Nuda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Nuda je fyzikální veličina popisují obecnou vlastnost prostoročasu. Je jednou ze základních veličin tabulky SI. Nuda je definována jako záporný dekadentní logaritmus průměrné kladné entropické změny na metru čtverečním za hodinu. Přesná měření nudy jsou využívána v ergonomice, elektronice, erotice a ezoterice.

Obrázek Lepista Nuda sem vložil , když se dozvěděl, že se článek jmenuje Nuda. Je jasné, že je poněkud zmaten. Nebo že by vycházel z faktu, že se dívky na nudapláži děsně nudí? Jelikož však obrázek nudění se na nudapláži nudně pohoršuje superpdudérní amerycké mravnostní cenzory, co ho promptně smáznou, je tak celá tvůrčí snaha totálně na houby.

Jednotka[edit | edit source]

Hodnota nudy je určena jednotkou Rimmer, kde jeden kilorimmer je definován jako takové množství nudy, které donutí (nebo snad donudí?) nosorožce plakat. Pro obyčejný život si obvykle vystačíme s jednotkami v rozmezí centirimmer až dekarimmer, ale bohužel v naší společnosti nejsou výjimkou úkazy s hodnotami hrubě přes hektorimmer! Zasedání Parlamentu ČR obvykle dosahuje hodnot řadově v desítkách kilorimmerů a způsobuje tak pokřivení reality.

Biologické účinky nudy[edit | edit source]

Jako nejzávažnější byly lékaři z brněnské nemocnice U svaté panny označeny tyto syndromy:

  • Pro vystavení poli do 1 rimmeru: Tupá bolest v tříslech. Občasné zívání.
  • Pro vystavení poli do 10 rimmerů: Tiché brblání si pod vousy, trvalé zívání, skřípění zubů.
  • Pro vystavení poli do 100 rimmerů: Cukání končetin, hlasité brblání si pod vousy, opožděná ejakulace.
  • Pro vystavení poli kolem 1 kilorimerru: Ztráta soudnosti, zácpa, impotence, ejakulace nepřipadá v úvahu.
  • Pro vystavení poli nad 1,562 kR: Sebevražedné sklony.

Další možné míry:

Ochrana před nudou[edit | edit source]

Principy ochrany před nudou dosud nebyly zcela objasněny, ale zdá se, že pole nudy může být negováno pozitivně nabitým pivním polem.

Přirozeně zvýšený výskyt nudy[edit | edit source]

Nudit se můžete opravdu kdekoliv.

Zvýšené hodnoty (10 až 100 rimmerů) nuda dosahuje ve všech školských zařízeních, nejvyšších hodnot v těchto místech nabývá asi v polovině vyučovací hodiny (nejčastěji zeměpisu). O přestávkách dochází k výkyvu, který se blíží nulové hodnotě nudy. Jedinou výjimkou je Necykloverzita, protože se zde ještě nikomu nepodařilo naměřit ani jediný rimmer.

První pomoc při zasažení nudou[edit | edit source]

Zasaženého odtáhněte z dosahu nudiče, nejlépe klackem na zmije, nemáte li klacek na zmije, v nouzi postačí i svépomocí, ze dvou monodel sestavené dlouhé bidlo, skokanská tyč, koštěp, pádlo či voštěrák, popř. BTK nebo BTD. Naopak se nedoporučuje snažit se postiženého odtlačit provázkem!

Uložte nyní postiženého do stabilizované polohy (položit na zem, roztrhnout košili, připíchnout zicherajskou penis ke stehnu, aby nezapadl), zkontrolujte základní životní projevy (hlasité nadávání, popřípadě zvracení), ženám proveďte jemnou masáž hrudníku. Postiženého uklidňujte milými slovy („No, ty cype, bylo ti to třeba?“) a pravidelně doplňujte tekutiny.