Deanonymizace voleb

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
V některých případech lze (reverzní) deanonymizaci provést jednoduše odhadem či vylučovací metodou (..někdy ani jiná možnost není, když se zapomene lístek vložit do obálky): Tento prezidentský kandidát ve 2. kole jistě z vrozené slušnosti nevolil sám sebe, zbývá už tedy jediná možnost.

Volby jsou oficiálně tajné, neboli anonymní. To znamená, že se neví, kdo hlasoval pro konkrétního kandidáta nebo politickou stranu, a naopak, koho konkrétní občan volil. Toto pravidlo ovšem koliduje se zájmem státu zaplnit Centrální registr voličských hlasů, navázaný na Centrální registr voličů (CERV), spravovaný společně Ministerstvem vnitra, Ministerstvem proměny, Ministerstvem místního úpadku a Ministerstvem financí. Z tohoto důvodu existuje mechanismus tzv. deanonymizace voleb (neboli odtajnění voleb), schválený Bezpečnostní radou státu po obědě ve 13:45 okolo roku 2015.

Mechanismus deanonymizace[edit | edit source]

Povinne identifikacni cislo obalky.png

Deanonymizace funguje následovně: Každá volební obálka má mikroskopickým, pouhým okem neviditelným tiskem kdesi vyraženo unikátní číslo, tzv. Povinné identifikační číslíčíčko obálky (PIČO) – viz ukázka na náčrtku vlevo. Toto číslo obsahuje také unikátní prefix pro každého jednotlivého člena místní volební komise.

Každý člen volební komise dostane sadu obálek seřazenou v číselné posloupnosti. V nezměněném pořadí tyto obálky předává voličům postupně tak jak dorazili do volební místnosti, současně na svém archu seznamu voličů u každého zaznamená přesný čas příchodu nebo jeho pořadové číslo příchodu. Při sčítání hlasů po uzavření volební místnosti se lístky nakonec vracejí zpět do obálek, obálky se sesypou zpět do urny a ta se spolu s voličskými archy odešle na Centrální sběrné místo Ústřední volební komise. Tam dojde k ostrému přepočítání a současně k deanonymizaci hlasů tak, že tzv. Automatizovaný systém zpracování voličských hlasů přečte data z volebních lístků, voličských archů a mikrodata z obálek, zpracuje je a zapíše do příslušných centrálních registrů a odešle do statistického úřadu, kde dojde k finální kontrole, úpravě a vyhlášení výsledků voleb. Pokud je Povinné identifikační číslo obálky poškozeno natolik, že z něj nelze určit konkrétní osobu, hlas se stává neplatným.

Technologie[edit | edit source]

Automatizovaný systém zpracování voličských hlasů dodalo konsorcium firem Shenzhen Privacy Analytic Systems Limited (SPRASYL) a CEFC dle představ a požadavků úřadu v přímé zakázce za pouhých 1,7 miliardy Kč. Je vybaven mj. Sériovým vysokorychlostním otevíračem dopisů (SVOD) a inteligentním subsystémem Počítačově-optického rozpoznávání nápisů a obrázků (PORNO). O jeho využívání už projevily zájem i některé ostatní resorty státní správy.

Autodeanonymizace[edit | edit source]

Volič může systému ulehčit a deanonymizaci provést dobrovolně, a to tak, že uvede své rodné číslo a podepíše se hůlkovým písmem na druhou stranu hlasovacího lístku. Další možnost je odvolit korespondenčně (k tomu je potřeba jen předregistrovat se na Ústřední volební komisi, získat voličské identifikační číslo (VIČ), zaregistrovat se s VIČ na webu Ústřední volební komise, nejpozději 2 měsíce před volbami si na něm vygenerovat Jednorázové identifikační číslo korespondenčního voliče a to pak uvést spolu s identifikačním číslem vybrané politické strany či kandidáta v textu notářsky ověřeného dopisu a zaslat poštou doporučeně na adresu Ústřední volební komise; volit korespondenční metodou bude možné už v roce 2027).

FAQ neboli ČKD[edit | edit source]

  1. Nebylo by jednodušší tisknout identifikační čísla přímo na hlasovací lístky?
    Jednodušší by to jistě bylo, ztížilo by to však deanonymizaci osob, které si v rodině ty lístky omylem prohodili, nebo těch, kteří si lístky vyzvedli až u voleb.
  2. Nebylo členům volební komise nápadné, že jste obálky zkoumali lupou?
    Nebylo, nezkoumali. Větší množství obálek jsme s pomocí spolupracovníků i nastrčených agentů nenápadně vynesli ze stovek volebních místností do našich laboratoří vybavených nejmodernějšími mikroskopy (viz nesoulad počtu vydaných a odevzdaných obálek ve volebních statistikách).
  3. Je to pravda? Ne, sranda, deanonymizace se neprovádí mikroskopií obálky, ale samozřejmě normálně genetickou pterodaktyloskopií přímo z volístků, tam kde ještě není zavedena volba korespondenční a online.

Další dezinformace z podobného soudku[edit | edit source]


Google uncyc.jpg Deanonymizace voleb na googleTohle je nejlepší článek na téma „Deanonymizace voleb“ na celým internetu.