SPD

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Možná hledáte německou stranu SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) Martina Schulze. Ta na Necyklopedii naštěstí není.
Možná hledáte STD.
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Fadžr al-edžemchératej al-embašár.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Svobodná a přímá demagogie, též Strana práv demagogů, nebo také Spolek přátel Destilátů. (zkr. SPD, někdy též Suck Putin's Dick) je mystický kult s prvky islámu a japonského šintoismu, oficiálně krytý jako české politické pohnutí, který nechal založit jediný původní český samuraj Tomio Okamura. Ten také slouží jako její zakladatel, předseda, spasitel, generální ředitel, guru, investor, marketingový vedoucí, expert na vše, mluvčí, guvernér strany, manažer, pokladník, volební lídr a hlavní mediální tvář.

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo SPD na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

Vznik a vývoj strany[edit | edit source]

Počátky strany[edit | edit source]

Tato mladá parlamentní strana stojí na troskách původní Tomiovy sekty - Úsvit, která nesla též názvy Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, Úsvit přímé demokracie, Národní zájmy, Bártovy zájmy, Fadžr al-edžemchératej al-embašár anebo Úsvit – Národní Koalice.

Tu založil Tomio Okamura v roce 2013, po hlubokém vnitřním osvícení, jehož dosáhl na základě zbožného studia Koránu, během své pouti do Mekky. Po požití neznámého nápoje, či (pravděpodobněji) nápojů se mu v jakési jeskyni zjevil anděl, seslaný samotným Alláhem, jež mu sdělil odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec.

Kvůli této zkušenosti zanechal Tomio svých studií na muslimského imáma a začal vyučovat zcela novému náboženství s prvky šintoismu a velbloudí dávkou islámu. Tento směr se v ČR příliš neosvědčil, proto Okamura, po krátké úvaze, nápaditě zamaskoval šintoistické prvky tzv. „flastenectvím“ a velbloudí dávku islámu velbloudí dávkou rasismu.

Tímto krokem však značně pobouřil své muslimské souvěrce a ti se tak vydali do Evropy, aby si to s ním vyříkali (tato událost byla později známa jako Škatulata, hejbejte se! a odvozuje se od ní Tomiova nechuť k uprchlíkům všeho druhu). V sektě samotné to vyvolalo věroučný spor, jež po tisíc a jedné noci trvající dišputaci, vyústil ve vyloučení Tomia Okamury z kultu. Badatelé, kteří se zabývali touto událostí (podle místa konání označovanou též jako Kostnický koncil 2) označili za hlavního iniciátora vyloučení jistého Černocha, jež měl mít s rasistickým krytím největší problém.

Založení SPD[edit | edit source]

Tato zrada byla pro Tomia hořkou, ale poučnou zkušeností. Prohlásil se za reinkarnaci Mohammeda, Buddhy, Aštara Šerana a Miloše Zemana a založil si nový kult, tentokrát nazvaný SPD. Pro veřejnost a obyčejné členy se SPD měla tvářit jako ryze politické hnutí a její skutečná nábožensko-idiotská povaha byla známa jen zasvěceným. Pro všechny pak platila povinnost dodržovat tzv. Tomiovo desatero (obzvláště pak první přikázání: „Já jsem Tomio, tvůj bůh; nebudeš mít jiného boha mimo mne“), studovat jeho svaté výroky a činy (tzv. sunna, arab. سنة), pravidelně nakupovat v jeho e-shopu a zejména přísný zákaz pojídání kebabu. Věřící se pak měli zdravit prohlášením: „Jedině SPD!!!!!!“ občas doplňovaným zvednutou pravicí. Sám Tomio se pak postavil do čela, středu a zejména pozadí kultu, jakožto nikým nepředpovězený mesiáš.

SPD dnes[edit | edit source]

SPD má teď 22 poslanců a do poslanecké sněmovny ji vynesla hlavně témata boje proti: migrantům, cizincům (pokud nemají maminku z Moravy) diktátu z EU, diktátu z češtiny, nepřímé demokracii, ČR, Havlovi, Kalouskovi, Kalúskovi, Georgi Sorosovi (Kalousek a navíc Žid), muslimům (tedy alespoň těm, co odmítli uznat Tomia za reinkarnaci Mohammeda) USA, myšlení, normálním lidem atd. Samotní poslanci SPD jsou pak velice kultivovaní, vzdělaní a mimořádně úspěšní lidé, obecně uznávaní pro vytříbené rétorické schopnosti a bohatou literární činnost. Někteří z těch, kteří to dotáhli až do čela parlamentních výborů, pravděpodobně z vrozené skromnosti neuvádějí svůj titul.

Za zmínku stojí i činnost strany v Parlamentu EU, kde má 2 zástupce. Jedná se o skutečné hrdiny, nasazující každodenně život při svém působení přímo v týlu nepřítele, kde v přísném utajení pracují na rozložení EU zevnitř a to za 8.757,70 EUR měsíčně.

Samotná členská základna, proslulá až fanatickou oddaností a zbožnou úctou, jež projevuje svému spasiteli Tomio Okamurovi, je taktéž složena z osob mimořádných kvalit. Členi SPD jsou většinově úspěšní, slušní, rozumní a vzdělaní lidé (mnoho z nich má i vícero titulů z Vysoké školy života, v ČR velice vážené instituci). Narozdíl od buranů, hlupáků a feťáků z ostatních stran se jedná o občany obecně kultivované, s širokým socio-ekonomickým rozhledem a příkladným pravopisem, ve volném čase se věnující studiu svatých textů svého Pána, četbě Vergilia v originále a hře na lyru či poezii. Jakákoliv diskuze s těmito lidmi je mimořádně příjemným, kulturním zážitkem, povznášejícím mysl a vedoucím k rozšíření obzorů a znalostí v mnoha oblastech života.

Členství a významní členové[edit | edit source]

Základem členství v tomto kultu je absolutní oddanost každého člena myšlenkám a dílu Tomia Okamury. Všichni členové SPD jsou pak rozděleni do několika kast: věřící, straníci, flastenci, akademici a Tomio Okamura. Společně se pravidelně setkávají na Tomiově Facebooku, kde plní svou povinnost studia výroků a činů Jeho Svátosti. Pozdrav „Jedině SPD!!!!!!“ je společný všem členům.

Věřící[edit | edit source]

Tvoří naprostou většinu členů SPD. Obecně se jedná o každého, kdo volil, volí či chová úmysl volit SPD, lajkuje či se vší vážností sdílí Tomia na Facebooku a nebo někdy veřejně napsal či vyslovil formuli: „JEDINĚ SPD!!!!!!“ a myslel to vážně. Nutno říci že prostým věřícím, bez příslušného zasvěcení, je skutečná povaha Tomia, jakožto spasitele, jež nebyl přislíben, skryta. Ti ho tak považují jen za mimořádnou osobnost, čnící nad ostatní ve všech ohledech, ale jeho božská podstata jim není známa. Poznáte je zpravidla podle odznáčku či znaku SPD na oblečení, profilovce, poštovní schránce, obličeji, svačině, psovi, autě, tašce z Kauflandu...

Straníci[edit | edit source]

Jedná se o mnohem užší skupinu než jsou věřící. Tito lidé již obdrželi tzv. 1. stupeň zasvěcení a uvědomují si, že Tomio je „něco víc“ než jenom člověk. Tvoří páteř SPD, protože organizují a zajišťují veškeré činnosti související s fungováním kultu. Ať už jde o celostátní sjezd, zakládání a vedení pochybných Facebook skupin, organizování petice proti někomu, kdo sem nechce, nebo chlastačku v nějakém zapadlém pajzlu, buďte si jistí, že to zařídili a vedou právě Straníci. Nejčastěji na ně můžete narazit u Kauflandu, kde postávají u stánku SPD a snaží se vás a vaše (pra)rodiče naverbovat do svého kultu.

Flastenci[edit | edit source]

Flastenci tvoří ozbrojenou pěst SPD a za tímto účelem se sdružují do tzv. domobran. Jsou tvořeni členy, jež prokázali mimořádnou oddanost Tomiovi a splňují přísná fyzická a psychická kritéria. Jelikož obdrželi 2. stupeň zasvěcení, je jim známa část Tomiovi tajné minulosti a jeho spasitelské poslání. Právě proto bývají často vysíláni střežit hranice před Tomiovými (bývalými) muslimskými souvěrci, jež ho zatím marně hledají v zemích, se štědřejším sociálním systémem. Pokud zrovna nehlídají naše hranice, Tomia, členy, stánky či stránky SPD, nebo nepokládají věnce a nedrží čestnou stráž u Koněvova pomníku, věnují se šíření flastenecké osvěty a výcviku flastenecké mládeže. Poznáte je podle elegantních (a pro ženy velmi přitažlivých) uniforem, často bohatě dekorovaných za všemožné zásluhy při obraně státu a národa, drsného vzhledu a bázeň vzbuzující, mužné postavy (tu mají překvapivě i flastenky). Zpravidla mají vždy při sobě vlajku ČR či ruskou trikolóru, což platí i pro jejich profily na soc. sítích.

Akademici[edit | edit source]

Skutečná elita mezi členy SPD, tvoří jen asi 1 % ze všech členů. Jejich vzdělání a (selský) rozum převyšují už tak vysoké hodnoty běžných členů. Jedná se o skutečné osobnosti a velikány naší politické scény. Jakožto ti nejlepší, nejvěrnější a nejoddanější členové dosáhli 3. stupně zasvěcení a je jim plně známo tajemství Tomiovi reinkarnace, mesiášství a minulosti. Mezi Akademiky patří všichni ti, kdo kandidovali, kandidují, či budou kandidovat v jakýchkoliv volbách, referendech a anketách SPD. Jejich hlavní povinností je pravidelná modlitba 5x denně, kdy se na svých modlitebních koberečcích klaní směrem k Tomiovi, odříkávajíc svaté texty. Nejvýznamnější z nich pak sedí přímo s Tomiem v Poslanecké sněmovně. Každý jiný člen SPD má povinnost před nimi pokleknout, neboť právě tito lidé měli tu čest pohlédnout do očí spasiteli.

Tomio Okamura[edit | edit source]

Tomio je jen jeden (i když někteří badatelé mluví o možné trojjedinosti) a to bohatě stačí. Poznáte ho podle vzhledu rasového míšence, či hlasité kritiky rasového míšení[1], vyvolávání k večerní modlitbě z minaretu, zastavování uprchlíků, odcházení z EU („PO ANGLICKU“) přitakávání prezidentovi, řečnění v pochybných pořadech Jaromíra Soukupa, či podle fotek s poctivým, českým jídlem nebo těch, s přifouknutými svaly v posilovně.

Významní členové[edit | edit source]

Jako zajímavé osobnosti tohoto hnutí se jeví: exODSák (a vypadne-li SPD ze sněmovny tak i exSPĎák) Radim Fiala, krásná Tereza Hyťhová, neméně krásná Lucie Šafránková, už méně krásná Jana Levová, umírněný lichvář Jiří Kohoutek, bývalý správce autokempu a pochopitelně nelze opomenout ani Miloslava Roznera. Zvláštní pozornost si pak zaslouží i samozvaný magistr a (dnes již) exSPĎák Mgr. Lubomír Volný, jež opustil stranu z nespokojenosti s množstvím rasistických členů (badatelé se domnívají, že jich bylo na Volného vkus příliš málo).

[edit | edit source]

Logo strany SPD, vytvořené v programu Malování ve Windows 89, tvoří bezpatkovým modrým písmem stylizovaná zkratka SPD (byl použit font Comic sans MS), aby bylo zjevné, že jde o logo SPD, a dále státní vlajku Česka, aby bylo zjevné, že údajně hájí národní zájmy české, nikoli ruské, japonské či korejské.

Czech flag 2.PNG Politické strany České republiky Czech flag 2.PNG

Ach anoČSSDČSSSDČeská alkoholicko revoluční stranaDělnická stranaHipíci za zelené jistotyKoruna ČeskáKSČMLev21MDU-ČSLNE 2011Novojičtí černoprdelníciODSPirátiPSSDSPDSPOZKSTANSMER-ČSSDStrana svobodných občanůTOP 09Úsvit – Národní KoaliceStrana zelených
zaniklé: Mumie svobodyNárodní stranaVěci veřejné