesprávně, samozřejmě) říká chráničky.
  • opletená - hadice, která se nechává záměrně kriminalizovat např. drobnými krádežemi, aby měla pěkné oplétačky. Je oblíbená zejména mezi instalatéry.
  • zahradní - endemit vyhledávaný zejména zahrádkáři a památkáři, kteří ji loví za hradem. Po úspešném ulovení je zpravidla ponechána na trávníku k okrasným účelům napospas větru a dešti, což ji přivodí zteření. Zteření je proces, při kterém hadice ztrácí svou gumižnost a proto se pak pořizuje hadice nová a ta stará je darována sociálně slabšímu sousedovi, který ji používá do roztrhání těla.
  • bicí - jeden z oblíbených bicích nástrojů pro děti. Velmi tradiční, velmi selské, velmi rurální. Doporučuje 5 z 6 straníků KDU-ČSL.


  1. Případně hadice/had, jste-li militantní sufražetka feministka.
  2. Tehdy kanál ČT24 ještě nevysílal.