Jak podvádět ve škole

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Metla.png

Tento článek je potřeba pěkně dojebat a upravit.

Potřebné úpravy: nenecyklopedické

Vaha.png
Vaha.png

Tento článek je zaujatý

Což je však dobře, protože je psán z toho správného úhlu pohledu.

Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.

Podvádět je třeba hlavně nenápadně

Jistě většina z vás někdy podváděla ve škole, ať už pro vlastní dobro, či pro dobro druhých. Podvádění není úplně bezpečné, učitel vás může nachytat. Tak si zde představíme nejbezpečnější způsoby podvádění, díky nimž můžete snadno získat jedničku (anebo dvojku, pokud máte horší známky a nechcete být podezřelí). Pozn. Chodím na základní školu, takže se tento článek týká hlavně základky. To ale neznamená, že např. na gymnáziu jsou tyto poznatky nevyužitelné.

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Jak podvádět ve škole na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

Způsoby[edit | edit source]

  • 1.Psát velkými písmeny

Zde je potřeba jeden žák mající převážně jedničky. Stačí odpovědi psát tiskacími písmeny velkými přes tři řádky a ten za vámi to si to jednoduše přečte a napíše k sobě do testu. Žák, který to napsal velkými písmeny, poté, co si to od něj všichni opíší, vše jednoduše vymaže a napíše normálně. Lze používat jen při kratších testech. V menší míře je použitelný i když spolužák sedí vedle vás či vedle přes uličku. Výhodný zejména na dějepis, zeměpis, přírodopis, výtvarku někdy na češtinu. Riziko, že si toho učitel všimne je takřka nulová. Osobně tento způsob používám, a zatím byl vždy naprosto spolehlivý a bezpečný. V testech, kde se mají správné odpovědi zakroužkovat je možno je zakroužkovat velmi tučně.

  • 2.Kalkulačka

Když je při testu povolena kalkulačka, což bývá běžné při fyzice, je možno si do ní vložit tahák, například se vzorečkem. V nestřeženou chvíli si vzoreček přečíst.

  • 3.Získat otázky

Když někdo chybí, tak mu učitel mnohdy dá, až přijde, stejný test, jako zbytku třídy před tím. Stačí jednoduše, tomu kdo chyběl, říci otázky a ten již ví co se má přesně naučit, nebo co si má napsat na tahák. Někteří učitelé také dají stejný test ve více třídách stejného ročníku. Pak stačí se zeptat dětí z jiné třídy a máte to.

  • 4.Poslat papír

Pokud někdo píše zpětně test a učitelka mu napíše na tabuli zadání, může jedničkář na papír napsat správné odpovědi, či výpočet příkladu a papír dotyčnému dát. Tento způsob však nelze použít, pokud žák dostane zadání přímo na papíře, ale jen pokud učitel řekne zadání ústně, či ho napíše na tabuli. Lze použít i u poměrně pozorných učitelů, protože učitel zbytku třídy vysvětluje nové učivo a žáka, jenž píše test, tudíž tolik nekontroluje.

  • 5.Klasika

Prostě klasické taháky, na ruce, na lavici, v penálu. Lze použít jen u méně pozorných učitelů, kteří během testu nechodí po třídě. Je to zvláště vhodné na dějepis, zeměpis či přírodopis. Není to však tak bezpečné jako předchozí způsoby. Existují ale i rafinovanější a obtížněji odhalitelné způsoby, např. naáps mezi prsty na ruce, do rohu tabule či na stěnu/nábytek pomocí šifry, úkryt pro papírek např. ve výstřihu... To je jen a jen na vaší rafinovanosti. Také se jim někdy říká Rychlá nápověda pro případ akutního výpadku paměti.

  • 6.Radění

Jednoduše, že jedničkář říká horšímu žákovi odpovědi. Jde však o velmi riskantní způsob, ale lze použít u méně přísných učitelů. Je možné radit, například když učitel vysvětluje zadání někomu, kdo je na druhém konci třídy či píše něco jiného na tabuli. Také lze radit, když několik žáků odevzdává test, protože v tu chvíli na vás učitel nevidí. Lze výhodně použít například při dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, češtině, cizích jazycích, chemii, někdy při fyzice. Takřka nepoužitelný však je při matematice. Je efektivní zejména u kratších testů. Když jednou poradíte, můžete třeba říct, že se ptal na datum, či na to, kolik zbývá času.

  • 7.Napovídání při ústním zkoušení

Jde o příliš riskantní způsob- nedoporučuji. Avšak lze to udělat i rafinovaně, např. při zeměpisu. Jeden je zkušený u tabule na orientaci na mapě, ale neví. Druhý přijde, aby to ukázal a začne ukazovat oblast, na kterém se město zhruba nachází. Zkoušený mezitím místo uvidí a ukáže to. Poměrně málo riskantní, ovšem zkoušený musí místo na mapě spatřit cca. do 10 sekund, jinak by to bylo moc podezřelé, nebo by učitelka zavolala k tabuli ještě někoho jiného.

  • 8.Zkopírování testu

Tento způsob můžeme použít pouze při informatice. Tento způsob spočívá v tom, že jeden napíše test, uloží ho na školní disk T, stejně jako všichni ostatní. Pak dovolí konkrétnímu žákovi, aby si ho zkopíroval na plochu a pod svým jménem na disk T. Jde o takřka naprosto bezpečný způsob, problém může napsat pouze, když ti dva jsou za sebou v abecedě, protože si pak učitel může všimnout, že testy jsou stejné. A v případě, že to ten, od kterého jste si to zkopírovali, má dobře, tak je to naprosto efektivní způsob.

  • 9.Získání otázek, postup 2

Někteří nebetyčně hloupí učitelé sami poskytují testové otázky dopředu. Jsou známy případy (z okolí autora i z výzkumů Necykloverzity) ve kterých učitel sám nechal písemky před testem např. na stole. Pokud máte učitele tohoto typu, bylo by zrovna tak nebetyčně hloupé toho nevyužít.

Nebezpečí[edit | edit source]

Učitel může podvádění vidět, nebo nějaký žák může podvádění prásknout. Žáky, kteří práskají, nemá nikdo rád. Při odhalení podvodu dávají někteří učitelé pětku či poznámku. Někteří známku zhorší o stupeň a některým je to jedno. Obvykle zabaví tahák. Při radění mezi žáky, někteří klidně dají hned pětku, jiní řeknou ať si jeden žák odsedne a jiní řeknou "Kluci, přestaňte, nebo vám oboum zhorším známku o stupeň" a když jsme si dál neradili, tak se nic nestalo. Většina žáků alespoň občas podvádí, ostatní podvádění tolerují. Občas se však nejdou i práskači a na ně bacha! Většinou to bývají ti, co se s ostatními příliš nebaví, a většinou dopředu nevarují. Je ovšem zaznamenán i případ učitele, který zabavený tahák regulérně oznámkoval s tím, že pečlivá příprava taháku je součástí aktivní domácí přípravy.

Zhodnocení[edit | edit source]

Podvádění ve škole je zcela běžná součást školního života. Avšak nepodvádějte například finančně, či ve vztazích. Zejména mezi kamarády či ve vztahu je dobré být upřímný a nepomlouvat. Rovněž není dobré školní podvádění ostatních práskat. Také nepodvádějte při hrách či soutěžích, má to přeci být sranda a zábava, a tak to nekažte.