Ropák

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ropák bahnitý
Ropak2.jpg
Ropák bahnitý

Vědecká klasifikace
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: obojživelníci (Amphibia)
Čeleď: ropákovití (Ropendae)
Rod: ropák (Ropbufo)
Druh: Ropák bahnitý


Ropák

Ropak0.jpg

Český endemit žijící na Mostecku.

Anatomie[edit]

Ropák-anatomie.jpg

Životní podmínky[edit]

ZP Mostecko.jpg

Na Mostecku se odehrává stále honitba za dosud zábavnými tvory žijícími ve zdejších mírových podmínkách. Dokázali se vysoce přizpůsobit rychle znečištěnému prostředí, které opanuje, a doufejme ještě dlouho opanovat bude, severní Čechy. Vzhledem k rekultivacím jsou jedinci tohoto druhu na pokraji vyhynutí, a to i přes pokusy o repasování jejich starších generací. Nejenže je tento živočich zvyklý žít v toxických podmínkách, ale on je přímo vyžaduje, rochní se v nich a přispívá k toxicitě prostředí.

Pro skupiny lidí pracujících v uhelných dolech jsou tito živočichové lehko spatřitelní. Pohybují se po měsíční krajině zcela běžně, lebedí si ve vysoce znečištěném prostředí a rádi plavou v odkalištích a v ropotékách. Dokonce byli spatřeni pít naftu a jíst uhlí či koks. Zcela oprávněně si tento druh živočišný zasloužil své pojmenování – Ropák.

Vývoj[edit]

Ropak-plech.JPG

Ropáci nebyli nijak nebezpeční a vždy si hleděli svého. Útoky na člověka nebyly dřív zaznamenány. Kousnutí od takového ropáčka by ale asi nebylo nic příjemného, protože podle určitých výpovědí měli ropáci ostré, pevné zuby. Dosvědčovaly to okousané kusy plechů. Ale s novými upgrady hardwaru a nástupem nových generací ropáků se situace změnila. Vzhled kuriózního zvířete připomíná velkou, robustní ropuchu.


Vzhledem k tomu, že tento živočich byl zběžně popsán a objeven pouze v severních Čechách, stává se českých endemitem a zároveň vzácným druhem.

Ropák v umění[edit]

V roce 1988 se mladý režisér Jan Svěrák rozhodl natočit dokumentární film o tomto zvláštním druhu. Vydal se do hnědouhelných dolů se skupinkou vědců a kamerobarem. V tomto krátkém filmu se podařilo ropáky zachytit.

Od roku 1992 Děti Země začaly požívat Ropáky při příležitosti udělování antiekologické ceny. Tuto cenu za rok 2013 dostal prezident Miloš Zeman.

Ropak-sverak.jpg Ropak-zeman.jpg