Vulgarita

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Vulgarismus.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Vulgarita je fyzikální veličina charakterizující schopnost člověka vyjadřovat se tak, aby příště nebyl připuštěn do sdělovacího prostředku před 22. hodinou. Vulgarita také vyjadřuje míru schopnosti panovníka přiblížit se svým poddaným. Jako fyzikální veličinu poprvé definoval vulgaritu vědec Miloš Zeman.

Jednotkou vulgarity je 1 zeman (1 Z). Vulgarita je tak značena po svém vynálezci, a to jako čestné ocenění za jeho celoživotní vědeckou práci v oblasti vulgarity, jejíhož vrcholu dosáhl na sklonku života.

Značení[edit | edit source]

Jednotkou soustavy SI pro vulgaritu je 1 zeman, značka (1 = 1 K3·ž·k·h·55min-1) Nově je prosazována jednotka milošekunda, neboli zemankunda, (zmk), přičemž platí toto: 666 Z = 2084 zmk.

Definice[edit | edit source]

1 Zeman je definován jako trojnásobná kunda násobená jedním zkurvením, jednou kurvou a jedním hovnem v časovém intervalu 55 minut.

Historie použití[edit | edit source]

Vulgarita byla dříve často využívána jen jako komunikační prostředek chudiny. Ostatní lidé se obvykle vyjadřovali jiným způsobem, např. pražská kavárna (a údajně i některá brněnská) měla vlastní nekompatibilní definici vulgarity. Někteří lidé se dokonce domnívali, že vulgarita je pro komunikaci nevhodná. Kvůli tomuto neustále se zvětšujícímu rozdílu v komunikaci přestávala být možná samotná komunikace mezi spodními deseti miliony a horními deseti miliony.

Na sklonku svého života (před smrtí uchlastáním) se však podařilo jejímu průkopníkovi, vědci Miloši Zemanovi, vymezit její použití i jako prostředek pro komunikaci panovníka se svými poddanými. Dne 2. 11. 2014 provedl důkaz existence vulgarity jako sjednocujícího komunikačního prostředku. Svůj důkaz vedl demonstrací a ihned s ním seznámil všechny své poddané, kteří tímto objevem zůstali šokováni.

Z jeho důkazu byla později převzata také jednotka vulgarity, která je označena po svém objeviteli.

Později byla vulgarita využita pro měření schopnosti člověka diskvalifikovat sebe samého z vysílání sdělovacích prostředků před 22. hodinou. Obvykle se jako postačující míra vulgarity v této souvislosti uvažuje právě jeden zeman.

Při výzkumu částic a antičástic narazil Cimrman na fakt že ještě nebyla nalezena přesná jednotka vulgarity, Cimrman to považoval za prkotinu a prohlásil " však na to nějaký blbec přijde", a nechal to být.

Příklady[edit | edit source]

Kvantová teorie vulgarity částic dle Járovy experimentální laboratoře

Několik obecně známých příkladů různé míry vulgarity:

Příklad Vulgarita (v zemanech[1])
Miloš Zeman 1 Z
South Park 3,5 Z - 4 Z
Česká soda 0,4 Z - 0,7 Z
Antonín Panenka 0,8 Z
Záviš 7 Z
Jiří Ovčáček 0,0 Z (± 0,3 Z)
Miroslav Kalousek 0,7 Z
Luboš opravuje slovenský traktor Lakatoš 1,9x105 Z
Václav Klaus 0,04 Z - 0,11 Z
Bohuslav Sobotka -0,6 Z
Zdeněk Pohlreich 1,3 Z

Kritika[edit | edit source]

Někteří nevýznamní vědci považují definici zavedenou Milošem Zemanem za příliš vágní. Podle nich je totiž možné, že ji tento vědec ještě spontánně předefinuje. V zásadě jde však pouze o několik závistivých individuí.

Jiní lidé mají za to, že měřením vulgarity na zemany dochází ke zkreslení a přílišnému zjednodušení skutečnosti, jelikož vulgarita vyjádřená právě použitím jednotky zeman neumožňuje změřit subjektivní vulgaritu. V této souvislosti je obvykle poukazováno na Václava Klause, jehož vyjadřování někteří jedinci považují dokonce za vulgárnější než , ačkoliv podle Zemanovy definice dosahuje pouze . Ve skutečnosti však, jak právě Miloš Zeman odhalil, tuto kritiku vznáší pouze několik málo novinářů týdeníku Respekt a podobných žump a odpadkových košů.

Reference[edit | edit source]

  1. 1 zeman = 17,387 milošekund

Související[edit | edit source]

Pohlreichův syndrom