Kalá soutěž

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Kalá soutěž na googleTohle je nejlepší článek na téma „Kalá soutěž“ na celým internetu.
Kalení - ilustrační obrázek

Kalá soutěž jest taková soutěž, jenž proběhne v příkrém souladu se spravedlivě nastavenými pravidly. Opakem kalé soutěže je soutěž nekalá, charakterizovaná jako jednání v rozporu s dobrými mravy způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům a bo spotřebitelům.

Příkladem nekalé soutěže byla třeba zakázka rekonstrukce jisté středočeské mocnice nedaleko Ratovic, při které bylo dopatřením objednáno nadhodnocené množství lůžek (pro mohoucí pacienty trpící chutenstvím, spalničkami mluvňat, urologickými problémy, souvisejícími poruchami centrální rvové soustavy, a jinými švary) a mrazících boxů pro božtíky po tragických silničních hodách. Proti tomu v děli večer protestovali představitelé vyzpytatelné místní krofilní komunity.

Dalším příkladem je prolomení limitů na těžbu rostných surovin, aniž by došlo k gociaci se zastupiteli okolích obcí.

Příklad kalé soutěže se nepodařilo objevit. Nicméně teoreticky by při kalé soutěži byla cena rekonstrukce nižší, ale nikomu z hodnotící komise soutěže by zůstalo nic za hty. Ušetřilo by se však např. na výstavbu městského věstince.

Stoudní soutěžitelé a spotřebitelé proto mají ke kalým soutěžím zpravidla gativní postoj (utrální jen výjimečně), řkuli je návidí, zkrátka považují je za něco horázného.

Chavci však bývají často přistiženi v gližé či ve dbalkách. Leckdy si počínají omaleně a tropí japné žerty.

Zajímavosti:[edit]

  • První kalé soutěže se konaly již v čase andrtálců (možná se to zdá, ale andrtálci byli smírně ohrabaní a motorní, i když zbední), týkaly se dodávek primitivních bozezů do dřeva a prostředků pro odchyt topýrů v jeskyních.
  • Chavost při výrobě cek na ktar pro gry byla dobevolající.
Jakékoliv heslo na téma Kalá soutěž byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png