Selkie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Selkie může být i sirénou, svádějící troskotající námořníky k tomu, co by se dalo označit jako The Ultimate Sex.

Ve Skotsku říkají tuleňům selkie. Je to slovo převzaté ze ze staroskotštiny, a kromě tuleně to znamená i bytost jako tuleň v moři žijící. Když si ale tato Selkie svlékne kůži, stává se člověkem. Britští výzkumníci nyní zjistili, že na tom fakt něco je. [1]

Selkie by Tabs. Její nejbližší příbuzný druh je mořská panna.

Pověsti, vztahující se k selkiím[edit]

Pověsti o Selkiích jsou původem ze starého Skotska a Irska, nejvíce jsou však zakořeněny na Faerských ostrovech, Orknejích a Shetlandech.

Selkie běžně žijí v moři jako tuleni. Když si ale selkie svléknou kůži, stávají se lidmi, schopnými žít i na pevnině. Pokud ovšem do lidské podoby metamorfovaná selkie přijde o svou svlečenou tulení kůži, není již schopná se vrátit zpět do moře. Pokud ji však najde, okamžitě se tam vrátí a je pak dokonce ochotná nechat na souši i svou rodinu, pokud ji tedy s nějakým lidským samečkem založila. Osudy selkií, tak, jak je zaznamenává ústní tradice, jsou tudíž převážně smutné, ač nesporně velice romantické příběhy.

Samice selkií[edit]

Nejčastěji byly spatřeny samice selkií při své metamorfose. Je to jednak tím, že samice selkií se ze své tulení kůže svlékají velice rády a s neskrývaným potěšením, kdykoliv je to jen trochu možné. Druhak pak je pro případné pozorovatele těchto metamorfos vrcholným potěšením sledovat je při tom, případně tuto metamorfosu zachytit obrazem. Je to pochopitelné, neboť metamorfované selkie jsou charakteristické svou mimořádnou krásou, schopnou uchvátit nejen oko chlípníkovo.

Selkie při metamofose, jak ji pohotově zachytil svým štětcem James Browne.

Samci selkií[edit]

Sameček selkie dle Hbrutona

Lidská podoba samců selkií též býva popisováná jako velmi atraktivní. Pro samice lidské je velmi obtížné svůdné moci těchto samců odolat. Samci selkie obvykle svádí ženy vdané, neukojené, hlavně ty čekající na své muže rybáře. S oblibou též okouzlují ženy nespokojené se svým životem. Pokud ovšem chce lidská samice navázat intimní kontakt se samcem selkie, musí napřed do moře uronit sedm slzí svých. Jakým způsobem toho dosáhne, to může zůstat jejím skrytým tajemstvím. Nutno též dodat, že fertilita samců selkií je velice vysoká.

Páření selkií[edit]

Selkie - páření jsou schopny i schopni též v plně metamorfované podobě

Selkie jsou běžně schopny se pářit ve své tulení podobě. Namlouvacími rituály i kopulačním chováním jsou nerozlišitelné od ostatních tuleňů, nejbližší je jim zde tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus). Ovšem páření jsou schopni i ve své částečně i plně metamorfované podobě, a s obzvláštním potěšením tak činí, kdykoliv se k tomu vyskytne příležitost.

Selkies, pářící se v částečně metamorfovaném stavu
Vědecká zpráva z výzkumu selkií [edit]


Založeno na překladu spáchaném vysoce sofistikovanou AS (Arteficial Stupidity).

Pozor! Před další četbou si dejte alespoň jednoho panáka, případně pár tahů kvalitního matroše!

Bez této přípravy snadno utrpíte pocit, že jste se totálně zcvokli!Zde je uvedena vědecká zpráva, týkající se Selkií. Přesto, že je psána vysoce odborným jazykem, na jejím půvabu jí to nic neubírá, naopak, jen to její půvabnost podtrhuje, ten češtin translátorový tomu nasazuje Korunu, bacodím, možná i Euro.

Totiž právě ta úžasná translátorová čeština autora tohoto článku nadchnula a inspirovala. Něco tak surrealistického by totiž sotva dokázal vyplodit, i kdyby mu tráva se švestkami přišla na pomoc.

Původní popud přišel ale od Osla (osel.cz), z článku s názvem "Tulení sviť mi, sviť hvězdičko", který je ostatně v úvodu coby motto i s linkem uveden. I ten originální oslovský článek dosahuje vysokého stupně roztomilosti, to ne, že ne! Leč překladačové perly jako tuleň (Seal) = těsnění, "Islandské lidové kontrolky", "selkies mohl otočit člověk každý tak často, když podmínky přílivy byly správné", či dokonce "předpokládalo se, že zabití těsnění by mělo za následek neštěstí pro perpetuator" jsou tak dunivě úžasné, že jim autor článku prostě nemohl odolat.

Inu, vzhůru do hlubin!

Vše obecně[edit]

Selkies (také špalda Silkies , sylkies , selchies ) nebo Selkie lidová ( Skoti : selkie fowk ) znamenat " Seal Folk " jsou mytologické bytosti schopné therianthropy , měnící se od uzávěru na lidskou formu zbavují své kůži.

Tyto selkie folk jsou líčí skotský folklóru , pocházejí hlavně z Orkneje a Shetlandy .

Tyto lidové kontrolky často točí kolem ženských selkies je nucen do vztahů s lidmi by někdo krade a schovává své tulení kůže, a tím vystavuje tale motivu labuť rodné typu.

Zatímco „selkies“ je správný termín pro takové shapeshifters podle jednoho Orcadian folklorist, pojednání o Shetlandech se k nim vztahují pouze jako Mořany nebo merwomen.

K dispozici jsou protějšky v Faerských ostrovů a islandských folklóru , které hovoří o tuleních-ženy a těsnění-kůže. V některých případech je irský pannu merrowové je považován za poloviční těsnění, polovina-člověk.

Skotské slovo selkie je drobný pro selch který v pravém slova smyslu znamená „šedá těsnění“ ( Halichoerus grypus ). Střídavé hláskování pro zkratku zahrnují: selky, seilkie, sejlki, Silkie, silkey, saelkie, sylkie atd

Termín „selkie“ podle Alan Bruford by měly být považovány v tom smyslu, žádné těsnění s nebo bez důsledků transformace do lidské formy.

W. Traill Dennison trval na tom, „selkie“ byl správný termín, které se použijí na tyto shapeshifters, je třeba odlišit od merfolk, a že Samuel Hibbert dopustila pochybení, odkazovat na ně jako „Mořany“ a „mořské panny“. Nicméně, když jsou zkoumány jiné severské kultury, islandský spisovatelé viz také těsnicích-manželky jako Merfolk (marmennlar).

Tam také vypadá, že někteří Sjednocení mezi Selkie a finfolk. Tato matoucí existovala jen v Shetland, tvrdil Dennison, a že v Orkney selkie se odlišují od finfolk a selkies, příbytkem podmořský není Finfolk-a-Heem; tento pojem, přestože vyslaný Ernest Marwick , byl napadán Bruford .

K dispozici je dále k záměně s norštiny konceptu Finů jako shapeshifters, „Finové“ (synonymní s finfolk) je název Shetlandic pro obyvatele na moře, který by odstranil svoji těsnění-kůže a přeměnit člověka podle jednoho nativního korespondenta.

Gaelské termíny[edit]

V gaelských příběhů, specifické podmínky pro selkies se používá jen zřídka. Jsou zřídka odlišit od mořských panen . Ty jsou nejčastěji označovány jako maighdeann-mhara v skotský gaelský , maighdean mhara v Irské a moidyn varrey v manský („Maiden moře“, tj pannen) a jasně mají těsnění, jako atributy selkies. Jediná podmínka, která se specificky týká Selkie, ale který je jen zřídka setkal se maighdeann-Roin , nebo „těsnění roz“.

skotská legenda[edit]

Mnoho z lidových pohádek na selkie lidových byly shromážděny ze severních ostrovů (Orkney a Shetland).

V Orkney tradici, selkie se říká, že označení různých těsnění větší velikost než šedé těsnění; pouze tyto velké těsnění jsou připsány se schopností shapeshift do lidí, a jsou nazývány „selkie folk“. Typ velkých těsnění, které by mohly být vidět na ostrovech, zahrnují těsnění platýse (také známý jako tuleňů) a chocholatý těsnění (také známý jako kápi těsnění). Něco podobného je uvedeno v Shetland tradicí, že Mořané a mořské raději převzít tvar větších těsnění, označované jako „Haaf ryb“.

Mořané a mořské raději převzít tvar větších těsnění, označované jako „Haaf ryb

Selkie žena a lidský milenec[edit]

Typický folk-příběh je to člověk, který krade pokožku ženského Selkie je, najde ji nahou na břehu mořském, a nutí ji, aby se stala jeho ženou. Ale žena stráví svůj čas v zajetí touhy po moři, její skutečný domov, a bude často být viděn díval toužebně na oceán.

Ona může nést několik dětí její manžel lidské, ale jakmile se objeví její kůži, bude se okamžitě vrátit do moře a opustit děti milovala. Někdy, jeden z jejích dětí zjistí nebo zná místo pobytu na kůži. Někdy to je ukázal, že ona už má prvního manžela ze svého vlastního druhu. I když v některých dětských příběhu verzích selkie přepracovala svou rodinu na zemi jednou za rok, v typickém folktale ona je nikdy nikdo neviděl jimi. V jedné verzi, selkie manželka byla nikdy neviděl (alespoň v lidské podobě) v rodině, ale děti by se svědky velkého těsnění k nim a plačtivě „pozdravit“ je.

Muž selkies jsou popsány jako velmi hezký ve své lidské podobě, a které mají velké lákavé moci přes lidskými ženami. Oni typicky hledají ty, kteří jsou nespokojeni se svým životem, jako jsou vdané ženy čekají na své rybáři manžely. V jednom populárním Donášky verzi o určitém „Ursilla“ Orkney (pseudonym), to se říkalo, že když si přála, aby se kontaktu s její mužský Selkie by prolil sedm slzy do moře.

Závazná pravidla a hříšný původ[edit]

Děti narozené mezi člověkem a těsnění-lid může mít plovací ruce, jako je tomu v případě Shetland mořské panny, jejichž děti měli „jakýsi pás mezi prsty“, nebo „Ursilla“.

Proslýchá se, že děti, potomci mužského Selkie, jako aby děti měly mít popruhu mezi prsty na rukou a nohou z nadržený materiálu oříznut pryč přerušovaně. Některé z potomků vlastně dělal mít tyto dědičné vlastnosti, podle Waltera Traill Dennison , který byl v souvislosti s rodinou.

To bylo jen v těžkých časech, že lidé skotských ostrovů by zabíjet tuleně využít své kůži a tuk. Předpokládalo se, že zabití těsnění by mělo za následek neštěstí pro perpetuator.

Zabití těsnění by mělo za následek neštěstí pro perpetuator!

Příběhy[edit]

Legendy, pověry a příběhy zde uvedeny budou.

Legendy některé[edit]

Některé legendy říkají, že selkies mohl otočit člověk každý tak často, když podmínky přílivy byly správné, ale ústní vypravěči nesouhlasil pokud jde o časový interval. V Ursilla své pověsti, kontaktoval muž selkie slíbil navštívit ji na „sedmý proud“ nebo Jarním. V baladě The Great Silkie of Sule Skerry , těsnění manžel slíbil vrátit do sedmi let; číslo „sedm“ je samozřejmostí v balladry.

Těsnění manžel slíbil vrátit do sedmi let.

Podle jedné verze se selkie mohl jen předpokládat lidskou podobu jednou za sedm let, protože jsou subjekty, které sněmovna odsoudila duše. Tam je představa, že jsou buď lidé, kteří spáchali hříšné provinění nebo padlé anděly.

Pověry[edit]

Ernest Marwick líčí příběh domkářů, kteří přinesli své ovce pást na malou skupinou Holms rámci Orkneje. Během léta, člověk umístí sedm ovcí na největší Holm. Zatímco na jeho cestě domů z pastvy ovcí, muž zabil těsnění. Té noci všechny muže ovce disappered, však ostatní Crofters, kteří nebyli zabiti pečeť, jejich ovce nezmizel.

Orkney příběhy[edit]

Selkie manželka příběh měl svou verzi prakticky každý ostrov Orknejí podle W. Traill Dennison . Ve své studii, on zahrnoval verzi shromážděné z rezident North Ronaldsay , ve kterém „Goodman of Wastness“, je starý mládenec, se zamiluje do slečna mezi selkie-lid, jehož kůže se zachytí. Ona hledá dům v jeho nepřítomnosti, a najde ji těsnění-kůže díky její nejmladší dcery, který kdysi viděl, že je skryta pod střechou.

V „Selkie manželka“, verze z Deerness na pevnině, Orkney , manžel zavřený těsnicí-kůže v mořské Kist ( hrudníku ) a schoval klíče, ale žena těsnění prý smířil s utajování, říká, že to byl „lepší tae udržela selkie dní OOT o‘ její mysl“. Nicméně, když se objevil její kůži, odešla narychlo opouští její šaty všechno rozházené.

Rybář s názvem Alick údajně získal manželku krade tuleňů kůži Selkie v příběhu vypráví o Orkneje kapitánem . Alick v příběhu je dána dobrou známost otce vypravěče John brdo z Stromness .

Shetland příběhy[edit]

Verze příběhu o mořské panny nucen stát se ženou, aby člověk, který krade její těsnění-kůže, lokalizované v Unst , vydalo nakladatelství Samuel Hibbert v 1822. Ona už měla manžela svého vlastního druhu v jejím případě.

Některé příběhy ze Shetlandských mít selkies láká ostrovany do moře u letního slunovratu se zhrzený člověk nikdy vracet k souši.

V Shetland, mořské-folk byl věřil vrátit k lidskému tvaru a dýchal vzduch v atmosféře v podmořském vlasti, ale s jejich mořskou šaty (těsnění-kůže) měli schopnost transformovat do těsnění, aby tranzit odtamtud na útesech nad mořem. Nicméně, každá pleť byla jedinečná a nenahraditelná.

Tvar-posunující se povaha selkie je uvnitř Shetland tradice je podrobně popsána v skotské balady The Great Silkie of Sule Skerry:

   ‚Jsem muž UPO‘ da půdy;
   Jsem selkie i‘da moře.
   O ‚whin Jsem daleko fa každý pramen,
   můj byt je v shool Skerry.‘

V příběhu o „Gioga Syna“, skupina těsnění odpočívá v. Ve Skerries byli přepadeni a stahováni z kůže od Papa Stour rybáři, ale protože byly ve skutečnosti utěsnění-folk, se rozlití krve způsobil nárůst mořské vody, a jeden rybář zůstala opuštěna. Pečeť-folkové obětí zpět do lidské podobné formě, ale bědoval nad ztrátou jejich kůži, bez něhož nemohou vrátit do svého podmořského domova. Ollavitinus byl zvláště nešťastný, protože on byl nyní oddělen od jeho manželky. Nicméně, jeho matka Gioga uzavřel dohodu s opuštěné námořníka, který nabízí k přenášení jej zpátky do Papa Stour pod podmínkou kůže by být vrácena. V jiném vyprávění stejné zápletkou se pletl muž se jmenuje Herman Perk, zatímco jméno záchranu Selkie je neidentifikovaný.

Parallels[edit]

Příběhy typu těsnění nevěsta byla přiřazena čísla ML 4080 pod Reidare Thoralf Christiansen systému je klasifikace migračních lidových příběhů.

Tyto příběhy selkie-manželky jsou také rozpoznán jako o labutí rodné typu motivu. V současné době existuje stovky těsnění typu nevěsty příběhů, které byly nalezeny z Irska na Island. Pouze jeden exemplář byl nalezen v Norsku Christiansen.

Na Faerských ostrovech existují obdobné přesvědčení Seal-folku a těsnění-ženy také.

Seal kožoměnci podobný k Selkie existovat v folklóru mnoha kulturách. Odpovídající tvor existoval v švédské legendy a Chinook lidí v Severní Americe mají podobný příběh o chlapci, který se mění na těsnění.

Islandské lidové kontrolky[edit]

Lidová kontrolka "Selshamurinn" ("The Seal-Skin"), publikované Jón Arnason nabízí islandský analog selkie lidového příběhu. Příběh vypráví, jak jeden muž z Mýrdalur nucen ženu transformovaný z těsnění aby si ho vzala po nabytím její těsnění-kůže. Ona objeví klíč k hrudi v obvyklých šatech manželových, když se obléká na vánoční výlet a žena pečeť je smířen s mužskou těsněním, který byl její snoubenec partnera.

Další takový příběh byl zaznamenán Jón Gudmundsson učeného (1641), a podle něho se tyto těsnicí lidová byly moře-obydlí elfové zvané marmennlar (Mořané a mořské panny). Jeho příběh je o muži, který přichází po tanci a oslavující elfů v jeskyni u moře. Jeskyně je lemována s tulení kůže z tančících elfů. Jakmile elfové všímat člověka, oni spěchají, aby si jejich kůže a potápění zpět do oceánu. Nicméně, člověk je schopen ukrást nejmenší z kůží, zasunutím pod jeho oblečení. Majitel kůže se snaží získat její kůži od člověka, ale rychle se ujme mladého elfa a vezme ji k sobě domů, aby se jeho žena. Ten člověk a elf jsou spolu dva roky, produkovat dvě děti, chlapec a dívka, ale elf přístavy bez lásky k člověku. Během této doby, bývalý elf žena elf muž plave podél břehu manželé domova. Jeden den, elf žena najde její kůže, a uteče, nikdy být viděn znovu.

Faerských Legends[edit]

Slavný selkie příběh z Faerských ostrovů je Legenda Kópakonan.

Kópakonan doslova znamená „pečeť ženu.“ Příběh vypráví o mladé zemědělce z obce Mikladalur , kteří se po učení o místní pověsti, že tuleni mohl přijít na břeh a shazují kůže jednou ročně na třinácté noci, jde vidět na sebe. I když, kterým se v záloze, člověk sleduje, jak mnoho těsnění plavat ke břehu, se zbavují své kůži, aby odhalil své lidské podoby. Farmář má kůži mladé selkie ženy, kteří nemohou vrátit do vody, aniž by její kůži, je nucen sledovat mladého muže zpět na svou farmu a stala jeho ženou.

Dva zůstat spolu po mnoho let, dokonce produkovat několik dětí. Muž se uzamkne selkie ženské kůže na hrudníku, držet klíč k zámku na jeho osobu po celou dobu, takže jeho žena se nikdy získat přístup. Avšak jednoho dne člověk zapomíná na své klíče doma a vrací na svou farmu, aby zjistil, že jeho selkie žena vzala její kůži a vrátila se do oceánu. Později, když farmář je vydat na lov, člověk zabije selkie ženy selkie manžela a dva syny Selkie. Rozzuřený se selkie žena slibuje pomstu pro její ztracené příbuzné. Ona volá, že „někteří se utopili, některé budou padat z útesů a svahů, a to bude pokračovat, dokud nebudou ztraceny tolik mužů, že budou moci spojit ruce kolem celého ostrova Kalsoy .“

Úmrtí, které se vyskytují na ostrově jsou myšlenka být kvůli selkie ženské prokletí.

Peter Kagan a Wind od Gordona Bok hovoří o rybáře Kagan, který si vzal tuleňů ženu. Navzdory přání své manželky vyplul nebezpečně ke konci roku, a byl chycen bojovat s hroznou bouři, nemohou vrátit domů. Jeho žena přesunul do jejího těsnění formě a zachránil ho, i když to znamenalo, že by se nikdy nevrátí do svého lidského těla a tím i její šťastný domov.

Irský folklór[edit]

Mořská panna v irské folkore (někdy nazývaná „merrowové“ v Hiberno-anglický) byly považovány za těsnění-ženy v některých případech. V jistém sbírce tradice v hrabství Kerry , tam je onomastické příběh v Tralee , která si vyžádala rodinu.

Lee byl pocházející od člověka, který vzal murdúch (mořská panna) pro ženy; ona později uprchl a připojil se k ní těsnění manžela, což naznačuje, že byla z toho druhu těsnění lidové.

K dispozici je také tradicí, že Conneely klan z Connemara byl pocházející z tuleňů, a to bylo tabu pro ně zabíjet zvířata, neboť jinak by přinést smůlu. A protože „conneely“ se stal přezdívka zvířete, mnozí změnili příjmení na Connelly. To je také zmínil se v této souvislosti, že je zde Roaninish (RON-Inis , „pečeť ostrov“) mimo Donegal, mimo Gweebarra Bay.

Teorie původu pověst[edit]

Další názor je, že trosečníci Španělé byly promyty na břeh, a jejich jet černé vlasy se podobaly těsnění. Vzhledem k tomu, antropolog A. Asbjorn Jon uznal, i když tam je silná skupina tradice, která naznačuje, že selkies „jsou prý nadpřirozeně vytvořeny z duše z utonulých osob“.

Scottish folklorista a antikvář , David MacRitchie věřil, že brzy osadníci ve Skotsku nejspíš setkal, a dokonce oženil, finský a Sami ženy, které byly mylně jako selkies protože jejich tulení kůže kajaků a oblečení. Jiní se domnívají, že tradice týkající se selkies může byli kvůli překroucené pozorování Finn-men ( Inuitů z Davisova průlivu ). Inuit sobě oblečení a použité kajaky, které byly oba z kůže. Oba oblečení a kajaky ztratí vztlak při nasycení a bude třeba vysušit. Předpokládá se, že pozorování Inuit zbavovat se svého oděvu nebo ležící vedle kůží na skalách mohlo vést k víře v jejich schopnosti změnit z těsnění s mužem.

Selkie Children[edit]

V mnoha verzích Selkie mýtu, děti vyrobené kondenzací Selkie a člověka, se rodí s určitými fyzikálními vlastnostmi, které je odlišují od normálních dětí.

V David Thomson‚ v knize The People of the Sea, který zaznamenává rozsáhlé legendy obklopující Tuleň v folklóru venkovských skotských a irských komunit, jsou to právě děti mužského selkies a lidskými ženami, které plovacími prsty a prsty. Když je popruh řez, drsný a pevný růst má své místo.

Když je popruh řez, drsný a pevný růst má své místo!

Kniha „Folklorní z Orkneje a Shetlandy“ od Ernesta W. Marwick cituje příběh o ženě, která porodí syna s těsněním tváře po pádu v lásce s Selkie člověka. Sen se později ukazuje umístění stříbra pro ženu najít po porodu svého syna.

Skupina selkie potomků, rovněž zmínil Marwick, vlastnil kůže, která byla do zelena, bílou barvu a popraskané v některých místech na těle. Tyto praskliny vyzařovala rybí zápach.

Morbidity původ[edit]

Před příchodem moderní medicíny , mnoho fyziologických podmínek jsou neléčitelné. Když byly děti rodí s abnormalitami, to bylo obyčejné obviňovat víly . MacCodrum klan Vnějších Hebrid se stal známý jako „MacCodrums z tuleňů“, když tvrdil, že je pocházející z odboru mezi rybářem a Selkie. Jednalo se o vysvětlení pro jejich Syndaktylie - s dědičnou růst kůže mezi prsty, které dělaly jejich ruce připomínají ploutve .

Děti narozené s „šupinatou kůži“ byly také myšlenka být potomci selkies. To by mohlo být casued by ichtyózy , genetickou kožní onemocnění, které casues skvrny na kůži ztvrdnout a objeví se „šupinatý“. Tato podmínka může být závažné, objevují po celém těle, ale je pravděpodobné, že způsobují pouze mírné znetvoření. Nejběžnějším typem známý jako ichtyózy vulgaris .

Selkie děti, narozené s těsnění hlavy, je co by mohla být v důsledku vrozené vady anencephaly.


Moderní léčba[edit]

Není a nebude asi. Pokud není to halucinace.

No, nejsou ty Selkies skvělou pastvou pro oko chlípníkovo?
VTN Logo.png