Traktor

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Parní pásák
Traktory nechť nezahálí ani v zimním období!

Když se z lovců stali zemědělci, vyvstala nutnost obdělávat půdu. Což o to, příhodný klacek podobný pluhu se vždycky našel, ale kdo to měl tahat? Původně tak činil sám zemědělec, potom jako zápřahu používal ženu, ta ale byla po celodenní orbě sice krásně namakaná, ale jinak už k ničemu, a tak přišla na řadu zvířata, jako voli, krávy, koně a otroci. Otroctví však bylo později neuznalými humanisty zrušeno a problém se objevil opět v celé své nahotě. Bylo tedy nutno přikročit k radikálnímu řešení. Vycházelo se především z toho, že zemědělci jsou zrovna tak líní jako ostatní lidé a o tažná zvířata je nutno pečovat, zatímco o stroj pečovat není nutno. Jako jediné a schůdné řešení se tedy jevil stroj.

Od myšlenky nebylo daleko k činu, doba již pokročila a již byl vynalezen parní stroj a spalovací motor. Vznikly tedy dvě verze pohonu tohoto stroje, který byl nazván traktor. Stroje byly opatřeny koly. V roce 1908 se v USA přemnožily housenky, které vývojář Holdtových závodů (Oregon, USA) využil ke konstrukci housenkových pásů, a od té doby se vyrábí traktory nejen kolové, ale i pásáky. Těch je ovšem méně. Původní parní traktory vydávaly značný hluk, vypouštěly smrdutý kouř a tekl z nich olej.

Pokrok se ovšem nedá zastavit, a tak dnešní moderní traktory vydávají značný hluk, vypouštějí smrdutý kouř a teče z nich olej. Další výhodou traktoru je, že při práci lze pohodlně popíjet lahváče. Zkuste vést koně, vést správně pluh a pít při tom lahváč. Nemožné. Do výroby se proto již připravují autonomní samořiditelné traktory s lůžkovou úpravou a ergonomicky řešeným držákem na baterii lahváčů.

Věci neznalí hnidopišští ekologové unikání oleje do půdy pranýřují, ale uniká jim při tom to hlavní, totiž že olej půdě prospívá a zvyšuje její bonitu. Praxe jasně dokazuje, že z podzolu (šedožlutá, kamenitá, chudá půda) vzniká mastná úrodná černozem. A vůbec; veškerá vytěžená ropa byla matičce Zemi lidmi ze země vyrabovaná, takže je jen správné, pokud jí matičce Zemi opět pěkně do země vrátíme.

Létající Z-ORáč s podvěsnými pumami

V Sovětském svazu byly vynalezeny i speciální univerzální traktory pro použití v neklidných pohraničních oblastech. Cituji ze zprávy TASS : „Poklidně orající traktor napadla silnou palbou přesila čínských vojáků, traktor palbu opětoval a po úspěšné likvidaci útočníků opět pokračoval v mírumilovné orbě. Po dokončení orby traktor beze ztrát odletěl zpět na svou základnu.“

Typy traktorů[edit]

Parní traktor je prostě The Best!

Parní[edit]

První typ traktorů. Nepotřeboval naftu ani elektřinu, stačila jen místní voda a dřevo (tedy dost vody a dost dřeva). Ovšem starat se o parní bestii je stejné, ne li horší, než starat se o tažné voly. Lenost přiměla vynalézt něco dokonalejšího, přirozené lenosti lidské více hovícího, takže nastoupily benziňáky a hlavně nafťáky.

Naftový[edit]

Nejlepší typ traktoru. Práce se s ním udělá hodně a dlouho vydrží, stačí dolít nafta a jede se dál. Bohužel podle některých hnidopichů je neekologický

Elektromotorový[edit]

Sic takzvaně ekologický, ale po pár minutách orání je motor bez mluna, akumulátor vybitý a 4 (všimněte si, že je to tuplované prvočíslo) hodiny se nabíjí. Elektromotor už má třeba Class, nebo John Deere (po našem: Honza Jelenů), náš Zetor ještě naštěstí ne. Ekologisti přitom zapomínají, že elektromobily i elektrotraktory mají svůj výfuk v elektrárně, a to pěkně macatý.

Šlapací[edit]

Práce s ním moc neuděláte, spíš žádnou. Vhodný leda tak pro malé začínající zemědělce.