Sinice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Silnice.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Sinice
Sinice.jpg
Sinice brněnská je nejnebezpečnější ze všech sinic

Stupeň ohrožení
po životadárných zásazích člověka do přírody - běžný druh
Vědecká klasifikace
Říše: Eubakterie (Bacteria)
Kmen: čokoláda zelená
Binomické jméno
Culture pryglenzis
Nebezpečný živočich

Sinice je nezvykle velký druh bakterie, který vznikl v životadárném prostředí Brněnské přehrady.

Původ[edit]

Bakterie běžně mají jen mikroskopické rozměry. Vyskytují se mezi nimi druhy, které se specializují na osidlování prostředí, kde by ostatní organismy mohly přežívat jen stěží (vroucí voda v sopečných jezerech, nejvyšší vrstvy atmosféry). Doposud se však v historii Země nevyskytlo tak výživné prostředí, aby bakterie mohla dosáhnout větších rozměrů.

Biologický zlom nastal až v Pryglu, do něhož vtéká životodárná řeka Zvratka. Korepetitor Josef Tesárek z Českých Velenic o Zvratce řekl:

„V řece té jest vše, což životu blahému povznášející jest, mléko a strdí tekou v ní“...

Poněkud pregnantněji situaci popsal Jiří Grygar, který byl v té době na roční stáži jako pomocný asistent ve Vědeckém týmu Necyklopedie:

„Když jsme s veleváženými kolegy podrobili tok Zvratky multispektrální analýze a provedli všechny testy v šalině Necyklopedie, dospěli jsme k jednoznačnému závěru. Řeka Zvratka obsahuje takzvanou prapůvodní vesmírnou polévku života, v které před miliony let vznikl život na Zemi“.

Důsledky[edit]

Po aplikaci dichlordifenyltrichlorethanu (DDT) a jiných zemědělských chemikálií zemřel v roce 1967 na Pryglu poslední vodník (hastrman). Sinice mohly nerušeně růst. Podle dochovaných historických dokumentů se však veškerá snaha o nápravu rovnala nule. Národní výbory, ani pozdější svobodně volená zastupitelstva nekonala z jediného důvodu: Všechny oběti sinic byli jen Bašmaci. Averze Brňanů proti Bašmakům je historicky podložena, ale jejich lidská práva by byla pošlapávána dodnes, kdyby Ústavní soud nebyl přemístěn do Brna.

Práškování[edit]

Přesto se primátor Roman Onderka bránil zuby nehty. Kdyby mu opozice, pod pohrůžkou zveřejnění finančních machinací, nevnutila plán „Jožin z bažin“, práškovací letadla s nehašeným vápnem by nad Prygl patrně nikdy nevzlétla.

VTN Logo.png