Hospodaření

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních:[edit]

Dvě krávy.jpg
Křesťanství
Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi.
Islám
Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.
Socialismus
Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka.
Komunismus
Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě.
Nacismus
Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě.
Evropská unie
Máš dvě krávy. EU jednu zastřelí, na druhou dá tučné dotace, podojí ji a mléko vylije do řeky.
Tradiční kapitalismus
Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu.
Český kapitalismus
Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 miliardy a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci a soudní znalec bez újmy pokračuje ve své živnosti.
Americká akciovka
Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč to kráva nevydržela a musela být utracena.
Francouzská akciovka
Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři.
Japoská akciovka
Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo O chytré krávě nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě.
Čínská akciovka
Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejňoval.
Britská akciovka
Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.
Italská akciovka
Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd.
Ruská akciovka
Máš dvě krávy. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět (všimněte si, že to je prvočíslo). Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky.
Řecká akciovka
Máš dvě krávy. Obě sníš a požádáš EU o dvě nové.

Související články[edit]

Ekonomické okénko[edit]