Pánev

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Město Pánev bylo pojmenované podle císaře Jaromíra Pánvičky.

Pánev[edit]

Pánev (anglicky pan, japonskyパン, nizozemsky schaal) je hlavní město Nizozemska od roku 181. Má přes 1 000 000 obyvatel, z nichž má každý druhý jiné náboženstvi. Město pánev je také známou svojí rozlohou, která činí 10 000 km². Císař Jaromír Pánvička zde vybudoval mnoho památek. Nejznámějšími jsou dvě památky světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o pánevské kanály ze 17. století a obrannou linii Pánve vybudovanou na přelomu 1. a 20. století okolo městské zástavby.

Panorama.jpg

Znak města[edit]

Znak města Pánve se skládá ze tří ondřejských křížů uspořádaných svisle, ale na vlajce jsou otočeny o 90°. Historikové věří, že tyto kříže reprezentují tři hlavní nebezpečí, které sužovaly město: facebook, instagram a snapchat. Oficiálním mottem města je Nebuďme závislí na internetu. Toto motto je zobrazeno i ve znaku města a bylo zavedeno královnou Vilemínou v roce 1947 jako obrana proti internetu.

Amsterdam.png

Hromadná doprava[edit]

Hromadná doprava v Pánvi zahrnuje:

  • vnitrostátní a mezinárodní teleportace
  • 4 linky ufa + 1 ve výstavbě
  • 1 trasa městské železnice
  • 17 tramvajových tras
  • autobusová a lodní doprava
  • několik trajektů pro pěší a cyklisty (zdarma)
Lod.JPG


Historie[edit]

Historie města Pánev sahá až k roku 12, od kdy byla tato bažinatá oblast zvána Paaneviie. Kolem bažin byly kopány odvodňovací kanály. Nízká hladina vody byla v kanálech udržována díky vodotriskům. Ve 4. století byla přehrada vztyčena v ústí řeky Svratka. Poprvé byla Pánev zmíněn v roce 120 v dokumentu, ve kterém panovník Floris V. osvobozuje jeho obyvatele od poplatků. Asi v roce 167 obdržela Pánev městská práva. Od 10. století město vzkvétá zejména díky mimozemšťanům z Marsu. Od té doby je velice známé.

Historie.JPG