Kulovitá slepice ve vakuu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Slepice kulovitá
Časová osa: 66 000 000 př.n.l. - současnost
Kulovita slepice.jpg
Odborný nákres kulovité slepice

Stupeň ohrožení
ohrožený
Vědecká klasifikace
Doména: vesmír
Říše: živočichové
Binomické jméno
gallus gallus gallus gallus gallus gallus gallus gallus gallus gallus spatii sphaerica

Kulovité slepice jsou velmi ohrožený druh drůbeže, který se vyskytuje jen ve vakuu kvůli své křehké stavbě těla. Několik jedinců bylo spatřeno obíhat po ekvatoriální rovině kolem Mezinárodní vesmírné stanice.

Zemské slepice jsou pouze komplikovanějšími verzemi slepic kulovitých. Fyzikáři, kteří zahlédli kulovité slepice, se prostomyslně domnívají, že mají navázanou komunikaci s mimozemšťany. Existence kulovitých slepic je propagována Roskosmosem.

Výzkum[edit | edit source]

Kulovité slepice jsou předmětem mnohému zkoumání fyzikáři, kteří působí na stanici za účelem kontroly průběhu vypouštění odpadů. Bohužel, z důvodu nedostatku financování a kvůli podezřením ruské a kubánské vládní bezpečnosti (RKVB) z jejich stupidity a příznakům, že jsou krokoti, byly jejich námitky na podrobnější prozkoumání zamítnuty. Biologická data těchto stvoření jsou proto nejčastěji výmysly fyzikářů, kteří se o existenci sférických slepic snaží informovat svět pomocí alotrií, ale neúspěšně, jelikož fyzikáři nejsou schopni produkovat humor.

Výplody "výzkumu"[edit | edit source]

  • Kulovité slepice mají tvar perfektně symetrické koule o průměru přibližně 5 centislonů
    • V euklidovské rovině se jejich podoba dá promítnout jako pětinásobek jednotkové kružnice, rovněž je můžeme načrtnout pomocí gynekolometrické funkcí
  • Systematickým klováním pojídají meteory směřující k Zemi (proto na Zemi spadnou jen pouhé kamínky) a odpady z Mezinárodní vesmírné stanice
  • Nejsou schopny letu, jsou pouze gravitačně přitahovány hmotnějšími objekty
  • Délka života je neznámá, po smrti se jedinec rozplyne
  • Rozmnožují se buňečným dělením, snesená vejce nejsou schopna uschovat plod a jsou proto dobré jen pro omelety

Původ[edit | edit source]

Původ kulovitých slepic není dosud objasněn. Předpokládá se, že byly vymrštěny do vesmíru při nárazu meteoritu do Zěměplochy v období křídy, což způsobilo vymrštění tehdejších tvorů do oběžné dráhy, včetně předchůdců běžných slepic. Vnitřní struktura těchto slepic postupně degradovala, dokud se nepřeměnily na kulovité slepice.

Teorie vtipu[edit | edit source]

S Kulovitými slepice souvisí řada nehumorných vtipů (venkovsky fórů). Zde se budeme věnovat důkladnému vysvětlení základní opičí myšlenky na předpokladu lenosti a omezenosti fyziků.

Ukázka vtipu[edit | edit source]

Jeden farmář měl problémy se slepicemi. Z čista jasna všechny težce onemocněly a on nevěděl, co s tím. Když vyzkoušel všechny běžné postupy, zavolal si na pomoc biologa, chemika a fyzika. Biolog slepice pozoroval, vyšetřoval, ale nakonec prohlásil, že na nic nepřišel. Chemik provedl řadu testů a měření, ale ani on nedošel k žádnému závěru. Nakonec to zkusil fyzik. Jen tam tak stál a z dálky slepice pozoroval, aniž by se jich dotknul. Pak začal čmárat něco do poznámek. Nakonec, po několika strašlivých výpočtech, oznámil: "Mám to! Ale funguje to jenom pro sféricky symetrické slepice ve vakuu."

Vysvětlení[edit | edit source]

Zde je názorná ukázka fyzikálního vtipu bez vtipu. Problematika je založená na předpokladu, že fyzikové, protože jsou lína verbež, si snaží svoji práci ulehčit, jak to jen v lidských možnostech jde. Tedy počítání s normální kur(vou) je velmi obtížné, jelikož není pravidelný objekt. Když kur(vu) zprůměrujeme (zjednodušíme její tvar), dostaneme těleso sférických (kulovitých) rozměrů – koule. Odtud plyne termín “kulovitá slepice”. Proč ve vakuu? Pro totální troglodyty se šimpanzím mozkem: vakuum je prázdný prostor, kde na těleso, v něm umístěné, působí jen jediná síla - a to tíhová. Ve vakuu se nejčastěji popisují objekty, poněvadž se nemusíme při popisu zaneprazdňovat ostatními silami.

Konspirační teorie[edit | edit source]

Různá odporná havěť a špehové vysláni tajemníky, se domnívají a podezírají kulovité slepice z komunikace s mimozemšťany na naší skromné zeměploše. Myslí si, že je ovlivňují na dálku a prostřednictvím umění naše myšlení a úvahy.