Paměti typu ROOM

From Necyklopedie
(Redirected from ROOM)
Jump to navigation Jump to search

„You shall not read it twice!“

- Jura

Charakteristika[edit | edit source]

ROOM je označení hi-tech principu paměti, se zabudovanou ochranou proti zneužití dat cizí osobou. Název ROOM, jež je zkratkou slov Read Only Once Memory, prozrazuje způsob, jakým jsou data chráněna. Po uložení dat na tuto paměť je možné jejich opětovné čtení pouze jednou. Jakékoli údaje jsou po prvním načtení zcela a nenávratně zničeny, a tím uchráněny před případným zcizením, či zkopírováním další osobou.

Vývoj a historie[edit | edit source]

This tape will self-destruct in 5 seconds...
Úspěšně použité médium Emgeton ROOM

Výzkum započal v ČSR již v roce 1951, kdy si Ministerstvo války objednalo u Výzkumného ústavu elektromagnetického šumu vývoj média, které by bylo schopné záznamu, a jednorázového vyvolání dat pro špionážní účely. Tehdejší ředitel ústavu, soudruh Jaromír Kostřík, založil společnost Emgeton, která se tomuto úkolu věnovala po mnoho následujících let.

První výsledky nebyly příliš uspokojivé. První magnetofonové pásky na principu ROOM, určené pro záznam zvuku, byly stále i po druhém až třetím přehrání zřetelné, a ještě po desátém přehrání bylo možné občas rozeznat slova, a části vět. Výrobce to řešil tím, že ke každé pásce přibaloval lahvičku s petrolejem a krabičku zápalek, jako spolehlivý nástroj na znehodnocení zaznamenaných dat. Tato technologie byla registrována pod obchodní značkou Emgeton Burning ROOM.

Teprve v osmdesátých letech bylo dosaženo úspěchu. Audiokazety Emgeton byly schopné po prvním přehrání bezpečně zničit obsažená data, a vestavěná mechanická pojistka navíc znemožňovala vyjmutí kazety z přehrávače. Jakékoli pokusy o vyjmutí vedly k fatálnímu poškození jak média, tak přehrávače.

Jak bývalo v té době u většiny úspěšných projektů zvykem, vláda SSSR projevila zájem o výsledky výzkumu, a veškerá projektová dokumentace byla odevzdána soudruhům z Výzkumného Ústavu v Prdelsku k přezkoumání. Během následujících šesti měsíců se objevila na trhu záznamová média ROOM, vyráběná v SSSR. Hlavním materiálem, použitým na sovětská média, byly odpadní látky ze zpracování prdelitu. Kromě použitého materiálu byly však na první pohled k nerozeznání od tuzemských výrobků. Zároveň byla vláda ČSSR Moskvou upozorněna na fakt, že princip a technologie ROOM byly v SSSR vyvíjeny zcela nezávisle, dříve a lépe než v ČSSR, tudíž muselo jít o zcizení nápadu soudruhem Jaromírem Kostříkem během jeho stáže v Sojuzu.

SSSR bylo ochotné to odpustit pod podmínkou, že veškeré vládní zakázky pro ČSSR budou realizovány výhradně z dodávek sovětských partnerů, a ne od tuzemského výrobce Emgeton. Záznamová média dovážená ze SSSR dosahovala tak vysoké kvality, že uložená data byla až z 85 % zcela nečitelná již během prvního přehrávání. Tím Sovětský svaz opět dokázal, že jejich výrobky dokáží překročit hranici dokonalosti, a zároveň zcela zlikvidoval konkurenceschopnost závodu Emgeton pro vládní zakázky.

Naštěstí však Emgeton nalezl významné odbytiště v soukromé sféře, kde, díky nepochopení původního účelu těchto záznamových médií, byl zájem (především kvůli nízké ceně) nevídaný.

Na sklonku osmdesátých let byl princip ROOM ukraden americkými imperialistickými agenty, nesetkal se však v zaostalém kapitalistickém západě, kromě využití nápadu v sérii filmů 'Mission Impossible', s žádným zájmem, a upadl v zapomnění. Svou roli v tom také sehrál pád železné opony, a nástup kvalitní ROOM technologie od asijských výrobců.

Současnost[edit | edit source]

V současnosti lze zakoupit CD-ROOM média té nejvyšší kvality.

V současné době je paleta ROOM médií poměrně rozsáhlá. Kromě již zastaralých magnetických pásek a disket, se prodávají hlavně CD-ROOM a DVD+/-ROOM. Nejkvalitnější produkty nabízejí v Čechách zejména asijští dovozci pod různými značkami, a dále prémiové obchodní řetězce, které nabízejí vlastní značky disků „Made in EU for ...“ - Normal, Minus, Pennys-Market, apod. Vývoj Blu-Ray ROOM a ROOM-Flash disků je však stále v plenkách, zatím neexistuje výrobce, který by dokázal na těchto médiích uspokojivě implementovat princip ROOM.

Technický princip[edit | edit source]

Prvotní záznam dat je stejný, jako u technologie, ze které daná paměť vychází, tzn. magnetickým záznamem u kazet a disket, laserovým záznamem u CD a DVD. Princip následné destrukce dat se liší od výrobce k výrobci. Záleží na systému, který má médium vestavěný, většinou se jedná o mechanické zničení záznamové vrstvy (oloupání, popraskání, propálení), případně odmagnetizováním plochy u kazet a disket. Detaily destrukční technologie jsou ale přísně střeženým know-how konkrétních výrobců, kteří si jej střeží jako oko v hlavě.

Využití[edit | edit source]

Původní využití ROOM sloužilo ke špionážním účelům. Agent nahrál potřebná data na médium, předal své spojce, která se postarala o doručení dat do správných rukou, a po přehrání dat došlo k automatickému zničení důkazů.

V moderní době nacházejí ROOM média využití zejména tam, kde je nutné zamezit přístupu k datům nechtěným osobám. Firmy mohou využívat ROOM k transportu citlivých dat (technická dokumentace, platy zaměstnanců, účetnictví dokumentující daňové úniky, kompromitující materiály z podnikových večírků), např. z pobočky na pobočku, nebo k obchodním partnerům. Odpadá tím nutnost následné složité skartace záznamového média po doručení na místo určení.

Spornou otázkou ovšem zůstává fakt, že pokud dojde ke zcizení média ještě předtím, než se dostane do rukou, kterým bylo původně určené, pozbývá ochrana následného čtení smysl. Pokud toto hrozí, je lepší použít paměť typu WOM.

Rozhodně ale výrobci odmítají tvrzení, že jejich výrobky jsou na hovno.

Počítače
Ělěktronika 666

Počítače: AcerAppleBarbie PCCMEUDellDetektor lžiElektronika 666HPIntelKlapkobřinkostrojLenovoNový JeruzalémRačunik-RTuringův strojUral 2
Hardware: Caps LockCD-RWDěrná páskaF13iPrdKompresorPaměť ROOMScroll lockŠkoda 1000MBŠkvorPaměť WOM
Software: BSODBIOSEmacsKVGRESETЛинуксMicrosoft WordMooreův zákonPoznámkový blokPřekladSvatý TučňákVálka s švábyWindowsVista
Programování: BrainfuckC SharpC++DebuggerJavaLispnOTHINGOpenOSTRAJavaPočítačová lingvistikaProgramátor obecnýVánočková architektura
Aplikace: AhE-mailEndInternetKomprese datRodné čísloTrabant AussichtDOSBoxDvě minuty nenávisti