Šprt školní

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Šprt školní je často mylně ztotožňován se Šplhounem školním, jelikož si jsou velmi podobní vzhledem a vyskytují se ve stejných oblastech. Nejčastěji se v ČR vyskytují druhy: šprt školní a šprt středoškolský. Méně častěji už šprt vysokoškolský, vzácně dokonce různé poddruhy šprta.

Vzhled[edit]

Šprt školní se dorůstá velmi rozdílného maximálního vzrůstu. Vzhledem k prostředí ve kterém se vyskytuje, používá většinou velice účinné maskování, neznalý či nepozorný pozorovatel by ho dokázal zaměnit s běžným pubescentem. Avšak liší se od něj velmi výrazně svým oblékáním, které je zcela opačného charakteru od puberťáka (pubescenta). Má zásadně zastrčenou košili (popřípadě u lehce zmutovaného druhu je to tričko s límečkem) v kalhotech vytažených až k prsům. Téměř každý jedinec potom má brýle (zpravidla se silnými skly a širokými obroučkami). Šprta je také možné rozpoznat podle uspořádaného ,,komínku" učebnic a sešitů, které stále nosí s sebou.

Chování[edit]

Nejtypičtější chování u Šprta je takzvané šprtání, což je snaha naučit se nazpaměť obsah celého internetu či všech knih a sešitů, které má šprt právě po ruce. Právě z toho důvodu jich se svým labtobem s sebou vždy nosí dostatek. Téměř se mu nestane, aby se neměl z čeho šprtat. Existují ovšem jedinci, kteří se nikdy nešprtají. Oni už to prostě vědí. Takoví šprti často, když nastoupí do první třídy, už umí číst, doplňovat i/y, násobit, vyjmenovat všechny české prezidenty, odmocňovat, vypočítat, kdy se srazí dvě tělesa určité hmotnosti a vzdálenosti za nulové gravitace a napsat diplomovou práci.

Tato amatérská kresba ukazuje příkladné dodržování šprtského hesla: „Šprtá celá rodina!“

Šprtovým jediným cílem není, jak je u většiny druhů obvyklé, přežít, nýbrž dostat ze všeho nejlepší možné ohodnocení (ať už se jedná o písemku ze zeměpisu, domácí úkol z hudební výchovy či loupání brambor), což většinou bývá jednička s hvězdičkou a dvojitým podtržením podle pravítka. V této chvíli se šprt často přestává ovládat a nezřídka skáče do výšky s radostnými pokřiky, pokud se sejde větší společenství šprtů, začínají bláznivě skandovat hesla jako ,,Vyhráli jsme to!", ,,Ať žijí šprti!". Takovéto pokřiky se zpravidla liší podle místa výskytu a často se dědí z generace na generaci.

Výskyt a nároky na prostředí[edit]

Už se učí mezi další typy patří šprt školní. Vyskytuje téměř ve všech základoškolských biotopech. Zdálo se, že tento druh vymizí s příchodem modernějšího školského systému. Bohužel jsou šprti nečekaně přizpůsobiví. Ve školství jsou stále stejní pedagogové, kteří stále se stejnou radostí a zaujetím pomáhají v prosperitě druhu, který to jako jeden z mála nepotřebuje. Toto se nejspíš skrývá v DNA. Jelikož v něm i u nové učitelské generace byla zjištěna genetická informace která má pravděpodobně nasvědomí tuto bezpochyby zvláštní podporu Šprtů. Pokud jsou v některém místě Šprti přemnoženi, má to většinou pro zbylé organismy ve třídě katastrofické důsledky. Všem žákům docela zaberou všechno místo na slunci a zcela jim znemožní jakýkoliv další vývin. V takovéto třídě se postupně odpadající Žáci přirozeně nahrazují Šplhouny, kteří jediní jsou částečně schopni Šprtům konkurovat. Tímž jsou však zničeny útočiště mnoha dalším užitečným organismům, které žily například v houskách, rohlících a chlebech s máslem či sýrem nalepených na stropě (plíseň hlavičková, plíseň nástropno-chlební, Hniloba Janečkova, Mastnota Semeleská), odpadky ležící poblíž odpadkového koše (Teplouška Polská, Plíseň hlavičková), apd. Takto přemnožení Šprti jsou tedy, jak již známo, velmi nežádoucí ze strany většiny živočichů (dá se říci všech kromě kantorů). Pokud je ale populace Šprtů v jedné třídě menší než 3 jedinci, jsou pro Žáky většinou poměrně přijatelní. Dokáží o přestávkách úspěšně rozptýlit třídu např. chozením v ponožkách po polorozmrzlé břečce (v zimě), jezením žížal obalovaných v hlíně, kříd, odpadků apd. (Šprti mají velmi dobrý žaludek) Z důvodu, že takto rozptýlená třídá se není schopna plně věnovat výuce, čímž nikdo nemůže ohrozit jeho místo jediného žáka, který ví všechno.

Rozmnožování[edit]

Ač jsou šprti vzhledově neatraktivní, možná byste si řekli, že budou mít složité vyhledávání samiček. Kupodivu Šprti mají v dospělosti nejatraktivnější ženy, které se ovšem převážně rozmnožují jinde. Podle výzkumu je to tím že mají sexy mozek. Je to také z velké části tím, že narozdíl od ostatních, kteří se ve svém volném čase věnují například sportu, zajímají se už od útlého věku (když zrovna nebiflují do svého „sexy mozku“ veškerý obsah internetu) jen o to jedno: o sex. Z téhož důvodu bude tento druh nadále velice dobře prosperovat a jeho vyhynutí bude stále ve stejném nedohlednu jako tomu bylo doposud.