Rybník

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hloubka rybníků se udává v hektarech.
Typická žába u rybníka

Rybník je hypertrofovaná louže ve formě umělé vodní nádrže, jinak by to bylo jezero. Spořiví angličané mívají z rybníku obvykle jen půl (anglicky pool). Ovšem i některá jezera jsou vlastně pouhým rybníkem (třeba profláklý Mácháč). Rybník by měl z definice obsahovat ryby, k jeho uznání coby rybníku však stačí i obsah žab (v létě pokud možno krásně nahatých).

S rybníky lze provádět matematické operace bez omezení. Rybníky je tak možno dělit podle okolí na polní, luční, lesní, návesní, náměštní (kašny) a různé, ovšem je možno je i násobit do takzvané rybniční soustavy. Derivací rybníku pak vznikne obtokový (derivační) kanál. Integrace rybníku do vůkolní krajiny dá vzniknout krajinnému architektonickému projektu coby základu pro čerpání patřičného grantu.

Hloubka rybníků se udává nikoliv v metrech či jiných délkových měřítcích, ale v hektarech.

Jedním z nejznámějších rybníků je rybník Stalinský. Když se ten Stalinský rybník nahání, dosahá voděnka k samému kraji. S tím neoddělitelně souvisí bezohledné zaplavování cest i cestiček a je to typický relikt enveromentalisticky nepřátelského stalinismu. Východně od tohoto rybníka se nachází lokalita Kukle, proslulá produkcí zakuklenců. Ti jsou též tamějším význačným exportním artiklem.

Rybník je možné, na rozdíl od jezera, vypustit, čemuž však velmi účinně brání kapříci v rybníce obsažení.