Fakulta genetických modifikací

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Děkan FGM PU, Prof. Doc. RNDr. Lojza Modifikátor, Csc., známý též pod přezdívkou Živočichář Béďa

Fakulta genetických modifikací Pičurinovy univerzity (FGM PU, anglicky Faculty of genetic modifications of the Pitchurin University) je fakulta, na které se zabývají speciálním genetickým šlechtěním a křížením navzájem nesourodých druhů rostlin a zvířat.

Historie[edit]

Fakulta byla založena 12. září 1999 jako reakce na překotný vývoj genetických modifikací, které dosáhly nevídaných úspěchů hlavně v rozvinutém Sovětském svazu. Ze zaostalých Spojených států k nám byly přivezeny zaostalé přístroje. Přes jejich nedokonalosti začali studenti i profesoři nově založené Fakulty genetických modifikací horlivě bádat, neboť to co chybělo na přístrojích, to měli naši chytří hoši a děvčata pod čepicí (a v některých případech i v kalhotech).

Úspěchy[edit]

FGM dosáhla úspěchu nejen v českých vodách, nýbrž se jí dostalo i úspěchu mezinárodního. První děkan univerzity Prof. Doc. RNDr. Lojza Modifikátor, Csc., známý spíše pod svou přezdívkou Béďa Živočichář, dostal geniální nápad, který před ním ještě nikdo nedostal. Rozhodl se totiž křížit ovoce a zeleninu se zvířaty. Dosáhl by tím několika cílů:

  • zvířata už by se nemusela krmit a neprodukovala by žádný skleníkový plyn, naopak by dělala fotosyntézu a stačilo by je několikrát do týdne zalít
  • díky zkřížení prasete a sóji odlehčil svědomí výrobců párků, kteří už si nemusí lámat hlavu s tím, jak správně naředit suroviny
  • nepotěšil Miloše Zemana, neboť nyní jí zeleninu, i když jí vepřové (A to vzhledem k výroku Mám rád zeleninu, pouze však zpracovanou přes prase. Nyní musí zpracovávat on sám.)

Problémy[edit]

Jako každý projekt, má i tento své nedostatky. Tím prvním je nesouhlas křesťanů s tzv. hanou pod mikroskopem. Zadruhé jsou to tyto samotné nedostatky geneticky vyšlechtěných výrobků:

  • Zelenina začala na polích kvičet, což rozlítilo obyvatele okolních vesnic
  • Sláma si začala stěžovat, že ji není kam stlát
  • V sójovém mase se začaly objevovat flaksy
  • Rakouští zemědělci začali prostestovat proti tomu, že česká prasokukuřice a květákovce vyhání tradiční rakouské domestikované druhy

Galerie[edit]

Zde můžete vidět některé z vynálezů našich elitních vědců

Google uncyc.jpg Fakulta genetických modifikací na googleTohle je nejlepší článek na téma „Fakulta genetických modifikací“ na celým internetu.