Závislost

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Závislost je stav, kdy je člověk (popřípadě zvíře, houba či rostlina) neustále nutkán ke konzumaci určité látky popřípadě určitého požitku. Příjemné pocity spojené s konzumací vedou k nutkání konzumaci opakovat. Nedostatek konzumace se pak projevuje „absťákem“, negativními prožitky, jimiž tělo nutí si potřebu drogu vyhledat. Není-li daná droga k dispozici, je možné provést substituci.

Osoba závislá se nazývá závislák. V Polsku je závislák (Zawisłak) obyvatel žijící za řekou Vislou. Pro polovinu Polska je polovina obyvatel závisláky a pro druhou je tomu naopak. Kdo není závislák, je předvislák. V Polsku se jedná nejčastěji o závislost či předvislost na alkoholu.

Podle druhu závislosti mluvíme o závislosti fyzické a psychické. Zda může existovat také závislost chemická, biologická, matematická, historická, lingvistická, to je otázka, na níž pracuje Vědecký tým Necyklopedie.

Typy závislostí[edit]

Závislost na vodě
Zřejmě nejrozšířenější a nejzávažnější závislost, jaká může člověka potkat. Postihuje téměř 100 % populace. K absťáku (akvinisté jej nazývají žízeň) může dojít už za několik hodin po konzumaci, oddálit jej může pouze spánek. V případě několikadenní abstinence může hrozit smrt. Léčba této závislosti je prakticky nemožná, rovněž substituční léčba (například alkoholem) je nepříliš efektivní. Následkem přílišné konzumace vody dochází k přílišné vodnatosti těla, v případě konzumace 10–14 litrů vody (chemicky dihydrogenmonoxid) může dojít k závažným zdravotním problémům včetně smrti z důvodu osmotického šoku. Konzumace vody je často branou k dalším drogovým závislostem, například na jídlu, alkoholu, tabáku, kokainu, heroinu. Závislost na vodě je podporována snadnou dostupností a zanedbatelnou cenou vody. Do mnohých domácností jsou zavedeny tzv. vodovody, k nimž mají přístup i nezletilí, ba i malé děti. Přesto někteří závisláci vydávají nehorázné částky za značkovou vodu balenou v neekologických PET-lahvích. Shledáváme, že v naší společnosti i mezi politiky je nulová vůle toto nebezpečí nějak řešit.
Závislost na jídle
Také velmi nebezpečná. Konzumace jídla může způsobit obezitu, rakovinu apod. Odvykání je náročné. Absťák se v subkultuře jedlíků nazývá hlad. Možnosti substituce jsou omezené a v posledku vedou také k jiné závislosti. Závislost na jídle má značně destruktivní dopady na život člověka. Někteří lidé vynaloží na jídlo třeba i více než polovinu svého příjmu. Aby si opatřili peníze, jsou pak nuceni přijmout pracovní místo a dělat něco, co by jinak nikdy nedělali.
Závislost na alkoholu
Ve společnosti vcelku rozšířená, avšak ve srovnání se závislostí na vodě či na jídle ne tak závažná a snáze léčitelná.
Závislost na kouření
Projevuje se hlavně zapáchajícím oblečením a v posledku i nachlazením z důvodu kouření před hospodou.
Závislost na internetu
Potřeba kvalitního čtení (např. Necyklopedie) je značná. V případě absťáku někdy vede i k nekvalitnímu čtení (např. Českopedie). Nekvalitní čtení pak vede k degeneraci mozku.
Závislost na ostatních drogách
Poměrně málo rozšířená ve společnosti a tudíž ne tak závažná. Míra závažnosti závislosti na drogách je srovnatelná se závažností závislosti na dogách.

Viz též[edit]


Růžový slon.jpg
CukrHalucinaceHoubičkaChlastInstititut výzkumu muchomůrekInternetKafeKekafiKokainKukutikiLSDMarihuanaOkenaOkurkaPervitinPADSmajlíkŠňupajnTelevizeToulen