Tunelování

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Úvod do tunelologie

Tunelováním se rozumí výstavba jakéhokoliv podzemního díla, sloužícího například k dopravě, dobývání surovin, pro vedení produktovodů, kabelů a pod.

Článek Tunelování dokazuje, že mnohé z toho, co se píše na Českopedii je opsáno z Necyklopedie.
Nehopsající Wikipedie.png

Klasické tunelování[edit | edit source]

Jedná se přes všechnu použitou nejmodernější techniku o práci nanejvýš namáhavou, zdraví a život často ohrožující, ale dobře honorovanou (relativně). Lidem provádějícím tuto činnost se říká tuneláři, dříve barabové. Barabové mají svoji čest, a také paradoxně žijí v souladu s matkou Přírodou, protože jinak jim jde skutečně o život. Jejich patronkou je svatá Barbora. Typický znakem, baraby je častá příchylnost k alkoholu, zbrázděná tvář a mozolnaté ruce.

Technická poznámka: tunel se z pravidla pro urychlení práce razí z protiběžných stran a někde vprostřed se obě party potkají. Pravda, někdy se vloudila chybka či vodka (velmi často v bývalém SSSR) a nesetklali se. No žádná škoda, tunely byly dva.

Moderní tunelování[edit | edit source]

Doba se mění a moderní tuneláři s ní drží krok. Vycházejí z prosté úvahy, že chci-li dostatek či nadbytek peněz, nemusím proto nasazovat zdraví a život a už vůbec ne pracovat. Pravda, jejich počátky byl krušné, první moderní tuneláři skutečně lopotně razili tunely do sklepení bank, kde potom v pohodě, ničím a nikým nerušeni, nerušeně vybrali zezadu trezor, to byly skutečně dřevní doby moderního tunelování.

Leč vývoj nelze zastavit a tak dnešní moderní tunelář chodí čistě a moderně oděn, nemaje na rukou mozolů, jelikož používá ke své činnosti PC, účetní fígle, jindy zase nastrčených osob, co by se namáhal, že. Je tedy jisté, že moderní tunelář je (nalejme si čistého vína) zloděj. Jediné, co mu v nepravděpodobném případě odhalení hrozí, je to, že může být s velkou slávou zatčen, vláčen sdělovacími prostředky atd., ale i v tomto případě se může jen smát. Od čeho má peníze, že. Pokud se náhodou celá věc po létech dostane k soudu, soud se vleče další a další léta a tunelář buď někam zmizí a užívá si zaslouženě nakradených peněz, nebo je po deseti až dvanácti létech prohlášen za nevinného, jelikož se z něho mezitím stal vážený a ctěný občan.

Ještě modernější tunelování[edit | edit source]

Různé vědecké týmy, například VTN, zkoumají možnosti využití nedávno objeveného jevu nazvaného kvantové tunelování. Zatím jej lze provést jen na úrpovni atomových jader, za účelem urychlení či spuštění jejich radioaktivního rozpadu, ovšem teoretické práce naznačují možnost posunout hranice tohoto jevu přinejmenším na úroveň onanotechnologií a nanotechnologií. Možná to půjde i na makroskopickém měřítku, čímž by bylo možné tunelovat tak, jak je popsáno výše.

Miloš Zeman a tunelování[edit | edit source]

Řeklo by se, co s tím má Miloš společného. Má. Miloš Zeman, známý mistr bonmotů se mimo jiné zasloužil i obohacení českého jazyka právě výrazem tunelování. Patrně jsa v dobrém rozmaru osvícen becherovkou použil pro zlodějnu výraz tunelování, noviny se toho chytly a bylo to. Lze tedy vyvodit, že je-li patronkou tunelářů-barabů sv. Barbora, patronem tunelářů-zlodějů je Miloš. Barabové nemilují Miloše, protože eufemismus pro zlodějnu – tunelování je pro ně urážkou a pustým výsměchem jejich práce.

Závěr[edit | edit source]

Je-li v úvodu zmíněno relativně vysokém finanční hodnocení tunelářů-barabů, je to skutečně jenom relativní. Kam se hrabou na tuneláře-zloděje. To je klidné stáří, jediné co je jim společné je ztracené zdraví, jedni je ovšem ztratili při dřině, kdežto druzí při nezřízeném životě, a to je docela paradox, nutící k zamyšlení, kterou životní cestou se vydat.