Pštros

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Metla.png

Tento článek je potřeba pěkně dojebat a upravit.

Potřebné úpravy: prasobox, formát, humor

přirozené prostředí pštrosů
vejce pštrosa

Rychlost běhu:[edit | edit source]

Pštrosi jsou zvláštní svým vzhledem, dlouhým krkem a nohama a schopností dosáhnout při běhu průměrné rychlosti asi 120km za h a maximální rychlostí až 300 km za h.

pštros

Taxonomie a evoluce:[edit | edit source]

Vznik běžců není dosud plně objasněn. Předpokládá se, že všichni běžci měli společného předka, který na rozdíl od nich létal. Postupem doby však tuto schopnost ztratili a namísto toho se stali rychlými běžci, což jim umožňovalo utéci před nepřítelem a putovat za potravou. Za nejstaršího přímého předchůdce považují někteří odborníci čápa.

Tělesné parametry:[edit | edit source]

Dospělý pštros dvouprstý dosahuje hmotnosti 100–250 kg. Subspecie z východní Afriky váží v průměru 115 kg (samec), 110 kg (samice). Nominátní poddruh ze severní Afriky dosahuje zhruba 111kg hmotnosti, výjimečně může vážit i více než 150 kg. S nataženou hlavou sahá druh do výšky 1,7–2,8 m od země, podle pohlaví – samec dosahuje větších parametrů než samice.

Pštros dvouprstý je jeden z dvou rodů ptáků z čeledi pštrosovití do které patří také vymřelý palaeotys. Do tohoto rodu patří mnoho druhů, z toho dva recentní. V Africe se vyskytuje pštros dvou krký a od roku 2015 odlišený druh pštrost somalský, dříve poddruh pštrosa dvouprstého.