Guran

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Guran.jpg
Guran
Biografické informace
Pohlaví

obojí

Barva očí nedefinovatelná
Vlasy

Narození

každou hodinu

Úmrtí

každý jednou zemře...

Národnost

guran

Zajímavosti

„Guran žere uran. Asi mu chutná.“

- Jiří Paroubek


Guran je hanlivé označení pro podzemního člověka odvozené od jména Švinédy vyvražděného severoslovanského kmene Guranů, které Švinédi používali jako tu nejtvrdší nadávku.

Život guranů[edit]

Chraktetristické znaky guranů jsou: dorozumívání se skřehotáním podobným elfštině, drápy na hrabání chodeb a zarostlé tělo. Gurani žijí v podzemí. Když se nějaký guran náhodou a omylem prokope na povrch zemský (protože úmyslně a záměrně to žádný guran neudělá), je z Guranie (autonomní podzemní stát guranů) nepodmíněně a okmažitě vyhoštěn, s čímž dostává absolutní zákaz vstupu do podzemí. Vyhoštěný guran poté prodělává tzv.Reguranifikaci tzn. během necelé hodiny se přemění na člověka. Opakem tohoto procesu je tzv.Guranifikace, to se pro změnu změní člověk na gurana. To se často stává horníkům, když jsou pod zemí moc dlouho. Gurani se dožívají stejného věku jako lidé a mají i stejné technologie (pokud se nenachází pod USA). Gurani jsou velká pracovní síla a proto jsou z Guranie vyhnáni a bráni do zemědělských kolchozů a protože mají pracky vyvinuté na hrabání chodeb v podzemí, tak také tunelují. Když hrabají tunely, je však nebezpečné, že se prohrabou zpět do Guranie. Gurani jsou také výborní vojáci a jsou proto povoláváni do armády. Bohužel nerozlišijí rozdíly mezi spolubojovníkem a nepřítelem a pošle na smrt každého, kdo se jen pohne. Jako v bitvě u Stalingradu, kdy sovětský důstojník (původem Guran) poslal pod německé kulomety své vlastní vojáky.

Guran má rád kohokoliv

¨

Slovníček guranů[edit]

Popularita guranů[edit]

  • V písničce Pátá z filmového muzikálu Rebelové měla být původně také zmínka o guranech. Původní návrh byl:

...zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží,
guran leze do podzemí a je náhle svěží...

Jelikož by se ale jednalo o sci-fi (gurani nesmí lézt opět do podzemí, jestliže z něj už jednou vylezou), byl text nakonec přepracován.


1 Kc zlamana.jpg Tento článek stojí za jednu zlámanou grešli. Je třeba jej převést na konvertibilní měnu, nebo na zlato, případně na sůl, která je nad zlato. Moeda mafagafo.jpg