Kyselina hustervová

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Kyselina hustervová
Chemický název kyselina hydrogenuransulfonokarboxylová
Registrační číslo CAS 0-147-1998
Sumární vzorec USCO5H3
Molární hmotnost 365,13 g/mol
pK (SO3H) 2,98
pK (COOH) 5,53
Teplota tání 247,5 °C
Jakékoliv heslo na téma Kyselina hustervová byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Kyselina hustervová (systematicky kyselina hydrogenuransulfonokarboxylová, aniont se nazývá hustervát), vzorec HOOCHUSO3H, je chemická sloučenina s kyselými vlastnostmi. Objevil ji roku 1984 Michal David a svým objevem byl tak nadšen, že se o něm zmínil v písni Nonstop:

„...a s tím, co přijde, mám hustervát...“

- Michal David

Původ názvu[edit | edit source]

Název této látky vznikl složením slova husa a maďarského slova terva (objev), protože ji Michal David objevil v kostech z husy, kterou zrovna konzumoval.

Výskyt[edit | edit source]

Tato kyselina se vyskytuje tam, kde se vyskytuje uran, tedy zpravidla v jaderných elektrárnách, odkud se dostává do prostředí a do potravního řetězce. Její výskyt je největší v okolí Černobylu, Temelína a v Maďarsku, kde byla i objevena Michalem Davidem roku 1984.

Ze všech živočichů obsahují největší koncentrace této kyseliny měkoň (asi 250 až 350 mg/kg) a okybača (200 až 360 mg/kg). V husách je to 842 mg/kg, v tvýkůžích kolem 150 až 300 mg/kg, v ondoních 160 až 180 mg/kg, v trojkoních 33 až 50 mg/kg, v tamkoních 130 až 150 a v trivolech 66 až 99 mg/kg. Koncentrace ve Zdenovi z Popradu je zřejmě příliš vysoká na současné análytické metody (více než 666 mg/kg), i tak ji ale VTN momentálně zjišťuje. Plánuje se též hustervátová analýza u tuličů torpéd, Kena Leeho, holek běžících dál . Dokumenty k těmto projektům naleznete zde.

Zajímavost[edit | edit source]

Tato kyselina a její soli a estery jsou jediné známé stabilní organické látky s trojvazným uranem v molekule.