Vyústění

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Vyústění je oblíbená sexuální praktika, rozšířená zejména mezi matematiky (logické vyústění) a v činohře (dramatické vyústění).

Vyústěním je možno nazvati i činnost, kterou se proslavil jistý Clinton spolu se svou asistentkou. Též by to mohlo být označeno názvem "zvoral sex".

Ústěním ovšem může býti nazváno i místo, nacházející se bezprostředně u stěny (kryté ústění pak přístěnkem zoveme), kde bývají nejčastěji opřeny hrábě, vidle, trouchnivé násady od motyk či lopat, a další obdobné krámy, které by jinde překážely.

Vyústěním pak zoveme nepravidelnou, leč periodickou činnost, jíž je veškerý bordel tento od onoho ústění odstraněn, aby bylo možno příslušné ústění postupně novým bordelem naplňovati. Ač se takovéto vyústění obvykle k bordelu vztahuje, není v tomto případě praktikou sexuální, nýbrž praktikou debordelisační.

Jest též známo, že slovo již vyřčené nelze vzíti zpět. Jest ovšem možno slovo již již ústa opouštějící nevyřknouti, leč takzvaně spolknouti. Rozhodovací mez, tedy prostor, odkud nastane onoho slova vyřčení, je možno označit za onoho slova vyústění a ono vyústění lze prostorově uzavříti procesem, zvaným "včasné sklapnutí huby". Časově pak lze za onoho slova vyústění označit ten moment, kdy slovo ono právě z huby (úst) vypadává, a kdy již akci onu nelze vzít zpět.

Vyústěním jest též možno nazvat více či méně dobře skryté místo, kde nenápadně vyčuhuje illegální přepad sousedojc žumpy, kterýžto jemu velmi podstatně prodlužuje potřebnou periodu volání hovnocucu, neboli vozu fekálního. Vyústění toto, je li jeho ukrytí dobře provedeno, lze často lokalisovati výhradně podle smradu, z místa onoho, dle aktuálních poměrů meteorologických tu více, tu méně, leč úporně se šířícího.