Lafferova stupnice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Škvarky.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Laffer dře na výzkumu sexuality již od dřevních dob přelomu let 816bitu.

... škála (nebo také Nacisistní teorém) představuje jediné číslo, kterým se popisuje kvalita líbání osoby opačného nebo stejného pohlaví. Objevitelem této stupnice je známý rekordman v délce penisu Narcis ..., který ji vynalez za účelem výběru své životní partnerky. Tato stupnice je zatím aplikovatelná pouze na osoby ženského pohlaví. Jedná se o lineární škálu počítanou od základu 0 (nejhorší) po maximu 10 (nejlepší).

Elatonem pro minimální hodnotu je podle objevitele líbání s ..., opačným maximálním elatonem je líbání s Megan Fox.

Vypočetní vzorec[edit | edit source]

Pro správné vyhodnocení (0-10) zkoumaného objektu byl sestaven následující vzorec, vyjadřující matematicky jednotlivé aspekty líbacího cyklu. Konstanta je ve vzorci zavedena z důvodu přesného zanesení do hodnocení stupnice, nabývá hodnoty 3,114.

Značka Proměnná Význam Hodnoty
Šaffikova konstanta vyjadřuje důležitost využití jazykových pohybů 0,3897
Slótrova konstanta vyjadřuje úroveň zapojení rtové části obličeje 0,2989
POV vyjadřuje podíl závislosti očního kontaktu 0,364
Mótnická konstanta vykazuje posuzovací hodnotu na základě pachu z úst 0,275
T Jazykovilita úroveň hodnocení využití jazykových dovedností 0 - 10
L Lipance posouzení rtového umění 0 - 10
E Dívalita popisuje zda došlo k očnímu kontaktu 0 - 1
S Smradance popisuje důležitost ústního odéru 0 - 10

Tabulková škála[edit | edit source]

Hodnocení Slovní hodnocení Elaton Chemie Poznámky
11 Hyperdokonalé Chuck Norris Chuck-Norrisium Dokázáno mnoha vědci
10 Dokonalé Megan Fox Kontrolní hodnota dosažená nácvikem s ruční náhradou.
9 Vynikající ... Ferero Rocher Kontrolní hodnota dosažená pravidelným zkoumáním.
8 Ideální
7 Adekvátní ... Normalizační startovací hodnota.
6 Vyvážené
5 Nevyvážené Eden Mor Hodnota stanovená vážením
4 Snaživé
3 Nudné
2 Hygienické Domestos
1 Oplzlé
0 Katastrofální ... Kontrolní hodnota ověřená jediným měřením.


Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.