Demenza

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Demenza je kvazináboženské ultrapolitologické paramilitantní hnutí, programově sdružující extrémě hloupé, nemyslící lidi (tzv. bezmyšlenkovité), které nemá pranic společného se společností Menza, předním středoevropským dodavatelem nábytku do školních jídelen. Podobnost názvu je čistě náhodná. Co znamená paramilitantní se dozvíte ze závorky níže v článku. Pakliže jste dočetl/a až sem, určitě nejste jejím členem.

Historie[edit]

Historie spolku je poměrně stručná, byť možná dlouhá. Od data svého založení (datum se nedochovalo, nejspíš jej členové nedokázali nijak zaznamenat) až po současnost společnost vcelku nic nevykonala.

Proto – a z „praktických důvodů“ – nedávno mezinárodní sjezd Demenzy konaný v prestižních prostorách International Bussiness & Technological Congress’ Centre v hospodě v Hrochově Týnci jednomyslně (hlasoval jeden novinář podroušeného sebevědomí) rozhodl o přetvoření právní formy spolku na tajnou společnost.

Původ názvu[edit]

Duchovní otec společnosti na fresce velkého El Grečka. Lze si jej snadno živě představit, jak se stejným výrazem hledí na zkázu indiánských měst: "O dvě víc nebo míň..."

Z análů se podařilo vytáhnout alespoň informaci o tom, kde se vzalo jméno této organizace. Otcům zakladatelům se vší pravděpodobností posloužil za vzor Don Juan Pedro Lopé Ignácio Topolánek de la Vega de Menza, španělský mnich a cestovatel (a shodou okolností předek jistého soudobého "českého" politika z Olomouce, konkrétně Ivana Langera) o němž se můžeme dozvědět hojnost málo důvěryhodných informací z jeho nadiktovaného (podobně jako jeho vzdálený potomek; konkrétně se jedná o zcela jiného potomka; neuměl don Ignácio pořádně psát) životopisu. Prý vyplenil Pět měst Ciboly (pravděpodobněji však měl, podobně jako jeho vzdálený potomek, problémy s počty; rozuměj "uměl počítat jenom do pěti") a v životopise je mu též přičítán slavný vzletný výrok, který zakladatele Demenzy nejspíše oslovil:

Tady vidíte, že i malej blbec dokáže udělat velkej brajgl!

—Lopé Ignácio de Menza, o osudu indiánských měst.

Ideologie[edit]

supertajné společnosti je velmi prostá stejně jako všechno, co její nejinteligentnější pohlaváři dokáží pochopit. V rovině politické hlásá Demenza mimojiné nutnost zavedení vlády blbých (v chytráčtině moronokracie, z řeckého μωρων + κρατία - každopádně neplést s vládou bílých, to se poněkud krkolomě řekne krokotokracie).

Základní myšlenka je zhruba následující:

  • politici jsou cenzurováno důkladně
  • berou z veřejnejch peněz
  • čím chytřejší, tím víc si nahrabou
  • takže: hloupej politik ukradne míň
  • takže: nejlepší politik je nejhloupější politik

(čili opak Kleptoktacie)

Fungování[edit]

V současnosti již fungují pobočky Demenzy na celém bývalém území Velké Moravy. Byť její územní rozsah je stále předmětem sporů, každopádně se nejednalo o malé území. Pravděpodobně zahrnovalo značnou část jižního Maďarska.

Neustále probíhá nábor nových členů. Ten má formu náročných testů koeficientu přirozené imbecility (NIQ – čti „načůral embasility koufišijent“), kterými má problémy projít i osoba s tak dobrými předpoklady jako mozková smrt nebo členství v KSČM. Pokud v předkole kupříkladu budete v neurotickém záchvatu hodinu otáčet papírem s nápisy OTOČ – OTOČ, upadnete nejspíš v podezření, že umíte číst, a se šancí na přijetí se tak můžete rozloučit.

Paramilitantní oddíly[edit]

Následující závorka by se svou ubohou, nekorektní a hloupou pointou mohla někoho dotknout, proto ji raději nečtěte. (Paramilitantní oddíly – neboli oddíly militantních paraplegiků, řečpospolitánsky: Gardy chrome, mají být mocenským nástrojem politických choutek Demenzy, jejíž někteří vzorní členové nejsou sto ani chůze. Z vojenského hlediska se jedná o návrat starověkého dvoukolého válečného vozu, včetně kůs na obou koncích osy. Pohon má zajišťovat vždy jeden pěší soudruh tlačící vzadu, čestně povýšený do funkce vola.) Byli jste varováni.