Chaos

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zeichen 101.png

Varování!

Tento článek je velice ošklivý, protože je moc a moc chaotický. A právě skrz ten chaos je tak vošklivý, že je vlastně krásný. Tak krásný, že i u náhodného poživatele může způsobit těžkou závislost na chaosu!

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s články Dadaismus, Nesmysl

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.


χαος. Rozházené     jmelí   nepereme, neboť plyš špatně pouští zelenou barvu, což             nedokázal nikdo kromě nikoho, jak klokotaly potoky v knihovně. Prazvláštním údělem dopisníchzásilekrozstřílelakočičígenocidu zlatavým globusem bez matčiných skrupulí, načež zbylo více nežli zbla, které nemá       s       doktorskými studii vřelé myši.

Chaos2.jpg

Prostřílené italické ženitby vykazují       údělový kruh bludného kořene, jak se v Řecku nepovídá, alias změť -           ano i ne, něco bude vyřčeno až růžovost sestoupí.         Každopádně         věštci projedli elektroniku zapůjčenou včelími ocasy, poněvadž si archeologické kultury nepřály stavět dětská hřiště, k čemuž se žádný les               ne       vyjádřil.

Každopádně               kameny nezpívají

      i

když si někteří polypové budují medové         cukroví a

                  přispívají

  tak      

jednoznačnému KRYSTALIZOVÁNÍ zlatých fondů.

Ano.

  Perpytličitan pyjný! A jeho anhydrid!

  Z něhož zbudována jest pevná hráz!                     Což si nemyslím, protože, jak pravili pochvistiví piškumprejníci, sinus neodpovídá perským teoriím
o zametení a konci, který se tak podmanivě vybízel ke kamenování na březích Himaláje.
je ovšem třeba zamyslet se nad ortho, meta, i parafysickými významy vešekerých automatických horotvůrných procesů, kterésemohoupřekovatvúčinky jednoduchých strojů, které jak vidno nikdy   nelétaly do
podsvětí, kdeostatněžádný     důchod nebývá a někdy
bude lézt pryč       tou úzkou postelí v rohu         mezi dvěmi               autobusy z ministerstva pravdy a lásky.

                                                              

I poté přeostrý rapír všech osudemž ztupenýchť nešťastných nešťastníkův zlovolci zbídaných, přemírný můrostrůjce, ustanuvšeť na hoře velikéž převeliké, spatřiv byl jest ono hoře bídou vřavy válečné zlovolce zmítaných. I zželeloť se mu jichť poté, co prozřelť a vše spatřiv ponenáhlu seznal. i zostřevšeť on svou moc tuť, z ničehožé pralátky stvořeníť vykoval jest on byl onen palcát mírotvůrce, anžto jím ku míruť bojovat kázav. i sšedše on z vrchu, pozvalť jednoho kdo pak na pláň se vydalv byl jest ho hledati. A v lepé švihlosti své batoumal se on v dál, až k nirváně pekelné.

Tam zapad do první putyky, už z ní nevyšel, 6 + 50 let o něm nikdo neslyšel.
Sic transit gloria mundi!

                                   

                  trumpeta.......

Haosului káoszba malaking gulo! Kérten deremitvár! Míńtenkér!

Chaotische puinhoop ontplofte in het station coupe
    waar de mooie
dame overgedragen haar charmes voorouderlijke.

Tak bylo jest a nebude, nebolivěk kdožkoli protáčí neprotočitelné bude protčen. Neboť jak pravil Zach Převeliký, Zachovejtež co zachovati pravím. Aneb jen toho, co zachováte zachováním dle zachování rady mé, zachováno zachováním bude jest zachováno; tedy zachovejtež co určeno zachováním jest k zachování bylo a budež, alebrž teprvá pakližeť takto bude jest zachováno, pak zachováno bude, a totižto zachováním dle zachování mé zachované rady k zachování vybízející, zachování zachováním přebérající neřkuli zachovejtež tedy co býti bylo jest zachovánoť. Chaos.jpg Domnívaje se       ,       že       jehonávratbudekorunován roztroušenousklerózourozdováděnýchpavlačí
      nedomníval se, že se domníváme, že se domnívá, že výsledkem není číslo, které bychom mohli
vidět za ledajakého kuropění. A b c d e f g h         CH!!! Domovní řád zakazuje neřád, alebrž nechutné neologické arcahismy, tolik znevažované v soudních oslavách pokojného soužití vod a papírenského zboží.


      ความยุ่งเหยิงวุ่นวาย exploded ช่องทางรถไฟที่นางสวยโอนเสน่ห์บรรพบุรุษของเธอ तोयेअलेबोर्देल्तिवोलेतिक्रावो

--///.:/."/-ú.-:/úlipol


Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Pořádek.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s výše uvedenou šablonou.

To je špatně, ale vypovídá to o kulatosti kubistické architektury.