Říz

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Říz je vedle vody, kvasnic, chmelového izoextraktu, škrobnatých surogátů, fungální amylázy, sacharózy, bramborové maltózy, vitamínu C, sacharinu, kyseliny benzoové, kuléru, jedlé sody, cizrny, jablečného kalu, koriandru a použitých košťat další tradiční surovinou pro výrobu poctivého českého piva € ®™666. Říz se však široce uplatňuje i v ostatní především potravinářské výrobě.

Zjevený říz. Jan Primus, dědek čtvrtého sládka Karla, se po něm nedokázal ani čitelně podepsat.

Sem tam se stane, že si někdo z pracovníků něco uřízne. Popřípadě do aparatury spadne domácí zvířectvo, obvykle potkan, a je nařezáno. Odtud vzešel pojem říz. Smetky, obzvláště střepnaté z podlahy lahvárny, jsou taktéž tradičně počítány mezi říz. Mezi říz se dá započítat všechno, o co se lze pořezat, popř. co by vám dokázalo uříznout pěknou ostudu. O zdravotní nezávadnost produktu se pak postará dlouhé kvašení.

Moderním trendem podnikového řízení je přesná evidence řízu.

Ne zas až tak zvláštním případem je použití již hotového piva jako řízu. To vychází z teorie kurvítek. Jednou za čas se stane, že se várka příliš vydaří. Distribuovat toto pivo mezi stálé zákazníky by znamenalo riskovat, že budou nově poznanou kvalitu vyžadovat vždy a nakonec by možná i utečou ke konkurenci. Řešením je říznout nepovedenou várku pivem vyloženě hnusným, třebas by bylo od konkurence. Občasný výkyv v kvalitě dolů zákazníci snášejí mnohem lépe.

To je tedy klasické takzvané řízování. Modernější postup při výrobě piva a v součané době u nás oblíbenější alternativu k řízování představuje hrabování čili bagrování (z německého graben a bagraben), při kterém chuť, barvu i procenta alkoholu získává pivo ze základní suroviny. A základní surovinu pivovar získává vyhrabáváním popř. vybagrováním podloží zpod somráků u nádražních budov. Taková výroba je jednodušší, neboť po rozmíchání základu ve vodě stačí produkt nasytit oxidem uhličitým, nicméně produkt nedosahuje kvality jako u tradičního postupu, navíc o zdravotní nezávadnost se v tomto případě nestará nikdo a nic.

Obzvláště mezi Američany v USA je rozšířená představa, že k nim dovážené pivo vyrábějí přímo bezdomovci přímým močením do flašek. To je samozřejmě představa naivní. Moderní plnící linky vše zautomatizovaly a tento způsob se používá již jen v Německu při výrobě tzv. Bio-bier. Skopčák chovaný za tímto účelem v souladu s evropskou normou na ochranu domácího zvířectva před neurózou, újmou a domácím násilím na biolouce je živen toliko biovepřovým a biohovězím z biochovu.[1]

Řízy[edit]

Kompletní pahýl Tento článek je sice krátký, ale dozvíte se z něho vše. Nemá smysl, abyste o dané problematice sháněli jinde další informace. Nenajdete je.
  1. Česká potravinářská inspekce dále varuje před lacinou napodobeninou biobieru ze Štatlu: Starobio se sice chemicky ani mikrobiologicky od deklarovaného produktu neliší, nicméně nesplnilo náročné administrativní normy, neboť nevykázalo na příslušné formuláře, že všichni turisté močící do kašny jsou chováni v předepsaných podmínkách a žerou pouze schválenou biomasu.