Geprd

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Prd.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Geprd je ryze imaginární, leč až příliš skutečné zvíře, podobné gepardovi (ze kterého též vegetativním půjčením pošel), kteréžto však skrytě žije převážně v klávesnicích a jiných vstupních zařízeních kategorie HID (human interface device), v extrémních případech je však schopen přežít i v obyčejné tužce; a může nastat situace, kdy se geprd nastěhuje přímo do mozku. Živí se sežranými písmeny, která občas vyzvrací. Když mu jedno pozřené písmeno nechutná, vyvrhne jej sice zpět, dokonce na původní místo, ovšem již v metamorfované podobě. Tato jednoduchá záměna se nazývá překlep (anglicky overgossip). Příklady záměn víceduchých (nebo naopak zcela bezduchých) viz níže (kapitola "Příklady působení").

Geprd je zvíře, sisipodobné savci známému jako gepard štíhlý. Je to mrštná a rychlá šelma, narozdíl od geparda je tvorem kryptickým, převážně v klávesnicích, v extrémních případech je však geprd schopen přežít i v obyčejné tužce. Ovšem úplně nejhorší situace nastává, když se geprd nastěhuje přímo do mozku. Tato geprdiosa může nabýt i chronických forem, přičemž krátká období exprese mohou být u postiženého střídána dlouhými obdobími latence.

Způsob geprdí výživy je nanejvýš pozoruhodný - má tendence vyjídat jednotlivá písmena. Ne všechna mu však v danou chvíli vyhovují, a tak na jejich místa občas vyzvrací jiné písmeno. Někdy potřebuje vykonat potřebu, a tak se stane, že ve slově písmena přibydou. V kombinaci s autokorekcí je pak jeho trávení rozhozeno, a může se pak stát, že vznikne zcela jiné slovo. Nejlepším zdrojem obživy pro toto zvíře jsou lékařské zprávy, obecně rychle psané dokumenty a obecně všechna literární díla. Jeho výskyt nesouvisí s talentem a inteligencí autora, ale ti prozíraví si po sepsání svého díla většinou najmou nějakého degeprdizátora (starší výraz je „korektor“). Tito lidé se zabývají odstraňováním napáchaných škod, a ti schopnější i odchytem/vymítáním geprdů.

Panuje obecné dilema, zda lze geprda brát jako skutečnou životní formu, či nikoliv. V případě mozkové geprdiosy se totiž zjevně chová jako virus (po geprdisaci "Vy Rus?"). Ano, coby entita ryze imaginární nemá žádnou viditelnou fysickou formu, ovšem na druhou stranu je to bytost plně ovládající své akce a vyznačující se jistou mírou škodolibosti, která je blízká živočišným formám disponujících druhou signální soustavou. O jeho právu na existenci si tedy budete muset udělat obrázek sami.

Příklady působení[edit]

 • Geprd (Geprd je sám o sobě svým dílem.) Viz též Heprd
 • „Kreslím, jsem totiž velký umrlec“ – geprd může i zabíjet.
 • „Mrchanika“ – výstižnější název pro mechaniku
 • „Pypu si sopel na hlavu.“ – Sypat si popel na hlavu by mělo to flekaté zvíře.
 • „Místo člověk si sypu do misky cukr.“ – Místo vloček.
 • „Rozumím tomu jako mrtvýmu kabát. Tedy jako psovi pastva. Sakra, jako koza petrželi.“
 • "Pravý okap je pravdou. Teda obráceně, levý okap! Teda kurňa, co to plácám, je to naokap, opak je pravý... no doprčic, co jsem to vlastně chtěl naprsat...?"
 • "Ahoj pčíteli,prave jsem si dovolil Ti zasrat pozitivni zpravu t Hnuti pro zivot. Cau, sB." - typická geprdisace spammailová
 • "Silný nárazový vítr bude na silnicích tvořit sněhové jazyky, místy i zavěje" - no, a žádný opravník se ani trochu nezačervená...
 • "Důsledkem globálních klimakterických změn je i to, že u nás nečekaně prudce udeřila příšerná vědra" - a je to celé v kýblu
 • Až na konci dlouhého, otravného, z dobrovolné povinnosti tvořeného strojopisu, se z úderníka stane úserník - a vše je v hajzlu. Neb vězte, že klasický psací stroj neměl možnost text zpětně korigovat... jednou psáno, navždy dáno.

Související články[edit]


Sexterní odkozy[edit]

[1]