Volby

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Důveřiví občané ještě stále věří, že mohou něco změnit.

Volby jsou hlavním mechanismem totalitních režimů schovávajících se do hávu zastupitelské demokracie, kterým občané získávají klamný pocit moci nad chodem země. Volby tak napomáhají k obecnému pokoji u všech vrstev obyvatelstva, ačkoliv nemají reálnou politickou hodnotu.


Kdyby volby mohly něco změnit, dávno bych je zakázal

Václav Klaus

Když nevíš, koho máš volit, tak se rozhodni pro toho, komu bys svěřil své děti a dědictví, aby ho děti dostaly v pořádku, kdybys těžce onemocněl.

Karel Schwarzenberg

Volby jako neefektivní nástroj řízení státu[edit | edit source]

Mnoho politických teoretiků bedlivě sledují politický vývoj v Čechách bezmála 50 let (U číslice "bezmála 50" nelze zcela přesně určit, zda-li se jedná o prvočíslo. K finálnímu výsledku by bylo zapotřebí znát hodnotu onoho "mála".) Cílem jejich výzkumu je zjistit, proč volby (svobodné nebo nesvobodné) stále nepřináší lepší zítřky. Bohužel však někteří již na své cíle letargicky rezignovali a místo lepších zítřků se dožadují alespoň levnějšího piva. Nutno ovšem podotknout, že jakkoliv se zdá jejich výzkum neefektivní, rozhodně jim nemůžeme odepřít investovaný čas, který do svého snažení za poslední léta vložili a každodenní schůze v jakémkoliv restauračním zařízení na území našeho státu za účelem hromadné diskuze nevynechá snad žádný politický teoretik.

Zajímavost: Podobný model výzkumu převzali též Brněnští obyvatelé jejichž beseda na téma "Proč není Brno hlavním městem?!" se koná každý den od 6 hodin v jakékoliv restauraci v Brně.

Několik teorií IPT (Institut politických teoretiků), které vysvětlují proč jsou volby neefektivním nástrojem řízení státu[edit | edit source]

  • Volby jsou bezvýznamné, stejně celý svět ovládají mocní židé. (Aktuálně se však tvrdí, že svět ovládají také židé nemocní a pomocní)
  • Volby jsou bezvýznamné, protože jsou zmanipulované. (Tato teorie je velice oblíbená zejména proto, že je reálně nemožné její prokázání nebo vyvrácení)
  • Kdyby volby mohly něco změnit, byly by zakázané. (Tato teorie naráží na výrok bývalého prezidenta a současného samozvaného Děda Vševěda - Václava Klause)
  • Volby jsou tajné, ale je tajné, že ve skutečnosti nejsou tajné.


Výzkum se momentálně nachází v bodě rozhodování, která z těchto teorií prakticky snižuje vliv voleb na osud naší země. Podle vyčerpávající výpovědi předsedy Pražské pobočky IPT se však ani v budoucích letech nemusíme bát, že by ve výzkumu jakkoliv polevili. Na otázku jak intenzivně se hodlají dalšímu bádání nadále věnovat, odpověděl velice konkrétně:

„My si na to s klukama sedneme klidně denně.“

- Josef Pecka - předseda Pražské pobočky IPT

Později pak ještě dodal, že zkřížit cestu v dalším výzkumu jim může pouze zavřená restaurace. I na tento problém však má operativní řešení.

„Jsem ochotnej sednout si třeba i jinam.“

- Josef Pecka - předseda Pražské pobočky IPT

Sebevolby[edit | edit source]

Největší pozornost novinářů při volbách, obzvláště prezidentských, je už tradičně věnována volebním místnostem, ve kterých mají odvolit jednotliví kandidáti. V našich končinách se zpravidla dočkají, a ani se tomu příliš nepodivují. Co k tomu dodat? Snad zde k tomu někdo ještě něco dodá.. dobrou noc.