Kavárenský povaleč

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Povaleč kavárenský
Ležící kavárenský povaleč.jpg
Válející se sameček, samička kontroluje znečistění srsti

Vědecká klasifikace
Říše: živočichové
Kmen: noční živočich
Třída: savci
Řád: parazitní všežravec
Čeleď: norkovití
Rod: povalečovití
Druh: Povaleč kavárenský
(lat. moribundus parazitus)


Kavárenský povaleč, též povaleč kavárenský (latinsky moribundus parazitus) je druh savce z čeledi norkovitých, který žije převážně ve velkých městech, jako je např. Praha. Jeho nejvýznačnějším znakem je odpor k jakékoliv fyzické činnosti.

Charakteristika[edit | edit source]

Kavárenský povaleč je živočich žijící převážně nočním životem. Ve dne se budí jen výjimečně, a to pouze v případě, kdy potřebuje získat zásoby pro své přežití. Probouzí se zpravidla v podvečerních hodinách, kdy se přemisťuje do útrob budov, jako je např. divadlo, koncertní sál, parlament a další užitečné instituce. Oblíbená je budova České televize, kam si sebou bere spací pytel a tepláky. Po opatření potravy se přestěhuje do kavárny, kde popíjí různé tekutiny obsahující látky na činnost mozku. Tam vydává různá prohlášení novinářům, poskytuje rozhovory médiím a podepisuje petice proti čemukoliv, co není v souladu s pravdou a láskou. Poté odchází zpravidla s cizí mladou samičkou do svého příbytku, kde se páří.

Hospodářské využití[edit | edit source]

Využití tohoto parazitního savce s pokryteckými sklony, který žije z práce jiných, je pro společnost prakticky zanedbatelná. Jednou z činností je např. remcání do nelidskoprávních záležitostí, které však podléhá přísné selekci. Není např. možné kecat do těchto záležitostí v jiných teritoriích tam, kde žijí příbuzní tohoto rodu, ale pouze tam, kde ještě nezvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.

Paradoxy sluchových vjemů[edit | edit source]

Tito uvědomělí savci rádi slyší na slovo demokracie. Když však někdo jiný vysloví názor, který není v souladu s tím jejich, jde demokracie stranou a kavárenský povaleč začne kolem sebe vylučovat podobný zápach, jaký známe např. u tchoře obecného. Zajímavou vlastností povaleče je reakce na některá slova, která z úst jedinců jeho druhu zní libozvučně či dokonce nóblesně, ovšem z úst jedince jiného živočišného druhu zní odpudivě a vulgárně a v tomto případě začne kavárenský povaleč vyměšovat červené papírky.

Slavní zástupci[edit | edit source]

Chráněný druh[edit | edit source]

Kavárenský povaleč byl dle ekologických směrnic Evropské unie prohlášen za chráněný druh živočichů. Příslušný výnos podepsal roku 2009 tehdejší ministr pro ekologii a pozitivní diskriminaci Martin Bursík.