Anthropoid

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Jediný dochovaný snímek Anthropoida zachycuje stroj s přítelkyní na společné procházce malebným Josefovem - pravděpodobně duben 1942.
Po válce byl rozmontovaný Anthropoid roztaven a použit na odlití památníku atentátu.

Anthropoid (též Antropoid) byl krycí název pro raný prototyp Turingova stroje, sestrojený během 2. světové války v Anglii. Anthropoid se proslavil zejména svým útěkem z laboratoře pomocí letadla, seskokem nad tehdejším protektorátem Böhmen und Mähren a atentátem na zastupujícího říšského protektora Heydricha.

Konstrukce[edit]

Na rozdíl od pozdějších typů Turingova stroje byl Anthropoid vybaven nohama (v počtu dva), rukama (rovněž v počtu dva) a dokonce hlavou (v počtu pouze jedna, zřejmě kvůli konstrukční chybě). Stroj se tak vzdáleně podobal člověku - proto mu inženýři z legrace říkali Anthropoid a tento název mu už zůstal.

Na stroji kromě samotného Alana Turinga pracovalo také několik konstruktérů z Československa, mimo jiné Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří měli na starost výuku pomocí strojového učení. Algoritmy jako rozhodovací stromy nebo neuronové sítě ve 40. letech ještě nebyly známy, a tak Gabčík a Kubiš stroji prostě předčítali z knihy staropražských pohádek a pověstí.

Útěk a vražda[edit]

Nečekané setkání s Anthropoidem muselo být i pro otrlého Heydricha strašné. Na posmrtné fotografii si povšimněte, jak úplně zešedivěl, zesinal a zesnul.

V pubertě Anthropoid pak nemluvil o ničem jiném než o Praze. Turingův tým ho ale držel zkrátka, kontakt s vrstevníky měl zakázán a za každou zmínku o Praze byl potrestán dnem zaracha a strhnutím dvou liber z kapesného. Vzpurný stroj ale tajně naplánoval útěk: 29. prosince v přestrojení uprchl z laboratorního komplexu na vojenské letiště a ukryl se do nákladového prostoru letadla Handley Page Halifax patřící k 138. peruti RAF, jednotce zásobující střední Evropu bonbóny. (Kvůli tomu pak dostali všichni pracovníci oddělení nových technologií a robotiky od zástupce šéfa, Františka Moravce, sprda.) Anthropoid se tak ještě téže noci na padáku snesl k Nehvizdům nedaleko Prahy a přes Turingův výslovný zákaz navázal kontakt s místními sokolíky. Se svými kumpány, zejména učitelem Janem Zelenkou, pak celou zimu a jaro oblézal pražské ilegální podniky a skrýval se před Gestapem, které podobné nezodpovědné chování u mládeže nerado vidělo.

Čím dál častěji se ale projevovala jeho výbušná povaha. Vrcholem byl incident 27. května 1942, kdy Anthropoida při velmi pozdním návratu z libeňské putyky málem porazil vůz vezoucí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha na Pražský hrad. Inteligentní stroj se rozlítil, Heydricha těžce zmlátil a utekl. Protektorova zranění byla tak vážná, že 4. června přes veškerou péči lékařů zemřel. Anthropoid se pak ukrýval kde se dalo, ale 18. června ho úřady v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje dostihly a demontovaly.

Odkaz[edit]

  • Na památku oběti inteligentního stroje se v českých krajích konají tradiční heydrichiády.
  • Po smutných zkušenostech konstruktéři upustili od pohyblivých Turingových strojů a z bezpečnostních důvodů navrhovali už jen stacionární.
  • Kubišova dcera Marta vzpomíná na jistou součástku Anthropoida, vibrační kroužek, ve své písni Ring-o-ding.