Skuteč

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Skuteč, user si a uteč

—neznámý člověk

Skuteč

Skuteč – znak

znak

základní data
status: Skuteč-ný Protektorát
kraj: Hradubice
okres: Chrast
historická země: Česká republika, dnes Česko
katastrální výměra: nezměřitelná km²
obyvatel: 5000
nadmořská výška: 400,0001 m m
PSČ: 539 73
adresa úřadu: Za hnojem 129
starosta: Pavel Bezděk
Skutečný znak

Skuteč (inglyšsky Realitytown) je vesnice s titulem města, nacházející se 100 km od Prahy směrem na Sýrii. Je známá firmou Botas, která vyrábí obuv téměř dosahující standardu čínské kvality, městskými sportovištěmi se zimním stadionem se 42 let starou strojovnou a firmou Granita, která vyrábí dlažební kostky pro radikální fotbalové fanoušky všech klubů vyjma Bahníku Ostrava, jehož fanoušci si dlažební kostky vyrábí sami.

Motto, kterým se město řídí, zní takto:

Serme všichni podle norem, Eurohovno buď nám vzorem.

—kámoš Honza

Obyvatelstvo[edit]

Tato dědina má asi 5000 obyvatel s etnickým a národnostním zastoupením v podobách Romů, Ukrajinců, Vietnamců a Čížků.

Statistika
 • 10 % Vietnamci
 • 5 % Ukrajinci
 • 10 % Romové
 • 5 % bezdomovci
 • 45 % ochlastů
 • 20 % bývalých soudruhů
 • zbytek této porce tvoří obyčejní utlačovaní občané, kteří…
  • neprodávají ve večerce,
  • nejsou levnou pracovní silou z východu,
  • nejsou však líní pracovat,
  • mají vlastní bydlení (byť jde třeba jen o šopu),
  • necpou všechny peníze do alkoholu či alkofolu,
  • nejsou komouši až po uši,
  • a jsou tedy pouhopouhými obyčejnými utlačovanými občany bílé pleti a české národnosti.

Název a historie[edit]

Název je odvozen od častého skučení hladových a týraných občanů. První zmínka o obci pochází ze 13. století, kde se o ní kronikáři zmiňují jako o místě, kde chcípl pes a místní ho snědli, i když kronika knížete Silného z Lovosic tvrdí, že tento pes ze Skutče chcípl právě proto, že jej místní snědli.

Následujících 700 let není o obci jediná zmínka. Až roku 1939 Heidrich Hitlerovi v dopise sděluje, že objevili dosud neznámou osadu a že se rozhodli zde konat misie. Postavili zde letiště, ale když chtěli přistát těžkým letadlem, zabořili se metr do místního kvalitního bahna a už se ven nedostali. Od misií se upustilo. Další zmínka se objevuje v době Varšavské smlouvy, kdy do Skutče přijíždí ruská armáda a vypije školní lihové preparáty. Dnes se zde opět konají misie organizované českým velkovepřovstvím maltézských rytířů, prosnulých zedničinou a prací s maltou, kteří zde provozují gymnázium.

Ekonomika[edit]

Mimo již zmíněné firmy Botas a Granita je zde ekonomicky významná firma Tonda večerka, vietnamec U slunce, pajzl u Kyselů a Syntex vyrábějící neznámé věci. Město je závislé na evropských dotacích. Jediné vlastní procento HDP Skutče plyne z okupace okolních vesnic.

Aktuálně okupované vesnice

Skutíčko, Leštinka, Lažany, Zbožnov, Radčice, Žďárec, Štěpánov, Oldřetice a Horka

Katastr a území[edit]

Ačkoliv je Skuteč okupována Vietnamem, Ruskem a Ukrajinou, sama okupuje okolní slušné vesnice Radčice, Žďárec, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Horku atd., které se dlouhá léta snaží o nezávislost, ale jelikož z nich Skutči plyne jediný zisk, povstání jsou vždy zmařena. Skuteč leží na žulové skále s vysokým obsahem Radonu, což vysvětluje místní chování. Na území se vyskytují dva významné toky, Žejbro a Anenský potok. Ani jeden z nich nikdy nezpůsobil povodeň, avšak ne kvůli protipovodňové ochraně, nýbrž kvůli stálému nedostatku vody. V létě koryto obou potoků zarůstá lučními bylinami, které pravidelně na podzim umírají díky nedostatku vláhy.

Památky, doprava a turistika[edit]

Skuteč je turisty vyhledávána kvůli svérázným domorodcům, archeoskanzenu městská sportoviště a kulturní tragédii Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Památkami jsou hradiště Humperky, které zcela zaniklo kvůli lomu, Tomáškův rodný dům a městské muzeum. Turisty je také vyhledávané po nacistech zděděné letiště, kde se konají přelety nad městem, mořem, kuřetem i stavením a adrenalinovou zábavou zvanou selhává motor. Skuteč měla dříve i železniční stanici, avšak ta byla zrušena kvůli tomu, že jediný zaměstnanec odešel do důchodu. Skuteč má svůj vlastní obchvat, což umožňuje náhodným projíždějícím vyhnout se centru. Má také silnici-tankodrom mezi Skutčí a Zbožnovem.

Obchvat města

Obrana protektorátu[edit]

Nejmodernější raketové vozidlo zdejší armády

Na obraně protektorátu se podílejí všechny vlastnické státy (státy okupující velkoměsto Skuteč), které do města dodávají nejkvalitnější zbraně. Skuteč má vlastní sklady, ve kterých je výbava pro místní sbor dobrovolných vojáků (SDV), myši (myší agenti) a raketová vozidla tažená koňmi. Spekuluje se i o jaderných pumách a raketách země-doprdelejázapomělotevřítpoklopsila. V případě, že by byla Skuteč napadena, místní vojáci zavolají na pomoc islámský stát a sami, jelikož jsou dobrovolní po vzoru místních hasičů, si zajdou na pivo.

Zemědělství a zdroje[edit]

Ve Skutči stále funguje místní JZD s kravínem, třemi traktory z dob První republiky a jedním kombajnem. Pěstuje se zde kukuřice a obiloviny, které dobře snášejí sucho. Mimo toho se zde soukromě pěstuje marihuana, která je následně místní vietnamskou mafií prodávána. Nedávno se Skutečským protektorátem Zbožnov-Štěpánov prohnalo malé tornádo, které způsobilo škodu 189 kč na úrodě kukuřice. Skuteč je známá již zmiňovanou těžbou žuly a opuky. Je zde rybářský svaz starající se o pár rybníků. Jde mu to vcelku dobře, dokud nedojde na zarybňování, kdy je více než půlka ryb rozkradena. O místním mysliveckém spolku se nemá cenu bavit. K lovu totiž využívá prasopsy, kteří kořist uštvou, pokoušou, pustěj, znovu uštvou, chvíli si s ní hrajou a následně méně chutnou půlku přinesou páníčkovi. Obec má vlastní zdroj vody (podle místních pitné, podle hygieniků ne-tak-docela-pitné), kterou se ostatní bojí používat i na zalévání. Je tak tvrdá, že by se z ní dal získávat vápenec.

Správa[edit]

Město je spravováno starostou-protektorem, který je zástupcem všech států okupujících Skuteč a je všemi státy pravidelně podplácen, aby konal rozhodnutí v jejich prospěch. Výsledkem neustálého podplácení ze všech stran je starostova neutralita, jelikož neví, ke komu se má přidat. Často se zde vyskytují finanční problémy. Městské zastupitelstvo je složeno ze tří pročeských, 10 proruských, 10 proukrajinských, 5 provietnamských a jednoho proamerického zastupitele. Bohužel výsledkem této namíchanosti zastupitelstva jsou časté hádky, které občas přerostou v mezinárodní konflikty (viz Studená válka, válka na Krymu a válka ve Vietnamu). Často pak musí zasahovat NATO a OSN. Nejčastějším důvodem sporu je barva fasády městské radnice, městská sportoviště a oprava chodníku.

místní hasiči
cedule Vítejte ve Skutči

Počasí a podnebí ve Skutči[edit]

Počasí ve Skutči je docela zajímavý jev. V celé republice může totiž pršet a ve Skutči ani kapka a naopak. Existují také teorie, že Skuteč je natolik odlišná od zbytku republiky, že i počasí má vlastní. Podnebí ve Skutči je poměrně stálé a každý rok se vesměs opakuje to, co bylo i rok minulý. Většinou to vypadá asi takto:

Leden - zima v plném proudu. Teploty začínají klesat pod -10 °C, v noci i k - 20 °C. Občas padá sníh. Bezdomovci se sdružují, aby lépe mohli přežít zimu. Skučáci začínají do piva a jiného slabšího chlastu přidávat fridex, aby jim venku nezamrzal.

Únor - zima pokračuje, ale již začíná slábnout. teploty jsou vyšší, takže se dochlastu nepřidává tolik fridexu. Auta začínají startovat. bezdomovci jsou stále shluklí a nadávají na zimu.

Březen - zima prakticky končí a denní teploty se trvale drží nad nulou. Vlci a medvědi se vrací do lesů, tučňáci se vrací na jižní pól. bezdomovci se začínají pohybovat po městě sami. z roztátého sněhu je dost vody, aby mohly alespoň chvíli téct potoky Žejbro a Anenský potok. Do chlastu se již nepřidává fridex.

Duben - teploty již neklesají do mínusu. Rostliny začínají v plné síle růst a kvést. vracejí se první ptáci. Bezdomovci shazují nejsvrchnější část oděvu. Potoky stále tečou. Skučáci stále chladí pivo venku.

Květen - Chvílemi začíná být teplo. rostliny stále kvetou a rostou. Občas prší. Bezdomovci se vracejí do letních úkrytů a sundávají ušanky. Potoky ještě tečou. Skučáci dávají pivo do ledničky.

Červen - teplo začíná být trvale, ale noci bývají ještě chladné. Rostliny plodí a připravujou se na období sucha. Neprší tak často. Potoky začínají schnout, průtok je mírný. Bezdomovci v lese sbírají houby a vyměňují je za pivo. Skučáci stále chladí pivo v ledničce.

Červenec - teplo je i v noci, přes den je klidně i 35 °C. Rostliny usychají. Kočkám se připékají tlapky na rozpálených střechách. Potoky přestávají mít vodu. Bezdomovci sundávají i druhou bundu a svrchní kalhoty. Houby jim nerostou, tak na pivo žebrají. Skučáci chladí pivo v mrazáku.

Srpen - teploty se ještě zvyšují. Na loukách roste rovnou seno, méně odolné stromy shazují listí. Když psi čůrají, moč se vypařuje ještě ve vzduchu a jde z toho jen pára. Kočky jsou zatavené do střech. Neprší. Koryta potoků nejsou poznat od okolní krajiny. Bezdomovci vyhledávají stín a dokonce dobrovolně lezou do vody, aby se schladili. Skučákům se na slunci vaří slivovice, ledničky nefungují. Pivo se už ani moc nepije, pijou se jen drinky s ledem.

Září - teploty konečně pomalu klesají. Vzácně začíná pršet. Některé rostliny se vzpamatovávají. Bezdomovci se chovají normálně. v potocích stále není voda. Skučákům se přestává na slunci vařit slivovice, ledničky začínají fungovat. Začíná se pít pivo a víno.

Říjen - teploty se drží mezi 15 a 20 °C, občas i níž. Prší někdy i jednou týdně. Stromy mají opravdový podzim. V potocích začíná téct jakási břečka. Bezdomovci se připravují na zimu. Skučáci začínají pivo a víno chladit opět v ledničce.

Listopad - Teploty kolem 10 °C, někdy i k nule. Prší stejně jako v říjnu. Velmi vzácně sněží. V potocích teče voda. bezdomovci nasazují ušanky, druhé kalhoty a bundy. Opět sbírají houby a vyměňují je za pivo. Skučáci chladí chlast venku. Zapínají na noc topení.

Prosinec - zima se vrací, teploty klesají pod nulu, ke konci měsíce klesají i k - 10 °C. Nic neroste. Sněží. Potoky zamrzají. Auta přestvají startovat. Bezdomovci zalézají na noc do popelnic. Skučákům venku mrzne chlast a tak chladí jen za oknem.


Nejčastěji slýchané fráze[edit]

 • Ne ne, nemím šesky, nemím šesky
 • More naval dávky, úředníku
 • Mamí, oni nám ukradli psa
 • Já jsem nepřišel žádat o práci, já jsem přišel žádat o peníze
 • Čest práci, soudruzi
 • Necete plvočídní bloskve? Čelstvé bloskve, čelstvé už či týdny
 • dám si ještě jeden Gambrihnus a panáka


Odkazy[edit]

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Skuteč na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.pngMěsto veliké, jehož sláva hvězd se dotýká

Bohemia:

13370m3Ř1CeBělá pod BezdězemBezprávíBenešovBezvěrovBílá HlínaBošilecBozkovBnL-StBBraškov-ValdekCítovČambuzyČernošiceČeské BudějoviceDěčínDobřejoviceDobruškaDolní BrusniceDolní VlkýšDomašínDomažliceDrahňoviceHnědá HoraHolubiceHorní BřízaHorní PoustevnaHoršovský TýnHostiviceHoštice u VolyněHradubiceHrochův TýnecHříběcíHumpolecChánovChebChomutovChrudimJablonecJeseniceJílové u PrahyJindřichův HradecKameniceKameňákovKarlovy VaryKebliceKladnoKlatovyKlášterec nad OhříKocourkovKošiceKošticeKralupy nad VltavouKynšperk nad OhříLančkrounLiberecLitoměřiceLovečkoviceMariánské LázněMechovMělníkMilevskoMladá BoleslavMočoviceMochovMostMšenoNávaryNečínNěmecký BrodNová PákaNové Město nad MetujíOlšany u KlukůOpočnoOvčáryPacovPakov nad JizerouPardubicePičínPilníkovPísekPitkovicePlzeňPočátkyPráglPrahaPrachovicePrčicePrůhonicePředčaryPsojedyRokychcanyRudolticeRumburkŘíčanyŘitkaŘiťoryjeSečSemelySezemiceSkutečSlanýStaré Město pod ZemlšutremStrakoniceStředoklukyŠtětíTáborTepliceTrutnovTřemošniceTýn nad VltavouVarnsdorfVelké ZadkoviceVlašimVolyněVysoká PecÚněticeÚpohlavyÚstí nad LabemVejprniceVerneřiceVlkánčiceZáchodskoZápornoZálepyZbecznikZbirohŽelezný Brod

Moravstán
a Slizko:

AdamovBiskupiceBorošínBoskoviceBlanskoBrnoBruntálBrušperkBřezíBučoviceBystrcČunkovoDačiceDešnáDomašínGottwaldovHavířovHlukHošťálkovyHulínChladnáChorniceIvančiceJavorníkJihlavaKarvináKasárnaKladkyKnínice u BoskovicKobeřiceKopřivniceKrnovKruhový JičínKuřimKyjovLipník nad BečvouLužánkyMalá VrbkaMistřoviceMoravská TřebováMoravské BudějoviceNapajedlaNová ŘíšeNová Dědina u NMNMOlomoucOrlováOstrá nad PšenkavouOstravaOtrokoviceProstějovPředčaryPustá PolomPrchalovŘiťoviceSai-Ta-ViSmiloviceStředoholkyStudénkySvětlá u BoskovicШалинградŠumperkŠumperk - Peklo na zemiTelefončTřešťTřinecUherské HradištěUherský BrodVlčnovVyškovZnojmoŽdániceŽďár nad SázavouŽulová

Cizina:

AdamstownAktronovicaBerlínBlondýnBratislavaBrixenBruselBudapešťDieseldorfDomašínDlážďanyFeketevezekényFolkušováFuckingGothamHamburkHulánbátarIstanbulKekésvárostárojvarány…KošiceKrung Thep Maha...LALlanfairpwllgwyngyllgo...MachačkalaMachu PicchuMoskvaNeapolNový Jeruzalém…NevyslovitelnojeNew YorkPařížPrdelPrdelskSalašárySchengenSviňobrodUžhorodVídeňVyšná Diera pod Sráčom