Neandrtálci

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Neandertaler reconst.jpg
Evoluce neandrtálce

Neandrtálci jsou společnými předky Slovanů, Germánů, Keltů a Bašmaků. Vyznačovali se bílou pletí, světlýma očima a dlouhými zrzavými vlasy. Měli robustní postavu, výrazné nadočnicové oblouky a chyběla jim brada. Jejich ženy měly malá nebo větší prsa. Měli schopnost řeči, jsou u nich doloženy také náboženské a kulturní prožitky. Na českém, bavorském, běloruském, belgickém, skotském a irském venkově, jakož i v maloměstech (skutečná velkoměsta v těchto zemích nejsou) se můžeme dodnes často setkat s lidmi s neandrtálskou fyziognomií.

Původ[edit]

Neandertalské nádraží

Neandrtálci nikdy nemuseli vyplňovat kádrové dotazníky, takže nevíme, zda měli původ dělnický, rolnický, úřednický nebo snad velkoburžoazní. Jisté však je, že jejich přímý předek se jmenoval homo heidelbergensis. Žil asi 800 000 let v slavném univerzitním městě Heidelbergu. Ježto průměrný student heidelberské univerzity studuje 8 let, byl homo heidelbergensis asi stotisíckrát vzdělanější než průměrný heidelberský absolvent. Ze zmíněných 800 000 let strávil sto tisíc let studiem lingvistiky, dalších sto tisíc studiem matematiky, 100 000 studiem medicíny, stejnou dobu studiem filosofie, 200 000 let studoval práva a zbytek času teologii. Po dokončení studia se zmíněný homo heidelbergensis odstěhoval do Neandertalu, zabydlel se nedaleko tamního nádraží a tím se z něj stal homo neanderthalensis.

Joachim Neander[edit]

Joachim Neander

Nejslavnějším neandrtálcem všech dob je Joachim Neander, protestantský duchovní ze 17. století, který v kostele v Neandertalu kázal a hrál na varhany. Zde byl však nespokojený, protože mu do kostela nikdo nechodil a on neměl koho obracet na víru. Proto si sestrojil stroj času a přesunul se do doby, kdy v okolí žilo mnoho neandrtálců.

Mezi nimi zahájil svou misijní činnost a záhy je všechny získal pro reformovanou víru. Své neandrtálce také naučil mnoho pietistických duchovních písní. Mezi nejznámnější z nich patří Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, která se později stala hymnou Spolkové republiky Neandertálsko. Další píseň, jež stojí za zmínku, se jmenuje Vichřice hrozná nastává, bouře velká povstává (německy Ein grosses Wetter kommt daher). Má 29 slok (všimněte si, že je to prvočíslo) a je to takový protest-song proti bouři. Než tuto píseň celou přezpíváte, bouřka spolehlivě ustane. A co teprve, když ji zpívá sbor neandrtálců! Ti se však tehdy ještě nejmenovali neandrtálci, začali se takto nazývat teprve z vděčnosti po Joachimu Neanderovi.

Neandertálský most na dálnici A3 je největší neandrtálské stavební dílo.

Další neandrtálci a neandrtálkyně se jmenovali Gottlieb, Wolfgang, Siegfried, Wilhelm, Friedemann, Brunhilda, Walburga, Jaromír, Svatopluk, Slavoj, Záviš, Drahoslava, Bohumíra, Eva a Vašek, Pat a Mat, Conchobair, Tadgh, Madudan, Muiredach, Banshenchas, Muriel a Modwenna. Adolf mezi neandrtálci nebyl.

Hospodářství[edit]

Speciálně pro neandrtálce byly vyvinuty Windovs NT

Neandrtálci žili v době kamenné. To znamená, že měli kamenné nástroje, kamenné oblečení, kamenná auta, kamenné televize atd. Výjimkou byli neandrtálci v Neandrtálské demokratické republice (NDR), kteří měli všechno z bakelitu. Neandrtálci měli také kamenné mince, které se nazývaly, jak jinak, Neanderthaler. Česky se jim říkalo tolary a od toho jsou také odvozeny dolary.

Jenže doba kamenná již skončila. Jak říká Václav Klaus neskončila proto, že by došlo kamení. Problém však nastal (to už Václav Klaus neví), když došli mamuti, jimiž se neandrtálci živili. Proto hledali jiný zdroj potravy až nakonec začali jíst prasata, která zatím nedošla. Je štěstí, že neandrtálci nevyznávají islám nebo judaismus, jež pojídání prasat zakazují. Zásluhou Joachima Neandera je jako protestantští křesťané jíst mohou.

Kultura[edit]

Neandrtálci byli vždy velice družní, a tak s povděkem přijali, když je Joachim Neander naučil různé společenské hry. Mezi nejpopulárnější patřily:

Konec neandrtálců[edit]

V důsledku globálního oteplování došlo někdy před 30 000 lety k příchodu ekonomických imigrantů z Afriky a také ze Sýrie do Evropy. Tito imigranti se nepřizpůsobili místní neandrtálské kultuře, ale zavedli v původně neandrtálských zemích své zvyky a nakonec nad neandrtálci převládli.

Blíže viz článek Studená válka.

NEANDRTÁLCI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!