Můť

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Staročeská můť. Na snímku pořízeném v okolí Třeboně jsou vyobrazeni obyvatelé stavení.

„Dej kobylám Pedigree Pal, dej kobylám ovsa.“

- Hedvika Čenková, (vy)chovatelka

Můť je staročeské stavení, které neodděluje hospodářskou část od obytné. Jedná se o kombinaci maštale či hřebčína s chatou.

Můtě se nacházely na Třeboňsku, kde lidé oddaně sdíleli střechu se svými tamkoňmi. Stavení bylo zhotovováno především ze dřeva. Výrazných pokroků se totiž ve stavbě můtí nedosáhlo, neboť tyto byly určeny jen pro malé počty jejich obyvatelů; s narůstajícím počtem tamkoní vznikla potřeba stavení oddělit, protože to pak v obýváku mohlo vypadat jak v cirkuse. Zmínky o zděných můtích se šířily toliko lidovou slovesností a v písních a proto nejsou k dispozici věrohodné písemné doklady.

Dnešní stavby[edit | edit source]

Pokus Poláků o stavbu můtě se nezdařil má ještě dobné mušky.

Můť můžeme dnes nalézt již jen na některých místech naší planety, například v Africe a v Onánu. U nás se dochovaly zmínky o těchto příbytcích pouze v ústním podání. Hmatatelnými důkazy výskytu můtí na našem území jsou však názvy obcí Mutěnice (okr. Hodonín, okr. Strakonice), Mutějovice (okr. Rakovník), Mutěnín (okr. Domažlice) a slovo rmuť v křížovkářském slovníku, který označuje podlahu v můti.

Polský okrašlovací spolek v Katowicích se pokusil v těsném sousedství řeky Mleczna obnovit myšlenku můtí a aplikovat ji na moderní potřeby prostého slezského lidu. Z důvodu nedostatku koní byly jako náhradní obyvatelé vybrány slepice, protože tu má doma skoro každý a lidé jsou na tyto tvory zvyklí. Projekt, pracovně nazvaný MUT KUR-wa, zatím není ukončen, ale již vykazuje vskutku pozoruhodné výsledky. Například ten, že lidová slovesnost je drobet nepřesná a Polsztyna si není s Češtinou zas tak podobná a některé termíny mohou znamenat i zcela odlišná slova.

Můť v písni[edit | edit source]

Zmínku o původních staročeských můtích najdeme v textu lidové písně Okolo Třeboně, kde se o tamkoních doslova píše: ... a až se napasou, do můtě ponesou...

Dílo Okolo Třeboně se vyučuje již v mateřských školách. Jde o fenomén dětské snadno uchopitelné a pochopitelné písně, která ovšem v mnoha případech naráží na neporozumění. Málokteré dítko dnes ví, co je můť či tamkoň. Je politováníhodné, že ani odborná veřejnost není s to na otázky zvídavých robat odpovědět, učitelé i Ministerstvo školství mlčí a současná naučná literatura tento fenomén trestuhodně opomíjí.

Můť jinde[edit | edit source]

Google uncyc.jpg Můť na googleTohle je nejlepší článek na téma „Můť“ na celým internetu.